Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7501

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 7 december 2012

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Strafdossiers - Kopie - Griffierechten - Inkomsten

gerechtskosten
strafprocedure
reproductie

Chronologie

7/12/2012 Verzending vraag
10/1/2013 Antwoord

Vraag nr. 5-7501 d.d. 7 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wanneer een gerechtelijk onderzoek heeft plaatsgevonden krijgen de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde automatisch inzage van het hele strafdossier op het einde van het onderzoek, bij de regeling van de rechtspleging. Die regeling van rechtspleging door de raadkamer kan een beschikking tot buitenvervolgingstelling inhouden of een beschikking tot verwijzing naar de rechtbank.

De inzage van het dossier gebeurt op de griffie van de rechtbank waar de zaak zal worden behandeld of bij het parket dat het dossier heeft onderzocht en geseponeerd..

De partijen kunnen indien gewenst ook een kopie van het dossier krijgen. Die kopie is echter niet gratis. De kostprijs is 0,25 euro per blad, met een minimum van 1,50 euro en een maximum van 1†250 euro.

Bij andere hoven en rechtbanken, en afhankelijk van de drager, kunnen de tarieven verschillen.

Hoeveel bedroegen de inkomsten van de griffierechten op al deze kopieŽn voor de voorbije vijf jaar, per jaar en verdeeld per gerechtelijk arrondissement?

Antwoord ontvangen op 10 januari 2013 :

Ik nodig het geachte lid uit zijn vraag te stellen aan mijn collega, minister van Justitie Turtelboom, die bevoegd is voor deze materie.