Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lijnen Nele" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aangiftes homofoob geweld - Verhoging - Anomieme aangiftes - Aangiftes via het internet (5-3243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3243
Aangiftes homofoob geweld - Verhoging - Anomieme aangiftes - Aangiftes via het internet (5-5105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5105
Aankoop Airbus A400M - Onderhoudscontract motoren - Kostprijs (5-3728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   dossier afgesloten
SV 5-3728
Aankoop Airbus A400M - Onderhoudscontract motoren - Kostprijs (5-5114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5114
Aanvullende pensioenen - Pensioensparen - Belastingverminderingen - Fiscale kostprijs (5-5095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5095
Aanvullende pensioenen - Pensioensparen - Belastingverminderingen - Fiscale kostprijs (5-615)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-615
Aanwezigheid wapens van Belgische oorsprong in SyriŽ - Aantallen - Wederexport - Impact op toekomstige licenties (5-6873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6873
Afgestudeerde kinesitherapeuten - Toekenning RIZIV-nummer - Problemen - Administratieve vereenvoudiging (5-9955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9955
Afghanistan - Conferentie in Japan - Nieuwe financiŽle steun - Resultaten - Verbetering mensenrechten - Belgisch standpunt (5-6737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6737
Afghanistan - Kunduz - Criminele bendes en rebellen - Veiligheid van onze manschappen (5-2778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2778
Afrika - Lord's Resistance Army - Amerikaanse missie - Belgisch leger - Internationale samenwerking (5-5750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5750
Afrika - Lord's Resistance Army - Amerikaanse missie - Belgisch leger - Internationale samenwerking (5-5751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5751
Agressieve verkoopsmethodes - Nederlandse Consumentenzaken - Vaststellingen (5-8117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8117
Aidsbeleid - Globale aanpak - Overleg met de gemeenschappen (5-320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-320
Alcoholvergiftiging - Minderjarigen - Comadrinken - Evolutie (5-6166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6166
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-5419
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-5420
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5421
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5422
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5423
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5424
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5425
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5426
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5427
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5428
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5429
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5430)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-5430
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 5-5431
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5432
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-5433
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5434)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5434
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5435
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5436
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-5437
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-314
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-315
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-316
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-317
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-318
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-319
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-5112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5112
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-5120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5120
Ambtenaren - Uitzonderlijke weersomstandigheden - Thuiswerk - Telewerk - Stand van zaken (5-8651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8651
Asielaanvragen - Genderidentiteit - Seksuele oriŽntatie - Holebi's - Transgenders - Kwaliteitsvolle beslissingen - Specialisatie (5-6590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6590
Asielaanvragen - Homoseksualiteit - Holebi's - World Outgames in Antwerpen (5-5415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5415
Asielaanvragers - Holebi - Transgenders - Specifieke noden - Incidenten in asielcentra - Opleiding personeelsleden (5-6589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6589
Asielaanvragers - Lijst van veilige landen van oorsprong - Situatie van de seksuele minderheden - Behandeling van de asielaanvragen op basis van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit uit veilige landen (5-6591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6591
Autokeuringcentra - Dienstverlening - Klachtenbehandeling - Klachten - Evolutie (5-10749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10749
Azerbeidzjan - Verkiezingen - Campagne - Reactie van de oppositie - Democratisch proces - Europese monitoring (5-10085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10085
Aziatische tijgermug - Indijking (5-11078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11078
Aziatische tijgermug - Indijking (5-11079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11079
BPost - Cybercrime - Oplichting - Cijfers gevallen en slachtoffers - Afkomst cybercriminelen (5-9794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9794
BPost - Cybercrime - Oplichting - Cijfers gevallen en slachtoffers - Afkomst cybercriminelen (5-9795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9795
Baarmoederhalskanker - Humaan papillomavirus - Preventie - Uitstrijkjes - Overzicht - Thuistest (5-10271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10271
Baarmoederhalskanker - Uitstrijkjes - Overzicht - Zelf afnemen van een uitstrijkje - HPV-testen (5-11083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11083
Bankovervallen - Overvallen op postkantoren - Geldtransporten - Tiger kidnapping - Handelszaken - Cijfers - Evolutie (5-11130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11130
Bedrijven - Inzetten van privťdetectives op de werkvloer - Ontslaan van werknemers - Stand van zaken (5-8621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8621
Bedrijven - Inzetten van privťdetectives op de werkvloer - Ontslaan van werknemers - Stand van zaken (5-8622)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8622
Bedrijven - Opleidingen - Genderdimensie - Achterstand vrouwen - Beleid (5-10808)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10808
Bedrijven - Opleidingen - Genderdimensie - Achterstand vrouwen - Beleid (5-5643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5643
Bel-me-niet-meer-website - Gebruik - Sancties - Boetes - Evaluatie (5-9789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9789
Belgische autokeuringcentra - Klachten - Aantallen - Evolutie (5-2397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2397
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Auteursrecht - "Embedden" - Uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel - YouTube - Gevolgen (5-10877)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10877
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Youtubefilmpjes op websites - Kleine verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Facturatie - Ongelijke behandeling (5-5641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-5641
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Youtubefilmpjes op websites - Kleine verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) - Facturatie - Ongelijke behandeling (5-5642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5642
BelgiŽ - Aidsbestrijding - Opname in de lijst van landen waar de wetgeving een doeltreffende bestrijding in de weg staat (5-373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-373
BelgiŽ - Aidsbestrijding - Opname in de lijst van landen waar de wetgeving een doeltreffende bestrijding in de weg staat (5-374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-374
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-9292
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9293
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9294
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9295
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9296
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9297
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9298
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9299
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9300
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-9301
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9302
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9303
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9304
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9305
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9306
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9307
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9308
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9309
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9310
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8287)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8287
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8288)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8288
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8289)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8289
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8290
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8291
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8292
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8293
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8294
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8295
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8296
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8297
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8298
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8299
Bijstandstoerisme - Uitkeringsmigratie - Toestand in BelgiŽ (5-9421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9421
Bijstandstoerisme - Uitkeringsmigratie - Toestand in BelgiŽ (5-9422)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9422
Bijstandstoerisme - Uitkeringsmigratie - Toestand in BelgiŽ (5-9423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9423
Bloedverdunners - Gebruik in BelgiŽ - Cijfergegevens - Maagbloedingen - Overlijdens (5-9819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9819
Borstvoeding - Borstvoedingsverlof - Stand van zaken (5-6155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6155
Bpost - Cybercrime - Phishing - Evolutie (5-10137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10137
Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Impact voor de begroting - Controle en aantallen (5-8663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8663
Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Impact voor de begroting - Controle en aantallen (5-8664)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8664
Brussel - Jubelpark - Paviljoen van "De menselijke driften" - Jef Lambeaux - Victor Horta - Restauratie en onderhoud - Toegankelijkheid (5-6699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6699
Brussel - Jubelpark - Paviljoen van "De menselijke driften" - Jef Lambeaux - Victor Horta - Restauratie en onderhoud - Toegankelijkheid (5-6700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6700
Bulgarije - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Auditverslag - Lintworm (5-8174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8174
Bulgarije - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Auditverslag - Lintworm (5-8175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8175
Bulgarije - Import van rundsvlees - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Dollekoeienziekte (BSE) - Controle op dierenmeel (5-8176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8176
Bulgarije - Import van rundsvlees - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Dollekoeienziekte (BSE) - Controle op dierenmeel (5-8177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8177
CERT - Cybercrime - Beveiligingsincidenten - Meldingen - Registratie - Verwerking - Aantallen (5-10747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10747
CERT - Cybercrime - Beveiligingsincidenten - Meldingen - Registratie - Verwerking - Aantallen (5-10748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10748
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) - Beschermingslijst - Haringhaai - Noordzee - Importverbod (5-8178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8178
Cabotage - Buitenlandse truckers - Binnenlandse en buitenlandse ritten - Fraude (5-10059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10059
Cabotage - Buitenlandse truckers - Binnenlandse en buitenlandse ritten - Fraude (5-10060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10060
Cataractoperatie - Prijsverschillen - Evolutie - Oogartsen - Vergoeding multifocale lenzen - Vergrijzing - Maatregelen (5-8601)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8601
Chronisch vermoeidheidssyndroom - Diagnose - Andere aandoeningen (5-10270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10270
Chronische pijn - Multidisciplinaire pijncentra - Erkenning - Geografische spreiding (5-10516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10516
Clusterhoofdpijn - Behandeling - Cijfergegevens (5-9818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9818
Compost - Legionellabacterie - Gezondheidsrisico (5-10032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10032
Congo - M23-rebellen - Stanislas Baleke - Rondreis in Europa - Vermeende contacten met Europese landen - Persona non grata - Invervolgingstelling (5-7026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7026
Congo - Repressie oppositie - Illegale detentie door de Congolese autoriteiten van parlementslid Diomi Ndongala (5-7117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7117
Consumenten - Digitaal informatieloket van de overheid - Nederland - Website (5-8118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8118
Cyberaanvallen - Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Controle van de douane (5-10628)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10628
Cyberaanvallen op de Federale Overheidsdienst Justitie - Virusrapportering - Stafdienst ICT - Cijfermateriaal (5-9393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9393
Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan (5-10134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10134
Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan (5-10140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10140
Cyberaanvallen- Drugsbendes - Belgische containerbedrijven - Douanediensten - Cijfergegevens - Evolutie - Actieplan (5-10141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10141
Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones (5-10262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10262
Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones (5-10264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10264
Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones (5-10265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10265
Cybercrime - BelgiŽ - CERT - Stijging - Cijfergegevens - Computers, tablets en smartphones (5-10408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10408
Cybercrime - Botnet Citadel - Stand van zaken (5-9311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9311
Cybercrime - Botnet Citadel - Stand van zaken (5-9312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9312
Cybercrime - Cyberaanvallen tegen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) - Stand van zaken - Initiatieven en maatregelen (5-8996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8996
Cybercrime - GPS ordediensten - Hacken (5-9945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9945
Cybercrime - GPS ordediensten - Hacken (5-9946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9946
Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Bedrijven - Websites van de federale overheid - Websites van overheidsbedrijven Ė Watering hole-techniek - Beveiliging (5-8994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8994
Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Bedrijven - Websites van de federale overheid Ė Watering hole-techniek - Beveiliging (5-8997)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8997
Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Websites van de federale overheid - Watering hole-techniek - Beveiliging - Restricties (5-9021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9021
Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Websites van de federale overheid - Wateringhole-techniek - Beveiliging - Restricties (5-8991)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8991
Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Websites van de federale overheid - Wateringhole-techniek - Beveiliging - Restricties (5-8992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8992
Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Websites van de federale overheid - Wateringhole-techniek - Beveiliging - Restricties (5-8993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8993
Cybercrime - Gerichte cyberaanvallen - Websites van de federale overheid - Wateringhole-techniek - Beveiliging - Restricties (5-8995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8995
Cybercrime - Meldingen - Aantallen - CERT - Smartphones (5-10519)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10519
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10013
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10014
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10015
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10016)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10016
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10017)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10017
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10018
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10019
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10020
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10021
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10022
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10023
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10024
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10025)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10025
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10026
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10027
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10028
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10029
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10030)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10030
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10031
Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure (5-10266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10266
Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure (5-10267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10267
Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure (5-10268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10268
Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure (5-11152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-11152
Cybercrime - Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers - Valse e-mails - Phishing - Meldingsprocedure (5-11262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11262
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9897)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-9897
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9898
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9899
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9900
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9901)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9901
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9902
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9903
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9904
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9905
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-9906
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9907
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9908
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9909
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9910
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9911
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9912
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9913)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9913
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9914
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9915
Cybercriminaliteit - Banken - Belastingdienst - Phishing - Valse e-mails - Internationale samenwerking - Klachten (5-8815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8815
Cybercriminaliteit - Nederlandse drugsbendes - Havenbedrijven (5-9391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9391
Cybercriminaliteit - Nederlandse drugsbendes - Havenbedrijven (5-9392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9392
Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Belgische hackers (5-9102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9102
Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Belgische hackers (5-9103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9103
Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ (5-10138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10138
Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ (5-10410)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10410
Cybercriminaliteit - Oost-Europa - Europese reactie - Situatie in BelgiŽ (5-10411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10411
Cybercriminaliteit in de bankwereld (5-8975)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8975
Cybercriminelen - Computercriminaliteit - BelgiŽ - Cijfers - Belgische cybercriminelen in het buitenland (5-9943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9943
Cybercriminelen - Computercriminaliteit - BelgiŽ - Cijfers - Belgische cybercriminelen in het buitenland (5-9944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9944
Cyberoorlog - China - Militaire oefeningen - Simulatie - Digitale technologie - Cyberspionage en diefstal van militaire documenten (5-9377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9377
Cyberoorlog - China - Militaire oefeningen - Simulatie - Digitale technologie - Cyberspionage en diefstal van militaire documenten (5-9378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9378
Cyberoorlogen - Verenigde Naties - Handboek - Gebruik (5-8972)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8972
Cybersecurity - Cyberproliferatie - Wapentechnologie - Recente onderhandelingen - Rol BelgiŽ - Wassenaar Arrangement (5-10541)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10541
Cybersecurity - Cyberproliferatie - Wapentechnologie - Recente onderhandelingen - Rol BelgiŽ - Wassenaar Arrangement (5-10542)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10542
Cybersekstoerisme - Interpol - Stand van zaken in BelgiŽ (5-10086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10086
Cybersekstoerisme - Interpol - Stand van zaken in BelgiŽ (5-10087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10087
Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT (5-10355)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10355
Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT (5-10356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10356
Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT (5-10357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10357
Cyberveiligheid - Nederland - "Nationale Cybersecurity Strategie" - Samenwerking - Aanpak - CERT (5-10358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10358
De Belgische bijdragen aan de internationale programma's voor aidsbestrijding (Global Fund to fight aids, tuberculosis and malaria - UNAIDS - Verminderde steun) (5-3212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-236 COM
p. 13-15 5-236 COM p. 13-15 (PDF)
De Rwandese steun aan rebellie in Oost-Congo en de schizofrene houding van BelgiŽ (5-589)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-62
p. 32-34 5-62 p. 32-34 (PDF)
De aanbevelingen over de bijsturing van de wet inzake het pesten op het werk (5-1961)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 29-31 5-155 COM p. 29-31 (PDF)
De aanpak van het homofoob geweld (5-541)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-59
p. 23-24 5-59 p. 23-24 (PDF)
De aanwezigheid van Belgische oorlogswapens in conflictgebieden (5-7486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7486
De aanwezigheid van Belgische vuurwapens in LibiŽ en met Al Qaida gelieerde milities (5-464)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen ŗ M. Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-50
p. 23-25 5-50 p. 23-25 (PDF)
De aanwezigheid van gesofisticeerde wapens van Belgische oorsprong bij terroristische groeperingen in Palestijns gebied (5-680)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-77
p. 5-7 5-77 p. 5-7 (PDF)
De aanwezigheid van vuurwapens van Belgische oorsprong in Mali (5-812)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-89
p. 23-24 5-89 p. 23-24 (PDF)
De anticonceptiepillen (Risico op trombose bij pillen van de derde en de vierde generaties) (5-3120)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-217 COM
p. 8-10 5-217 COM p. 8-10 (PDF)
De behandeling van slokdarm- en maagkanker (5-9340)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9340
De burgerlijke partijstellingen van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (Kosten - Selectiecriteria van de advocaten) (5-68)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-19 COM
p. 5-6 5-19 COM p. 5-6 (PDF)
De controles op de slachting en het verwerken van vlees in Europa (5-8927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8927
De cyberoorlogvoering (5-9455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9455
De deontologie van de magistratuur (Partijdige uitspraken van een procureur - Statuut van klokkenluider) (5-1341)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-101 COM
p. 34-36 5-101 COM p. 34-36 (PDF)
De discriminatie van holebi's in Oeganda (5-1349)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-143
p. 7-9 5-143 p. 7-9 (PDF)
De dringende noodzaak van een beter gecoŲrdineerd hiv- en aidsbeleid in BelgiŽ (5-107)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-20 COM
p. 11-16 5-20 COM p. 11-16 (PDF)
De ebola-epidemie in Guinee (Maatregelen ten aanzien van reizigers afkomstig uit Guinee - Informatie aan de Belgen in Guinee) (5-1389)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-146
p. 19-21 5-146 p. 19-21 (PDF)
De ernstige sociale fraude met dienstencheques (door malafide dienstenchequebedrijven) (5-3002)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-203 COM
p. 5-9 5-203 COM p. 5-9 (PDF)
De evaluatie van het systeem van tegemoetkomingen voor mensen met een handicap (5-2311)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Philippe Courard, staatsscretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
5-166 COM
p. 9-10 5-166 COM p. 9-10 (PDF)
De fraude met Belgisch paardenvlees dat niet is geschikt voor consumptie (5-8928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8928
De gespecialiseerde centra voor de behandeling van de ziekte van Lyme (5-4841)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 22-24 5-297 COM p. 22-24 (PDF)
De hervorming van de studentenarbeid (Mogelijkheid om 100 halve dagen te werken) (5-1138)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-121
p. 17-18 5-121 p. 17-18 (PDF)
De hongersnood in SomaliŽ en voedselhulp vanuit de lucht (5-382)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-45
p. 30-31 5-45 p. 30-31 (PDF)
De hongersnood in SomaliŽ en voedselhulp vanuit de lucht (Droppings door het leger) (5-1855)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-122 COM
p. 9-11 5-122 COM p. 9-11 (PDF)
De impact van de levering en de aanwezigheid van Belgische vuurwapens in LibiŽ en in andere landen (en beleid inzake exportlicenties) (5-1747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 5-7 5-130 COM p. 5-7 (PDF)
De injecteerbare borstimplantaten en de borstkankerscreening (5-9231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9231
De intimidatie van Syrische opposanten in ons land (5-3804)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3804
De intimidatie van Syrische opposanten in ons land (5-5100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5100
De killer robots (5-9456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9456
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De moord op David Kato (Oegandese holebiactivist) (5-431)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 19-26 5-45 COM p. 19-26 (PDF)
De nepartsen (Fraude - RIZIV) (5-4720)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 7-9 5-297 COM p. 7-9 (PDF)
De nepwerklozen en de nepinvaliden (Uitkeringsfraude - Vervalste attesten) (5-949)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-98
p. 22-25 5-98 p. 22-25 (PDF)
De nieuwe Lipolaser-afslankmethode (5-9232)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9232
De nieuwe bloedverdunners (Risico op maag- en darmbloedingen) (5-1097)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-111
p. 11-12 5-111 p. 11-12 (PDF)
De nuvaring (5-9230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9230
De onaanvaardbare uitspraken van monseigneur Lťonard aangaande homoseksualiteit en aids (5-26)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 9-11 5-4 COM p. 9-11 (PDF)
De onterecht aangerekende prestaties door zorgverleners (Misbruiken - Fouten - Fraude) (5-1036)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-106
p. 20-22 5-106 p. 20-22 (PDF)
De organisatie van de World Outgames in Antwerpen (Vierjaarlijks evenement voor holebi's en transgenders - Financiering) (5-1869)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-143 COM
p. 10-12 5-143 COM p. 10-12 (PDF)
De phishing van de website van de fiscus (5-8976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8976
De prostitutie (5-10989)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10989
De rebellie in Oost-Congo (en de rol van Rwanda) (5-652)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-73
p. 9-11 5-73 p. 9-11 (PDF)
De schandalen in Duitsland rond orgaantransplantatie (5-7952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7952
De situatie in kamp Ashraf in Irak (Lot van de Iraanse vluchtelingen) (5-271)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-34
p. 12-13 5-34 p. 12-13 (PDF)
De sneltesten voor de opsporing van de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt (5-4842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 24-25 5-297 COM p. 24-25 (PDF)
De successieplanning (Nieuwe fiscale antimisbruikbepaling - Rechtszekerheid - Handgift - Duolegaat) (5-568)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-61
p. 29-31 5-61 p. 29-31 (PDF)
De transvetzuren in voedingswaren (5-6394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6394
De traumapsychologen (5-11049)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11049
De uitbreiding van het ouderschapsverlof voor zelfstandigen in bijberoep (naar de halftijdse en eenvijfderegeling - Zie ook vragen om uitleg 5-3615 en 5-6, en schriftelijke vraag 5-10604) (5-4627)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-285 COM
p. 7-8 5-285 COM p. 7-8 (PDF)
De verkiezingen in Kenia (5-9134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9134
De verkoop op afstand van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (Verbod op verkoop via internet) (5-1985)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 22-23 5-139 COM p. 22-23 (PDF)
De verkrachtingen in Congo (Bescherming van de bevolking) (5-972)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-73 COM
p. 10-12 5-73 COM p. 10-12 (PDF)
De verloning van jobstudenten (Discriminatie op grond van geslacht) (5-24)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-19 COM
p. 4-5 5-19 COM p. 4-5 (PDF)
De vertegenwoordiging van politieke fracties in de algemene vergadering van de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA) (5-8945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8945
De voedselfraude in Europa (5-10985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10985
De voedselhulp (Belgische voedselbanken) (5-1963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 10-11 5-126 COM p. 10-11 (PDF)
De vrijheid van niet-gouvernementele organisaties in Egypte (5-9148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9148
De vrouwelijke genitale verminking (Bestrijding - Uitbreiding van het spreekrecht van hulpverleners - Registratie door artsen bij FOD Volksgezondheid - Bestraffing van daders - Resultaten van de registratie in de ziekenhuizen - Zie ook wetsvoorstel 5-2399) (5-1304)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 11-17 5-139 p. 11-17 (PDF)
De wapenhandel in SyriŽ (5-10450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10450
De wapenleveringen aan Qatar en de doorvoer naar LibiŽ (5-6132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6132
De wapenleveringen aan de rebellen in SyriŽ (5-10451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10451
De zelfstandigen in bijberoep en het ouderschapsverlof (Eenvijfderegeling - Zie ook vragen om uitleg 5-4627 en 5-6, en schriftelijke vraag 5-10604) (5-3615)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-242 COM
p. 6-7 5-242 COM p. 6-7 (PDF)
De ziekte van Lyme (5-4781)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 15-18 5-297 COM p. 15-18 (PDF)
De ziekte van Lyme (Teken) (5-1361)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-144
p. 22-24 5-144 p. 22-24 (PDF)
De ziekte van Lyme en de bloeddonatie (Overdracht van de ziekte via het bloed - Rode Kruis) (5-4889)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-297 COM
p. 31-33 5-297 COM p. 31-33 (PDF)
Debat over de toestand in LibiŽ (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van BelgiŽ - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Conflict in Oost-Congo - Rwanda - Oeganda - M23 - Verenigde Naties (5-9820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9820
Diabetesmedicijnen - Incretine mimetica - Gevaren - Overzicht (5-9366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9366
DiabetespatiŽnten - Meten van suikergehalte door ambulanciers (5-8134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8134
Dienstenchequebedrijven - Malafide bedrijven - Fraude - Cijfergegevens - Evoluties (5-10746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10746
Dienstencheques - Sociale fraude - Malafide dienstenchequebedrijven - Controle (5-8028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8028
Dierenwelzijn - Klachten (5-8112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8112
Dierenwelzijn - Klachten (5-8113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8113
Dierenwelzijn - Klachten (5-8114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8114
Directie-generaal Personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur - Evolutie (5-10744)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10744
Directoraat-generaal Ontwikkelingssamenwerking - Consultatieplatformen- Werking - Gendermainstreaming (5-6066)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6066
DiŽten - ProteÔnediŽten - Gezondheidsrisico's - Maatregelen (5-8603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8603
Domicilie- en uitkeringsfraude - Herhaalde fraude - Stand van zaken - Preventie - Straffen - Terugvorderingen (5-8886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8886
Drankspelletje - Internethype - Jongeren - "Neknominate" - Preventie - Alcoholvergiftiging (5-11158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11158
Droogte in de Hoorn van Afrika - Hongersnood - Dringende bijstand en hulp (5-2866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2866
Droogte in de Hoorn van Afrika - Hongersnood - Dringende bijstand en hulp (5-2867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2867
Droogte in de Hoorn van Afrika - Hongersnood - Dringende bijstand en hulp (5-2868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2868
Droogte in de hoorn van Afrika - Hongersnood - Luchtbrug (5-2923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-2923
Drug 'krokodil' - Desomorfine - Aanwezigheid in BelgiŽ en de Europese Unie - Media (5-8660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-8660
Drugs - Desomorphine - Krokodil-drug - Gevolgen - Stand van zaken in BelgiŽ (5-7775)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7775
Drugsgebruikers - Drugverslaafde ouders - Leeftijdsverschuiving - Hulpverleningscentra - Preventie - Behandeling - Vlaamse Vereniging Behandelingscentra Verslaafdenzorg - Aanpak (5-5745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5745
Duitse en Nederlandse melk - Aflatoxine - Veevoeders (5-8398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8398
Duitse en Nederlandse melk - Aflatoxine - Veevoeders (5-8399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8399
Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag (5-3787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3787
Dwangarbeiders in Duitsland - Pensioenuitkeringen - Duitse belastingsheffing - Bilateraal verdrag (5-5096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5096
E-ticket - NMBS - Sms en smartphone - Toepassingen (5-8123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8123
E-ticket - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - SMS en smartphone - Mobiele website - Apps (5-11088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11088
Ecocheques - Stand van zaken - Gebruik - Misbruiken - Controles (5-10745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10745
Ecocheques - Stand van zaken - Gebruik - Misbruiken - Controles - Perspectief (5-6168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-6168
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Nele Lijnen, senator gekozen door het Nederlandstalige kiescollege
5-1
p. 11-12 5-1 p. 11-12 (PDF)
Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties (5-2757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-2757
Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties (5-2758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2758
Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties (5-2759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2759
Eergerelateerd geweld - Seksuele diversiteit - Nederlandse studie - Beleidsimplicaties (5-5118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5118
Eetstoornissen - Anorexia nervosa - Kinderen - Leeftijd - Evoluties - Behandeling - Preventie (5-11085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11085
Eetstoornissen - Anorexia nervosa - Kinderen - Leeftijd - Evoluties - Behandeling - Preventie (5-8549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8549
Egypte - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Medewerkers - Arrestaties - Processen (5-5729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5729
Eieren - Europees verbod op legbatterijen - Opvolging leghennenrichtlijn - Controles - Dierenwelzijn (5-8605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8605
Eieren - Europees verbod op legbatterijen - Opvolging leghennenrichtlijn - Controles - Dierenwelzijn (5-8606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8606
Energiedranken - Gezondheidsriciso's - Waarschuwing - Onderzoek (5-8602)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8602
European Union Training Mission (EUTM) - SomaliŽ - African Union Mission in Somalia (AMISOM) - Belgische bijdrage - Resultaten - Evaluatie - Kostprijs (5-7777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7777
Europees asielbeleid - European Asylum Support Office - Beschermingsstandaarden - Holebi- en transgendergevoelig asielbeleid - Rol BelgiŽ - Aanbevelingsrapport "Fleeing Homophobia" - Yogyakarta-principes (5-6593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6593
Extended-spectrum bŤta-lactamase (ESBL)-bacterie - Richtlijn - Metingen - Besmetting - Preventie (5-9313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9313
Facelift - PRP - "Vampire facelift" - Klachten - Onderzoek (5-9314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9314
Federale Dienst voor personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur (5-3113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3113
Federale Dienst voor personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur (5-3114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-3114
Federale Dienst voor personen met een handicap - Aanvragen van invaliditeitsattesten - Afhandelingsduur (5-5109)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5109
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10810
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10811
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10812
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10813
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10814
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10815)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10815
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10816
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10817
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10818
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10819)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10819
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10820
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10821
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10822
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10823
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10824
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10825
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10826
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10827
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10828
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Diversiteit - Opleiding - Holebi's en transgenders (5-5673)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5673
Finshop - Verkoop van paarden van de politie - Overzicht - Alternatieven (5-9863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9863
Finshop - Verkoop van paarden van de politie - Overzicht - Alternatieven (5-9864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9864
Fitness - Extreem programma "Insanity" - Gevaren - Richtlijnen voor fitnesscentra - Preventie en informatie van de bevolking (5-9365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9365
G20 - Internetveiligheid - Cybercrime - Internet governance (5-9050)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9050
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming (5-3052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3052
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming (5-3053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3053
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming (5-3054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 5-3054
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming (5-5108)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5108
Gebouwen en huizen - Radioactieve gassen radon en thoron - Onderzoek (5-7794)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7794
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Smals - Overheidsopdrachten - Onderzoek door de Vaste Commissie voor taaltoezicht (5-9437)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9437
GecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken - Toepassing door Smals voor overheidsopdrachten - Onderzoek door de Vaste Commissie voor taaltoezicht (5-2786)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2786
Genetische screening borst- en eierstokkanker - Preventieve borstamputatie (5-9315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9315
Genitale verminking bij vrouwen - Clandestiene besnijdenissen in BelgiŽ - Cijfergegevens - Opsporing en vervolging daders - Spreekrecht zorgverleners - Maatregelen (5-8755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8755
Genitale verminking bij vrouwen - Clandestiene besnijdenissen in BelgiŽ - Cijfergegevens - Opsporing en vervolging daders - Spreekrecht zorgverleners - Maatregelen (5-8756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8756
Genitale verminking bij vrouwen - Clandestiene besnijdenissen in BelgiŽ - Cijfergegevens - Opsporing en vervolging daders - Spreekrecht zorgverleners - Maatregelen (5-8757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8757
Geregistreerde kassa met fiscale controlemodule - Invoering - Uitstel (5-10882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10882
Geweld tegen holebi's - Aangiftes - Aangiftebereidheid - Vervolgingen voor homofobe motieven - Overzicht (5-8547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8547
Geweld tegen holebi's - Aangiftes - Aangiftebereidheid - Vervolgingen voor homofobe motieven - Overzicht (5-8548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8548
Geweld tegen personen met een handicap - Cijfergegevens - Klachten - Veroordelingen - Sepots - Afwezigheid van aangifte (5-10354)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10354
Geweld tegen transgenders - Statistieken - Nationaal Veiligheidsplan (5-8569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8569
Gezondheidszorg - Overconsumptie - Verspilling - Cijfergegevens - Maatregelen (5-11159)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11159
Griekenland - Xenofobie - Geweld tegen minderheden - Extreemrechtse partij Gouden Dageraad - Politie - Asielpolitiek - Signaal vanuit Europa (5-7654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7654
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7547)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7547
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-7548
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7549)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7549
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7550)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7550
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7551)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7551
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7552)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7552
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7553
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7554
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7555
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7556
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7557
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7558
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7559
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7560
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7561
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7562)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7562
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7563
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7564
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7565)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7565
Groupon Nederland - Goedkope esthetische behandelingen die worden aangeboden (5-8137)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8137
Grove en systematische mishandeling van paarden - Bepaalde Zuid-Amerikaanse landen - Importverbod (5-2716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2716
Grove en systematische mishandeling van paarden - Bepaalde Zuid-Amerikaanse landen - Importverbod (5-5106)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5106
HIV-beleid - Doeltreffendheid - Wetgeving - Intraveneuze druggebruikers en gevangenen (5-2854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2854
HIV-beleid - Doeltreffendheid - Wetgeving - Intraveneuze druggebruikers en gevangenen (5-5119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5119
Havenarbeiders - Ongevallen - Lashing - Preventie (5-11089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11089
Havenarbeiders - Ongevallen - Preventie (5-8121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8121
Het aanbieden van flexibele arbeidscontracten aan langdurig werklozen (en jongeren) (5-1821)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-117 COM
p. 36-40 5-117 COM p. 36-40 (PDF)
Het advies van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen over de medicatie tegen misselijkheid (Motilium - Domperidom) (5-8225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8225
Het beleid inzake maatschappelijke integratie en armoedebestrijding (5-1506)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-1506/1
p. 1-25 5-1506/1 p. 1-25 (PDF)
Het coachingproject ten aanzien van uitgewezen gezinnen met kinderen (Resultaten van de opvang van de gezinnen in woonunits die de gesloten centra vervangen) (5-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-72 COM
p. 4-6 5-72 COM p. 4-6 (PDF)
Het coronavirus (5-9233)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9233
Het coronavirus (5-9234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9234
Het eenheidsstatuut en mogelijke preventieve ontslagen (van arbeiders van wie de loonkosten zouden kunnen oplopen) (5-963)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-99
p. 19-21 5-99 p. 19-21 (PDF)
Het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden (5-8932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8932
Het geneesmiddel Diane-35 (Anticonceptie- en antiacnťpil - Verhoogd risico op trombose) (5-893)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-94
p. 12-15 5-94 p. 12-15 (PDF)
Het globaal medisch dossier en de derdebetalersregeling (5-23)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
5-4 COM
p. 7-9 5-4 COM p. 7-9 (PDF)
Het herbicide glyfosaat (Gevaar voor de gezondheid) (5-976)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-101
p. 11 5-101 p. 11 (PDF)
Het inzetten van extra wagons bij extra treinreizigers in volle spits (5-611)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-60 COM
p. 18-19 5-60 COM p. 18-19 (PDF)
Het inzetten van fotoherkenningssoftware in de strijd tegen de bijstandsfraude (5-8947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8947
Het inzetten van fotoherkenningssoftware in de strijd tegen de bijstandsfraude (5-8948)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8948
Het maximum aantal verstrekkingen per dag bij kinesitherapeuten (5-8234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8234
Het ophelderen van verkrachtingszaken (5-8491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8491
Het opsporen van wapentuig in LibiŽ (om te voorkomen dat ze in het internationale illegale circuit terechtkomen - Kleine wapens - Exportlicentie - Responsabilisering van WalloniŽ) (5-1778)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-130 COM
p. 9-11 5-130 COM p. 9-11 (PDF)
Het ouderschapsverlof bij zelfstandigen in bijberoep (Zie ook vragen om uitleg 5-4627 en 5-3615, en schriftelijke vraag 5-10604) (5-6)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-5
p. 23-24 5-5 p. 23-24 (PDF)
Het overmatig gebruik van medicijnen bij baby's en peuters (5-9216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9216
Het preventief optreden van de politie bij partnergeweld (Preventief in beslag nemen van wapens) (5-312)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-36
p. 31-33 5-36 p. 31-33 (PDF)
Het tekort aan spoedartsen (5-9217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9217
Het terugvorderen van onterecht uitbetaalde RVA-uitkeringen aan personen met een vennootschap (5-6575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6575
Het verdwijnen van luchtdoelraketten in LibiŽ (5-347)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-41
p. 17-18 5-41 p. 17-18 (PDF)
Het verslag van Smalls Arms Survey over de wapenhandel (5-10883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10883
Het vervoersplan van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen in Limburg (Achteruitgang) (5-1155)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Jean-Pascal Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-122
p. 35-36 5-122 p. 35-36 (PDF)
Het verzamelen en bewaren van het bewijsmateriaal bij seksuele misdrijven (5-9005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9005
Het vredesverdrag en de stabiliteit in Oost-Congo (5-9129)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9129
Het zelf afnemen van uitstrijkjes (Baarmoederhalskanker) (5-1271)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-137
p. 22-24 5-137 p. 22-24 (PDF)
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (5-369)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-369
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (5-370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-370
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (5-371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-371
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (5-372)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-372
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (5-5121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5121
Holebi's - Huwelijk - World Outgames - Sensibilisering gelijkberechtiging (5-5461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5461
Holebi-asielzoekers - Opvang - Proefproject aangepaste hulpverlening - Uitbreiding (5-5438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5438
Homofobie - Homofoob geweld - Klachten - Juridische procedures - Gevolgen - Registratiebeleid - Maatregelen (5-7656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7656
Homofobie - Belgisch voetbal - Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding - Koninklijke Belgische Voetbalbond (5-2942)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2942
Homofobie - Belgisch voetbal - Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding - Koninklijke Belgische Voetbalbond (5-5102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5102
Homofobie - Homofoob geweld - Klachten - Juridische procedures - Gevolgen - Registratiebeleid - Maatregelen (5-10743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   vraag ingetrokken
SV 5-10743
Homofoob geweld - Evolutie - Aangiftebereidheid slachtoffers - Alternatieve straffen (5-3242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3242
Homofoob geweld - Evolutie - Aangiftebereidheid slachtoffers - Alternatieve straffen (5-5104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5104
Homofoob geweld - aangiftes - cijfers (5-3241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3241
Homofoob geweld - aangiftes - cijfers (5-5103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5103
Homoseksuele asielzoekers - Opvangcentra - Geweld - Meldpunt veiligheid - Nederlands rapport (5-8959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8959
Hongarije - Mensenrechten - Ondermijning van de rechtstaat (5-9101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9101
Hongersnood Zuid-Sudan - Luchtbrug - Inzetten van C-130 - Snowdrop - Verenigde Naties - Hulp (5-11069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-11069
Hongersnood Zuid-Sudan - Luchtbrug - Inzetten van C-130 - Snowdrop - Verenigde Naties - Hulp (5-11070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-11070
Illegale hondengevechten - Cijfergegevens - Evolutie - Opsporingsbeleid (5-10740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10740
Illegale hondengevechten - Cijfergegevens - Evolutie - Opsporingsbeleid (5-10741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10741
Illegale hondengevechten - Cijfergegevens - Evolutie - Opsporingsbeleid (5-10742)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10742
Illegale hondengevechten - Cijfers - Veroordelingen (5-8109)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8109
Illegale hondengevechten - Cijfers - Veroordelingen (5-8110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8110
Illegale hondengevechten - Cijfers - Veroordelingen (5-8111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8111
Import paardenvlees - RoemeniŽ - Europees Voedsel en Veterinair Bureau- Gebrek aan controleprogramma's rond het houden van paarden en het verwerken van paardenvlees (5-8391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8391
Import paardenvlees- RoemeniŽ - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Gebrek aan controleprogramma's rond volksgezondheid in Roemeense slachterijen (5-8124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8124
Import rundsvlees - RoemeniŽ - Auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau - BSE - Gebrek aan controle op dierenmeel als voedsel voor runderen (5-8126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8126
Import rundsvlees - RoemeniŽ - Auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau - BSE - Gebrek aan controle op dierenmeel als voedsel voor runderen (5-8127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8127
Import varkensvlees - RoemeniŽ - Auditverslag Voedsel- en Veterinair Bureau - Gebrekkige controle - Varkenspest (5-8125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8125
Informatisering personeelsbeleid van de overheidsdiensten - eHR-project - EDS - Resultaten - Stopzetting project - Analyse - Fedict (5-6738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6738
Infraroodstraling - Infraroodverwarming - Gezondheidrisico's - Normen en reglementering - Onderzoek (5-8610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8610
Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Verlies van statuut - Cijfergegevens (5-10738)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10738
Internet - Censuur - Impact op ambassades in sommige landen - Openstellen wifi-netwerken van ambassades - Ondersteuning internetvrijheid (5-6713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6713
Internet - Kinderporno - Bestrijding - Samenwerking met banken en providers (5-2717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 5-2717
Internet - Kinderporno - Bestrijding - Samenwerking met banken en providers (5-2718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2718
Internet - Kinderporno - Bestrijding - Samenwerking met banken en providers (5-5117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-5117
Internet - Vrijheid van de internetgebruiker - Vrije meningsuiting - Beperkingen - Straffen en opsluitingen - Internationale acties om internetvrijheid te vrijwaren (5-7653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7653
Internethype - Jongeren - "Cinnamon challenge" - Gezondheidsrisico's - Astma - Longziekten - Preventie (5-8970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8970
Iran - Kunstensector - Veroordelingen - Repressie - Reacties - Europese Unie (EU) - Verenigde Naties (5-3536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3536
Iran - Kunstensector - Veroordelingen - Repressie - Reacties - Europese Unie (EU) - Verenigde Naties (5-5099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5099
Iran - Persvrijheid - Arrestaties van journalisten en hun familie - Reacties (5-5534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5534
Kameroen - Holebi's - Homofobie - Systematische arrestaties (5-3244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-3244
Kameroen - Holebi's - Homofobie - Systematische arrestaties (5-3245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   dossier afgesloten
SV 5-3245
Kameroen - Holebi's - Homofobie - Systematische arrestaties (5-5098)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5098
Kameroen - Holebi's - Homofobie - Systematische arrestaties (5-5116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5116
Kamp Ashraf en de nakende deadline vanwege de Iraakse regering (Ontruiming - Lot van de Iraanse vluchtelingen) (5-332)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-40
p. 33-35 5-40 p. 33-35 (PDF)
Kasteel Rockendaal te Bevingen - Overdracht aan het aankoopcomitť - Verkoop - Stand van zaken (5-758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-758
Kattensterilisatie - Meerjarenplan (5-8161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8161
Kazachstan - Inperking politieke en journalistieke vrijheid - Evoluties - Evaluatie - Reacties (5-7657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7657
Kenia - Etnisch en politiek geweld - Wapens (5-8662)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8662
Kenia - Munitiefabriek - FN Herstal - Verkiezingen (5-8661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8661
Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ (5-10145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10145
Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ (5-10146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10146
Kerncentrales - Cyberveiligheid - Kwetsbaarheden - Interne communicatie tussen onderdelen - Onderzoek - Situatie in BelgiŽ (5-10147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10147
Kinderbijslag - Kinderen die niet in BelgiŽ wonen - Overzicht - Controles en fraude - Aanpassing wetgeving (5-8609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8609
Kinderbijslag - Kinderen van wie het woonland niet BelgiŽ is - Overzicht - Fraude - Bilaterale akkoorden (5-9370)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9370
Kinderbijslag - Kinderen van wie het woonland niet BelgiŽ is - Overzicht - Fraude - Bilaterale akkoorden (5-9371)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9371
Kinderporno - Internet - The Onion Router Network (TOR) - Anonymous - AnonOps Belgium (5-5746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5746
Kinderporno - Internet - The Onion Router Network (TOR) - Anonymous - AnonOps Belgium (5-5747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5747
Kinderpornografie - Ontsleutelplicht - Opleiding politie en parket - Filteren van uploads (5-7143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7143
Kinderpornografie - Ontsleutelplicht - Opleiding politie en parket - Filteren van uploads (5-7144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7144
Kindersekstoerisme - Voorkomen en bestrijden - Nederlandse website - Beleid - Strafzaken - Meldpunt (5-6693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6693
Kindersekstoerisme - Voorkomen en bestrijden - Nederlandse website - Beleid - Strafzaken - Meldpunt (5-6694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-6694
Kraambedpsychose - Postpartumpsychose - Bekendheid - Cijfermateriaal - Behandeling - Informatie van de burgers (5-7740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7740
Leger - Rekrutering - Defensiehuizen - Sluiting (5-1610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1610
Leger - Selectieprocedures - Aantal nieuwe aanwervingen (5-1611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-1611
LibiŽ - Belgische wapens - P90 - Minimi - Lokalisatie - Onderzoek ambassade - FN Herstal (5-5130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5130
LibiŽ - Belgische wapens - P90 - Minimi - Lokalisatie - Onderzoek ambassade - FN Herstal (5-5131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5131
LibiŽ - Uitbouw veiligheidssystemen - NAVO - Belgische bijdrage (5-10220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10220
LibiŽ - Uitbouw veiligheidssystemen - NAVO - Belgische bijdrage (5-10221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10221
Litouwen - Homofobe wetten - Verenigbaarheid met EU-teksten (5-2943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-2943
Litouwen - Homofobe wetten - Verenigbaarheid met EU-teksten (5-2944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2944
Litouwen - Homofobe wetten - Verenigbaarheid met EU-teksten (5-5097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5097
Loopbaandonderbreking - Verlenging - Minimumduur - Evaluatie (5-10272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10272
Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen en toeslagen wegens handicap - Weigering van reis - Ontoegankelijke luchthavens - Klachten (5-6505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6505
Luchtvaartmaatschappijen - Rolstoeltoeslagen en toeslagen wegens handicap - Weigering van reis - Ontoegankelijke luchthavens - Klachten (5-6506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6506
Lupus - Diagnose - Epidemiologische gegevens - Ziekte van Lyme (5-10269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10269
Malawi - Democratie - Beleid (5-5728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5728
Mali - Toearegrebellen - West-Afrikaans samenwerkingsverbond ECOWAS - Afrikaanse Unie - Militaire steun (5-7470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7470
Marinemanoeuvres - Sonarapparatuur - Schade voor walvisachtigen waaronder dolfijnen (5-9320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9320
Marinemanoeuvres - Sonarapparatuur - Schade voor walvisachtigen waaronder dolfijnen (5-9321)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9321
Marinemanoeuvres - Sonarapparatuur - Schade voor walvisachtigen waaronder dolfijnen (5-9322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9322
Medische fouten - Chirurgische ingrepen - Gezondheidsschade - Overlijdens - Evolutie - Verbeteringen (5-10424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10424
Meervoudige asielaanvragen - Optreden van een "nieuw element" - "Late disclosure" - Beoordeling van de asielaanvragen op basis van seksuele oriŽntatie en genderidentiteit (5-6592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6592
Meewerkende echtgenoot - Cijfergegevens - Mini-statuut - Maxi-statuut (5-9104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9104
Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010 (5-8162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8162
Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010 (5-8163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8163
Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010 (5-8164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8164
Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010 (5-8165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8165
Mensenhandel - Handel in minderjarigen in de periode 2007-2010 (5-8166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8166
Mensenhandel - Slachtoffers - Aanmeldingen - Evolutie - Economische uitbuiting - Beleidsmaatregelen (5-10737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10737
Mensenhandel - Slachtoffers - Aanmeldingen - Evolutie - Economische uitbuiting - Beleidsmaatregelen (5-6161)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6161
Mensenhandel - Slachtoffers - Aanmeldingen - Evolutie - Economische uitbuiting - Beleidsmaatregelen (5-6162)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6162
Militair domein - Helchteren - Heidebrand - Uittesten munitie door bedrijven - Vergoeding - Kostprijs brand (5-6096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6096
Militair domein - Uittesten munitie door bedrijven - Mobilisatie manschappen en materieel - Basis voor berekening vergoeding (5-6469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6469
Militaire maritieme helikopter NH90 - Slijtage - Corrosie - Roestproblemen - Vervanging Sea Kings - Gebreken - Belgische bestelling - Contract - Maatregelen (5-11241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-11241
Militaire opleiding - Slaagcijfers - Evolutie - Maatregelen (5-10736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10736
Militairen en ex-militairen - Zelfdoding - Aantallen - Maatregelen (5-8122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8122
Minderjarigen - Comadrinken - Alcoholvergiftiging - Overzicht - Evolutie (5-10697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10697
Minderjarigen - Comadrinken - Alcoholvergiftiging - Overzicht - Evolutie (5-9436)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9436
NH90 helikopters - Bevindingen van partnerlanden - Nato Helicopter Management Agency - Overleg - Impact - ContinuÔteit van de kustbewaking en van de reddingsopdrachten op zee (5-11242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-11242
Nationaal Veiligheidsplan - Homofobie (5-5671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5671
Nationaal Veiligheidsplan - Homofobie (5-5672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5672
National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage (5-10142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10142
National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage (5-10143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10143
National Security Agency (NSA) - Adressenlijsten - Belgische slachtoffers - Gebruik voor andere doeleinden - Internetveiligheid - Cyberspionage (5-10144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10144
National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's - (5-10222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10222
National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's - (5-10223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10223
National Security Agency - Spionagepraktijken - Recente ontwikkelingen - Belgische slachtoffers - Franse afluisterprogramma's - (5-10224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10224
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beroepsziekte - Atelier NMBS - Zwavelzuur - PCB - IngrediŽnten - Cijfers (5-4341)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-4341
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Beroepsziekte - Atelier NMBS - Zwavelzuur - PCB - IngrediŽnten - Cijfers (5-4342)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-4342
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Staking - Cijfers (5-5416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5416
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Staking - Cijfers (5-5417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5417
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Vertragingen - Communicatie naar de reizigers (5-5863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5863
Nationale luchthaven - Staking van het bedrijf Swissport - Imago - Minimumdienstverlening (5-9056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9056
Nationale luchthaven - Staking van het bedrijf Swissport - Imago - Minimumdienstverlening (5-9057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9057
Nationale luchthaven - Staking van het bedrijf Swissport - Imago - Minimumdienstverlening (5-9058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9058
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Draadloos internet op treinen - kosten (5-2471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten
SV 5-2471
Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Draadloos internet op treinen - kosten (5-5115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-5115
Nationale staking - Politie-interventie - Middelen - Kostprijs (5-5439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5439
Navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Financiering (5-11084)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11084
Navelstrengbloed - Donaties - Bloedbanken - Overzicht - Evoluties (5-10061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10061
Nederland - In-vitrofertilisatie - Ivf-baby's - Gezondheidsrisico's - Onderzoek - Overzicht (5-10406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10406
Nederland - Politiemedewerkers - Agressie en geweld - Posttraumatische Stress Stoornis - Weerbaarheid - Training (5-6443)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-6443
Nepartsen - Valse declaraties - Cijfers - Evolutie - Maatregelen (5-9865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9865
Nepartsen - Valse declaraties - Cijfers - Evolutie - Maatregelen (5-9866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9866
Nepmedicijnen - Onderschepping door de douane - Cijfers - Types namaakmedicijnen en land van oorsprong - Ontwikkeling - Middelen, evaluatie en kanalen voor opsporing - Hiaten (5-9793)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9793
Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen - Uitbetaling in natura (5-7525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7525
Nieuwbouw - Btw-voordeel - DomiciliŽring - Schending van de voorwaarde omwille van echtscheiding of overlijden - Andere uitzonderingen (5-9291)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-9291
Noord-Korea - Schending van mensenrechten - Verenigde Naties - Rapport - Handelsbetrekkingen - Contacten met de Belgische diplomatie - Vluchtelingen - Nucleaire capaciteit (5-11151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11151
Noord-Korea (5-9123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9123
Noord-Korea (5-9133)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9133
Noord-Korea - Handelsbetrekkingen met BelgiŽ (5-9916)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9916
Noord-Korea - Strafkampen - Mensenrechten (5-6685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6685
Notionele intrestaftrek - Aftrek voor risicokapitaal - Hervorming (5-7176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7176
Obesitas - Aantal Belgische patiŽnten - Heelkundige behandelingsmethodes - Aantallen en kostprijs (5-8115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8115
Oeganda - Politieke vrijheden - "Public Order Management Bill" - Grondwettelijke verandering - Repressie - Evaluatie - Impact op de relaties tussen BelgiŽ en Oeganda (5-9782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9782
Oeganda - Daily Monitor - Persvrijheid - Repressie - Project Muhoozi (5-9319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9319
Oeganda - Dreigende hongersnood - Structurele hulp aan partnerland en noodhulp (5-2922)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-2922
Oeganda - Mogelijke verduistering van ontwikkelingsgeld - Universiteit Makerere (5-6462)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6462
Oeganda - Mogelijke verduistering van ontwikkelingsgeld - Universiteit Makerere (5-6463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6463
Oeganda - Wetsvoorstel - Homoseksualiteit - Seksuele discriminatie - Belgische samenwerking (5-5727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5727
OekraÔne - Holodomor - Genocide - Hongersnood - Etnische dimensie - Erkenning (5-9821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9821
OekraÔne - Homofobie - LGTBI - Discriminatie - Toenadering tot de Europese Unie (5-9061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9061
OekraÔne - Kippenindustrie - Import van eieren en kippenvlees - Voedselveiligheid - Controles - Dierenwelzijn - Risico's - Herlocalisatie van Belgische bedrijven (5-8392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8392
OekraÔne - Kippenindustrie - Import van eieren en kippenvlees - Voedselveiligheid - Controles - Dierenwelzijn - Risico's - Herlocalisatie van Belgische bedrijven (5-8393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8393
Ontwerp van programmawet (5-1894)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1894/3
p. 1-25 5-1894/3 p. 1-25 (PDF)
Ontwikkelingshulp - Oeganda - Kindergevangenis in Kampala - Verdrag voor de Rechten van het Kind (5-7118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7118
Ontwikkelingshulp - Oeganda - Kindergevangenis in Kampala - Verdrag voor de Rechten van het Kind (5-7119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-7119
Oost-Congo (Geweld - Hulp aan de vluchtelingen) (5-718)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de heer Paul Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
5-81
p. 24-26 5-81 p. 24-26 (PDF)
Oost-Congo - Force Intervention Brigade - Blauwhelmen - Inzet - Impact (5-10409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10409
Opbouw van pensioenrechten - Dagen gelijkgesteld aan professionele activiteit - Aantallen en verdeling (5-10739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10739
Opbouw van pensioenrechten - Dagen gelijkgesteld aan professionele activiteit - Aantallen en verdeling (5-507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 5-507
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-7566
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7567)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7567
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7568
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7569
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-7570
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7571)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7571
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7572)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-7572
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7573
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7574)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-7574
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-7575
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7576)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7576
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7577)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-7577
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-7578
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7579)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7579
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7580)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-7580
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7581
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7582
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7583)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-7583
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-7584
Overlevingspensioen - Buitenland - Pensioenbreuk door werk in het buitenland (5-10534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10534
PIP-implantaten - Nieuwe gegevens - Aanpassing richtlijn (5-9318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9318
Paaskuikens - Opgezette kuikens als decoratie - Gratis weggeven - Gekleurde kuikens - Dierenwelzijnswet - Klachten - Overzicht - Maatregelen (5-8604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8604
Palmolie - Advies Hoge Gezondheidsraad - Handelsrelaties (5-10520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10520
Parafenyleendiamine (PPD) - Tatoeages - Haarkleurmiddel - Allergische reacties - Cijfers (5-9381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9381
Paramilitaire rebellengroep "Lord's Resistance Army" - Evolutie - Bestrijding (5-9825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9825
Pensioen - Statutaire ambtenaren - Regularisatie studiejaren - Diplomabonificatie - Kostprijs (5-6094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-6094
Pensioen - Statutaire ambtenaren - Regularisatie studiejaren - Diplomabonificatie - Kostprijs (5-6095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-6095
Pensioensparen - Economische crisis - Vermindering van de gespaarde bedragen (5-5094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5094
Pensioensparen - Economische crisis - Vermindering van de gespaarde bedragen (5-614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 5-614
Pensioensparen - Overzicht - Evolutie - Impact van de crisis (5-10735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10735
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8822
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8823
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8824
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8825
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8826
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8827
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8828
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8829
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8830
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8831
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8832
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8833
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8834
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8835
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8836
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8837
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8838)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8838
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8839
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8840
Personen met een handicap - Geweld - Rechten - Klachten - Aangiften (5-6101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6101
Personen met een handicap - Geweld - Rechten - Klachten - Aangiften (5-6102)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-6102
Personen met een handicap - Inkomensvervangende tegemoetkoming - Integratietegemoetkoming - Combinatie met een inkomen uit arbeid (5-313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-313
Phishing - Valse mail van de fiscus - Maatregelen (5-8814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8814
Plastische chirurgie - Permanente rimpelvullers - Neveneffecten - Incidenten - Verbod - Richtlijnen (5-8887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8887
Pleeggezinnen - Pleegkinderen - Overzicht (5-9438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9438
Pleeggezinnen - Pleegkinderen - Overzicht (5-9439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-9439
Politie - Opleiding "diversiteit en seksuele geaardheid" - Rainbow Cops Belgium vzw - Belgian Pride (5-5674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-5674
Politie - Opleiding "diversiteit en seksuele geaardheid" - Rainbow Cops Belgium vzw - FinanciŽle steun (5-10829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10829
Politie - Slachtoffer van agressie en geweld - Gevolgen - Stand van zaken - Bescherming en preventie - Nederlands stappenplan van de Arbeidsinspectie (5-6445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-6445
Privťsauna's - Gezondheidsrisicos - Controles - Gemeentes (5-10088)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10088
Productgarantie - Klachten - Nederlandse Consumentenzaken (5-8119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8119
Proefdieren - Overbodige voorraad - Stijging aantallen - Doding - Reductie van de aantallen (5-8001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8001
Rapport van de Verenigde Naties - Oost-Congo - M23 - Rol van Rwanda - Rol van het Congolese leger (5-10696)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10696
Rechters - Wrakingsverzoekingen - Aantal - Evolutie (5-6165)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-6165
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Ziekte-uitkering - Criterium van "laatste loon" - Deeltijdse werkhervatting - Fiscale klem (5-8509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-8509
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen (5-10263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10263
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Schorsingen - Werkhervattingen - Arbeidsongeschiktheid - Controleartsen (5-11132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11132
Rusland - Homofobie - Mensenrechten - Klacht (5-5656)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5656
Rusland - Homoseksualiteit - Nieuwe wet - Pedofilie - Rechten van homoseksuelen (5-5841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5841
Rusland - Wetsvoorstel strekkende tot het verbieden van "homoseksuele propaganda" in de Russische republiek (5-8135)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8135
Rusland - Wetsvoorstel strekkende tot het verbieden van "homoseksuele propaganda" in de Russische republiek (5-8136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8136
Rwanda - M23 - Militaire samenwerking - Militaire financiering - Opleidingen - Bilateraal militair partnerschapverdrag - Schorsing - Verenigde Staten - Standpunt BelgiŽ (5-6797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6797
Rwanda - M23 - Militaire samenwerking - Militaire financiering - Opleidingen - Bilateraal militair partnerschapverdrag - Schorsing - Verenigde Staten - Standpunt BelgiŽ (5-6798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6798
Rwanda - Steun aan rebellen in Congo - Schorsing Nederlandse ontwikkelingshulp - Houding BelgiŽ - Situatie op het terrein - Kindsoldaten bij M23 (5-6826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6826
Rwanda - Steun aan rebellen in Congo - Schorsing Nederlandse ontwikkelingshulp - Houding BelgiŽ - Situatie op het terrein - Kindsoldaten bij M23 (5-6827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-6827
Rwanda - Steun aan rebellen in Congo - Schorsing Nederlandse ontwikkelingshulp - Houding BelgiŽ - Situatie op het terrein - Kindsoldaten bij M23 (5-6828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-6828
Salmonella - Besmet voedsel - Test - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Procedures (5-9316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9316
Salmonella - Besmet voedsel - Test - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Procedures (5-9317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9317
Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Installatie (5-1946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-1946
Schijnzelfstandigheid - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - Stand van zaken (5-263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord
SV 5-263
Seksuele misdrijven - Verkrachtingen - Erfelijk materiaal - Seksuele-agressie-set (SAS) - Onderzoek - Cijfers - Kostprijs - Verbetering van de opvolging, verwerking en bewaring van het erfelijk materiaal (5-8400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8400
Senegal - President Wade - Verkiezingen - Democratie (5-5726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5726
Small Arms Survey - "Unplanned explosions at munition sites" (UEMS) - Onverwachte explosies van munitie - Munitiesites - Overzicht - Jehonville - Helchteren (5-9059)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-9059
Smartphones - Medische apps - Volksgezondheid - Stand van zaken in BelgiŽ (5-9954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9954
Sociale fraude - Bestrijding - Extra inspecteurs (5-6057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-6057
SomaliŽ - Piraterij - Al-Shabaab - Bestrijding - Luchtaanvallen - Rol Belgisch leger (5-5749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-5749
Spookberichten - "stealth-sms" - Gebruik - Wettelijk kader - Privacy (5-9822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9822
Spookberichten - "stealth-sms" - Gebruik - Wettelijk kader - Privacy (5-9823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9823
Staking - Kortgedingen - Deurwaarders - Kostprijs (5-5418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-5418
Staking - Uitzendkrachten - Schade voor economie (5-5414)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5414
Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking (5-10830)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10830
Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking (5-10831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10831
Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking (5-10832)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10832
Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking (5-5469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Magnette, minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord gegeven door de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
SV 5-5469
Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking (5-5470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-5470
Stakingsdagen - Private sector - Openbare sector - Overheidsbedrijven - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Wilde staking (5-5471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-5471
Stalking - Online stalking - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Sepots - Evolutie (5-10057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10057
Stalking - Online stalking - Aangiftes bij de politie - Veroordelingen - Sepots - Evolutie (5-10058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10058
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2713
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2714
Strafzaken - Invoering van videoconferentie - Televoorgeleiden - Videoconferencing in strafinrichtingen (5-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-2715
Studentenarbeid - Nieuwe regeling - Evaluatie (5-10273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
SV 5-10273
Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging - Link met het Assad-regime (5-10881)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10881
Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging - Link met het Assad-regime (5-9824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9824
Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging (5-10139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10139
Syrian Electronic Army - Acties - Cyberaanvallen - Opvolging (5-10407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10407
Syrian Electronic Army - Syrische oppositie - Hacken websites - Intimidatie (5-3246)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-3246
SyriŽ - Aanval op Homs - Dood journalisten - Standpunt BelgiŽ (5-5724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5724
SyriŽ - Grondwet - Referendum - Mensenrechten (5-5725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-5725
SyriŽ - Hama - Burgerdoden - Standpunt regering - Maatregelen (5-2940)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 5-2940
SyriŽ - Handelsbetrekkingen - Chemische producten - Uitvoer - Overzicht (5-11087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11087
SyriŽ - Handelsbetrekkingen - Chemische producten - Uitvoer - Overzicht (5-9982)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9982
SyriŽ en het Internationaal Strafhof (5-6762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6762
TatoeŽerders - Erkenning - ThuistatoeŽerders - HygiŽne - Overzicht (5-10012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10012
Teken - Ziekte van Lyme - Nederlandse website - Tekenconcentratie - Verwachting tekenactiviteit (5-6023)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-6023
Tekenbeten - Ziekte van Lyme - Besmettingen - Overlijdens - Genezingen - Stand van zaken - Beroepsziekte - Onderzoeksproject (5-9053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9053
Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy (5-10148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10148
Telefoonbeveiliging - Vingerafdruk - Risico's - Cybercriminelen - Privacy (5-10423)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10423
Test-Aankoop - Analyse van 4000 geneesmiddelen - Gevaarlijke of weinig efficiŽnte geneesmiddelen - Evaluatie - Verkoopcijfers - Kosten-baten analyse - Doktersvoorschrift (5-11157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11157
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8140)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-8140
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
SV 5-8141
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-8142
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8143)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8143
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8144
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8145
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8146
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8147
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8148)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8148
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8149
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-8150
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8151)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8151
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8152)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-8152
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8153
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8154)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-8154
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8155)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8155
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8156
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-8157
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8158
Transporten over het spoor - Chemische en giftige stoffen - Inhoud - Communicatie naar gemeentebesturen (5-9390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-9390
Transporten over spoor - Chemische en giftige stoffen - Inhoud - Communicatie naar gemeentebesturen (5-9363)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9363
Transporten over spoor - Chemische en giftige stoffen - Inhoud - Communicatie naar gemeentebesturen (5-9364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-9364
Transvetzuren - Advies Hoge Gezondheidsraad - Gevolgen (5-8620)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8620
Trauma's - Traumapsychologen - Erkenning - Opleiding - Standaardbehandeling - Overzicht (5-9060)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 5-9060
Uganda - Homoseksualiteit - Anti-homowetsvoorstel - Ontwikkelingshulp - Rol ambassade (5-7478)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7478
Uitkeringsfraude - Kadaster - Kruispuntbank van de ondernemingen - Databanken - Koppelingen (5-8812)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8812
Uitkeringsfraude - Kadaster - Kruispuntbank van de ondernemingen - Databanken - Koppelingen (5-8813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-8813
Verblijf in een rust- en verzorgingstehuis - Rechten van de patiŽnt - Vrije keuze van zorgverstrekker - Apothekers - Levering van medicijnen (5-8758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8758
Verenigde Naties - Congo - Drones - Invloed op conflictgebied - Monitoring (5-10535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10535
Verenigde Naties - Congo - Drones - Invloed op conflictgebied - Monitoring (5-10536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10536
Verkoop van monitoring- of spionagesoftware aan onderdrukkende regimes - Standpunt - Cijfers (5-7105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-7105
Verkoop van monitoring- of spionagesoftware aan onderdrukkende regimes - Standpunt - Cijfers (5-7106)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7106
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Handhaving (5-2719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2719
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Handhaving (5-2720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 5-2720
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen (5-7655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-7655
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen - Evolutie - Overzicht (5-10733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10733
Verslag Verenigde Naties - Wapenhandel en munitie-export - LibiŽ - AlbaniŽ - Verenigde Arabische Emiraten - OekraÔne (5-9028)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9028
Virtuele kinderpornografie - Veroordelingen - Specifieke strafbepaling (5-7145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-7145
Virtuele kinderpornografie - Veroordelingen - Specifieke strafbepaling (5-7146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-7146
Vissersschepen - Overtredingen - Illegaal dumpen van vis - Cameratoezicht (5-9379)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-9379
Vissersschepen - Overtredingen - Illegaal dumpen van vis - Cameratoezicht (5-9380)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-9380
Visvoer - Diermeel van niet-herkauwers - Europese regelgeving - Veiligheid van de voedselketen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Risico's - Verdere versoepeling (5-8394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8394
Visvoer - Diermeel van niet-herkauwers - Europese regelgeving - Veiligheid van de voedselketen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Risico's - Verdere versoepeling (5-8395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8395
Vitamine D - Tekorten - Europees onderzoeksproject Helena - Jongeren - Preventie (5-3569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3569
Vitamine D - Tekorten - Europees onderzoeksproject Helena - Jongeren - Preventie (5-5111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5111
Vitamine D - Tekorten - Nationaal onderzoek - Jongeren - Preventie - Budget (5-5748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5748
Vleeskuikens - Productie - Kippenkeurmerk Belplume - Controle kwaliteitslabels - Wetgeving - Inbreuken (5-8607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8607
Vleeskuikens - Productie - Kippenkeurmerk Belplume - Controle kwaliteitslabels - Wetgeving - Inbreuken (5-8608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8608
Vliegtuigkaping - Gebruik als projectiel - Standaardprocedure - Finale Autoriteit - Lot van de passagiers - Overleg (5-10695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10695
Vliegtuigkaping - Internationaal overleg - Praktisch verloop (5-11131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-11131
Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten (5-2710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2710
Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten (5-2711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
   Antwoord
SV 5-2711
Vliegtuigmaatschappijen - Gehandicapte personen - Weigering van vlucht - Klachten (5-2712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2712
Vluchtelingenkamp Ashraf - Humanitaire situatie - Geweld - Acties (5-9983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9983
Voedingsindustrie - Belgian Pledge - Kinderreclame - Online marketing - Obesitas - Internet (5-8568)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8568
Voedselfraude - Criminele organisaties - Dossiers - Veroordelingen - Sepots (5-10274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10274
Voedselfraude - Criminele organisaties - Overzicht (5-10275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10275
Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen (5-10517)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10517
Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen (5-10518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10518
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8623)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8623
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8624
Voedselketen - Rattenvlees - Hondenvlees - Aanwijzingen - Alyn Smith - Testen - Maatregelen (5-8396)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8396
Voedselketen - Rattenvlees - Hondenvlees - Aanwijzingen - Alyn Smith - Testen - Maatregelen (5-8397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8397
Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Budgettaire krapte - Controles - Boetes (5-10521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10521
Voedselveiligheid - IKEA - Coliform-bacterie in chocoladecake - Gezondheidsrisico's (5-8403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8403
Voice over IP (VoIP) en mobiel bellen - Blokkeren van toepassingen - Eerlijke concurrentie - Maatregelen (5-8120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8120
Volksgezondheid - Toevoegen additieven in sigaretten - Verhoging van het verslavend karakter - Effect op volksgezondheid (5-2924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-2924
Volksgezondheid - Toevoegen additieven in sigaretten - Verhoging van het verslavend karakter - Effect op volksgezondheid (5-5107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5107
Volksgezondheid - Toevoeging van chloor in sigaretten (5-2925)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-2925
Voorstel tot aanvulling van artikel 23.4 van het Reglement van de Senaat, wat de vervanging in commissies betreft (5-2072)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2072/1
p. 1 5-2072/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (5-2074)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2074/1
p. 1 5-2074/1 p. 1 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid) (5-2058)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2058/1
p. 1 5-2058/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie aangaande het anorexiabeeld binnen de modewereld (5-2021)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2021/1
p. 1-9 5-2021/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken (Bijzonder overlegorgaan binnen de Commissie voor Verzekeringen - Levensverzekering - Conventieakkoord dat een brede toegang garandeert tot diverse verzekeringsproducten tegen een betaalbare premie - Wetenschappelijke sectie i.s.m. het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg : gegevens inzake mortaliteit en morbiditeit - Gedragscode) (5-126)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-126/1
p. 1-20 5-126/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (Algemeen beleid inzake armoedbestrijding - Inkomen en werk - Gezondheidszorg - Huisvesting en energie - Specifieke aanbevelingen en doelgroepenbeleid) (5-254)      
  Amendementen nrs 31 tot 34 van mevrouw Nele Lijnen
5-254/2
p. 19-20 5-254/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 67 tot 70 van mevrouw Nele Lijnen
5-254/3
p. 1-2 5-254/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (5-328)      
  Amendement nr 7 van mevrouw Nele Lijnen
5-328/2
p. 5 5-328/2 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 20 van de heer Andrť du Bus de Warnaffe en mevrouw Nele Lijnen
5-328/3
p. 1-3 5-328/3 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen (5-70)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-70/1
p. 1-3 5-70/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (5-26)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein
5-26/1
p. 1-25 5-26/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de eerlijke handel (Garantiesystemen) (5-124)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-124/1
p. 1-14 5-124/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad (over vrouwen, vrede en veiligheid - Rol van de vrouwen bij consolidatie van vrede) (5-665)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nele Lijnen
5-665/1
p. 1-5 5-665/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen (5-31)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein
5-31/1
p. 1-16 5-31/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Olga Zrihen, Sabine de Bethune en Dominique Tilmans et de M. Bert Anciaux
5-1252/1
p. 1-5 5-1252/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 3 tot 11, 13, 14 en 17 tot 22 van mevrouw Nele Lijnen c.s.
5-1252/2
p. 1-11 5-1252/2 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de structuur van de NMBS Groep (5-1365)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en mevrouw Nele Lijnen
5-1365/1
p. 1-9 5-1365/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist (Problematiek van de "Dubbele Diagnose" - Studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Projecten en proefprojecten) (5-2201)      
  Voorstel van de heren Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi en de dames Cindy Franssen, Leona DetiŤge en Nele Lijnen
5-2201/1
p. 1-13 5-2201/1 p. 1-13 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (Doodstraffen - Terdoodveroordeling van mensenrechtenadvocaat Mohammadi-Ashtiani en Ebrahim Hamidi - Steniging - Executie van minderjaringen - Straffeloosheid - Foltering - Discriminatie van vrouwen - Grondrechten - Overspel en homoseksualiteit - Onderzoek door een VN-rapporteur) (5-371)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Nele Lijnen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-371/4
p. 1-2 5-371/4 p. 1-2 (PDF)
  Aangehouden stemming
5-8
p. 22 5-8 p. 22 (PDF)
  5-8
p. 26 5-8 p. 26 (PDF)
  Bespreking
5-8
p. 16-19 5-8 p. 16-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (5-238)      
  Amendementen nrs 11, 12 en 16 van mevrouw Nele Lijnen
5-238/2
p. 6-7 5-238/2 p. 6-7 (PDF)
  5-238/2
p. 8 5-238/2 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen malaria (5-120)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-120/1
p. 1-4 5-120/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling in Irak van Tareq Aziz tot de doodstraf (Executie van Aziz, vice-president onder het bewind van Sadam Hussein, alsmede van de minister van Binnenlandse Zaken en de secretaris van Hussein) (5-543)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein
5-543/1
p. 1-2 5-543/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verspreiding van Belgische wapens in internationale conflicten (Vraag aan de regering om contact op te nemen met de gewestregeringen om zo te komen tot een betere coŲrdinatie van het federale buitenlandse beleid en het wapenexportbeleid van de gewesten - Onderzoek naar de verspreiding van Belgische wapens en het gebruik ervan in conflictgebieden - Steun aan initiatieven in landen of regio's die streven naar het traceren en inzamelen van wapens in conflictgebieden - Harmonisering op Europees niveau van het beleid inzake wapenexport) (5-2358)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2358/1
p. 1-12 5-2358/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (5-1372)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Bart Tommelein en Bert Anciaux
5-1372/1
p. 1-11 5-1372/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren (Werkvakanties in zoveel mogelijk landen - Werk maken van een digitaal informatiepunt voor jongeren) (5-18)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Alexander De Croo
5-18/1
p. 1-8 5-18/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende (5-25)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-25/1
p. 1-23 5-25/1 p. 1-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het versterken van de positie van de kmo's bij de aanbesteding van overheidsopdrachten (5-2073)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2073/1
p. 1 5-2073/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden) (5-337)      
  Amendementen nrs 10 tot 19 van mevrouw Nele Lijnen
5-337/4
p. 1-4 5-337/4 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende voortdurende ernstige mensenrechtenschendingen in Iran, en in het bijzonder de veroordelingen van Sakineh Mohammadi-Ashtiani en Zahra Bahrami (5-259)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Rik Daems en Bart Tommelein
5-259/1
p. 1-7 5-259/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME (Chronisch vermoeidheidssyndroom of myalgische encefalomyelitis) (5-2036)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Jacques Brotchi en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2036/1
p. 1-8 5-2036/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose (5-2323)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2323/1
p. 1-10 5-2323/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van fibromyalgie (5-2471)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2471/1
p. 1-10 5-2471/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda (5-1931)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Marie Arena en de heren Rik Torfs, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux en Yoeri Vastersavendts
5-1931/1
p. 1-5 5-1931/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 6 van de dames Marie Arena en Nele Lijnen
5-1931/3
p. 1-2 5-1931/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-95
p. 43-48 5-95 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de activiteiten en transparantie van de Belgische vakbonden (De overheid verantwoordelijk maken voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen - Toekenning van een vergoeding aan de vakbonden voor het begeleiden van een werkloze naar een nieuwe job - Oprichting van een ontslagfonds waarbij ontslagen werknemers recht hebben op een extra vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering en scheppen van het wettelijke kader waarbinnen ook vakbonden een dergelijk fonds kunnen beheren - Open boekhouding - Verantwoordelijk maken van een overheidsorgaan voor de centrale registratie van het aantal vakbondsleden) (5-2158)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2158/1
p. 1-10 5-2158/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van de mogelijkheid voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die de officiŽle pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, om 400 uren op jaarbasis te werken tegen een voordelig RSZ-tarief (5-73)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-73/1
p. 1-6 5-73/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de invoering van een loopbaanrekening en het flexibel en rationeel gebruik van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en themaverloven (5-68)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-68/1
p. 1-11 5-68/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Amendementen nrs 11 en 12 van mevrouw Nele Lijnen
5-333/4
p. 1-2 5-333/4 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de responsabilisering op het vlak van de export van Belgische wapens naar LibiŽ (5-2078)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2078/1
p. 1-4 5-2078/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (Mogelijkheid om de Duitse inkomsten gedeeltelijk vrij te stellen - Regeling van de onbeperkte belastingplicht) (5-1711)      
  Bespreking
5-74
p. 60-63 5-74 p. 60-63 (PDF)
Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen (zodat de infiltratie- en wervingspogingen van sektarische organisaties in bedrijven onmogelijk worden) (5-1974)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1974/1
p. 1-5 5-1974/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren (Voorstel een "Nationaal Actieplan Genderstatistiek" uit te werken - Vaststelling van de taken van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en van het Nationaal Instituut voor de Statistiek) (5-127)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-127/1
p. 1-4 5-127/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf (Kamp van Iraanse vluchtelingen in Irak - Voormalige strijders van de Volksmoedjaheddin) (5-1431)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Gťrard Deprez, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-1431/1
p. 1-3 5-1431/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ (Opsporing en bestraffing - Spreekrecht voor hulpverleners - Verplichte registratie door artsen bij FOD Volksgezondheid - Ratificatie van de Conventie van Istanboel - Verslag namens het Adviescomitť voor Gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2453)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Jean-Jacques De Gucht
5-2453/1
p. 1-5 5-2453/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Nele Lijnen c.s.
5-2453/2
p. 2 5-2453/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Sleurs, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Vanessa Matz en de heer Richard Miller
5-896/1
p. 1-6 5-896/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-1144/3
p. 1-5 5-1144/3 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelen en idealen van een jaarlijkse internationale Dag van de Vrede: "Peace Day", op 21 september (5-119)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-119/1
p. 1-4 5-119/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (5-135)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein
5-135/1
p. 1-14 5-135/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (Gebuik van geneesmiddelen op basis van thalidomide door zwangere vrouwen - Kinderen met misvormingen) (5-75)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-75/1
p. 1-12 5-75/1 p. 1-12 (PDF)
  Intrekking
5-4
p. 28 5-4 p. 28 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen (CAO nr 45 van 19 december 1989, art. 4, ß1) (5-79)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-79/1
p. 1-4 5-79/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie tot het instellen van een verbod op injecteerbare borstimplantaten (Hyarulonzuur - Borstvergroting - Moeilijkheden bij borstkankerscreening) (5-2265)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2265/1
p. 1-3 5-2265/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van een importverbod van dons van levend geplukte ganzen en eenden (5-2267)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Yoeri Vastersavendts
5-2267/1
p. 1-3 5-2267/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van de jaarlijkse mededeling van de pensioenportefeuille (Mededeling aan elke sociaalverzekerde van diens pensioenportefeuille - CreŽeren van een website - Systeem van loopbaanrekening) (5-85)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-85/1
p. 1-6 5-85/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verfijnde inkomenstoets tot de categorieŽn 1 en 2 voor de integratietegemoetkoming en voor de inkomensvervangende tegemoetkomingen (Inkomsten van de partner) (5-81)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-81/1
p. 1-2 5-81/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-2479/1
p. 1-45 5-2479/1 p. 1-45 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-1559/2
p. 1 5-1559/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet (Grondwettelijke basis voor de parlementaire controle op buitenlandse militaire missies) (5-1176)      
  Voorstel van de heer Alexander De Croo en mevrouw Nele Lijnen
5-1176/1
p. 1-4 5-1176/1 p. 1-4 (PDF)
Wapenhandel - Productie onder licentie - Buitenland - BelgiŽ - Overzicht - Controle (5-10360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10360
Wapenhandel - Productie onder licentie - Buitenland - BelgiŽ - Overzicht - Controle (5-10361)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10361
Wapens - "Non-lethal weapons" - Active Denial System (ADS) - Silent Guardian - Long Range Acoustic Device (LRAD) - Belgisch leger - Gebruik (5-8316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-8316
Wapens - "Non-lethal weapons" - Active Denial System (ADS) - Silent Guardian - Long Range Acoustic Device (LRAD) - Ordediensten - Gebruik (5-8317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-8317
Website Police-on-web - Gebruik - Overzicht - Uitbreidingen (5-10734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10734
Werkloosheid - Rapport - Directe en indirecte kosten (5-8138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-8138
Werkloosheid - Website flemme.be - Sollicitatiefraude (5-8625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-8625
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10750
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10751
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10752
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-10753
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-10754
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10755
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10756
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10757
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10758
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10759
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10760
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10761
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10762
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10763)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10763
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10764)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10764
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10765)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10765
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10766)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10766
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10767)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10767
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10768
Wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen - Aanvragen - Doeltreffendheid - Stand van zaken (5-7651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   Antwoord
SV 5-7651
Wet betreffende de continuÔteit van de ondernemingen - Aanvragen - Doeltreffendheid - Stand van zaken (5-7652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7652
Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Arbeidsovereenkomsten : ontslagregeling, schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en gedeeltelijke arbeid voor arbeiders en bedienden - Berekening van de vergoeding voor beroepsziekten - Sluiting van ondernemingen - Begeleidingspremie voor ontslagen werknemers - Brugpensioenstelsels) (5-935)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-935/3
p. 1-18 5-935/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-2218)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-2218/3
p. 1-12 5-2218/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-114
p. 52-57 5-114 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-609/4
p. 1-17 5-609/4 p. 1-17 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Tabaksontwenning - Haarprotheses - Radio-isotopen - Maximumfactuur - Statuut chronische aandoening - Derdebetaler - Nationaal Akkoord - Conventionnering - Pediatrische liaison - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen : honorariumsupplementen - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's : administrative vereenvoudiging en betere controle) (5-1895)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1895/3
p. 1-18 5-1895/3 p. 1-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers (Omzetting richtlijn 2010/63/EU - Proefneming met dieren - Kwekerijen - Wijzigingen CITES-wetgeving - Controle op de dierengezondheidswet - Samenstelling Federaal borstvoedingscomitť - Toelagen voor wetenschappelijk onderzoek - Voedingsmiddelen : controle - Commissie van advies voor plantenbereidingen) (5-1896)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Christie Morreale
5-1896/3
p. 1-5 5-1896/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en fiscale regeling voor de gelegenheidsarbeiders in de horeca (Wijziging wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : bijzondere toepassingsmodaliteiten voor bepaalde categorieŽn werknemers - Wijziging KB 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling - Wijziging WIB 1992 : afzonderlijke aanslagvoet van 33 pct. op de belastbare bezoldigingen) (5-2290)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen (om opnieuw een systematische band tot stand te brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige - Berekening op de beroepsinkomsten van hetzelfde jaar - Wijziging van het KB nr 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, het KB nr 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en het KB van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen) (5-2285)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-2285/2
p. 1-6 5-2285/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-122
p. 37-39 5-122 p. 37-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende het tewerkstellingsplan (Wijziging van de berekening van de werkbonus - Nieuwe forfaitaire verminderingsbedragen voor bepaalde doelgroepen - Nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers - Afschaffing van de doelgroepvermindering voor jongeren tussen 18 en 30 jaar - Toekenning van een doelgroepvermindering voor middengeschoolde jongeren met een startbaanovereenkomst - Stage-engagement van de werkgevers : verplichting om werkplekleerplaatsen ter beschikking te stellen - Projecten voor risicogroepen : selectie, financiering en controle - Alternatieve financiering voor de uitbreiding van de werkbonus - Rechtzetting van een vergetelheid i.v.m. de werkloosheid met bedrijfstoeslag) (5-1890)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-1890/2
p. 1-12 5-1890/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 7 oktober 2009 (5-2204)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw Nele Lijnen
5-121
p. 64 5-121 p. 64 (PDF)
  5-121
p. 71 5-121 p. 71 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Sociale economie - Cofinanciering van gezamenlijke inspanningen) (5-2039)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-2039/2
p. 1-5 5-2039/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat, en de gewesten en de gemeenschappen betreffende de coŲrdinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude (Controle op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers - CoŲrdinatie van de controles uitgevoerd door de sociale inspectiediensten inzake de strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude in domeinen als mensenhandel, mensensmokkel, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling, discriminatie, en inzake de tewerkstellingsmaatregelen) (5-1944)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-1944/2
p. 1-4 5-1944/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector (5-2220)      
  Algemene bespreking
5-114
p. 35-39 5-114 p. 35-39 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van enkele recente koninklijke besluiten inzake werknemerspensioenen (Overgangsmaatregelen betreffende het pensioen van leden van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart en de bijzondere maatregelen betreffende de specifieke bijdragen voorzien bij dit bijzondere pensioenstelsel - Met arbeidsvakken gelijkgestelde perioden) (5-1891)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-1891/2
p. 1-4 5-1891/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de elektronische registratie van aanwezigheden op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (5-1883)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen en de heer Andrť du Bus de Warnaffe
5-1883/2
p. 1-8 5-1883/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen (Gedeeltelijke omzetting richtlijn 2009/52/EG - Hoofdelijke aansprakelijkheid van onderaannemers - Verbod op illegale tewerkstelling - Verplichtingen werkgevers - Nabetalingen door werkgevers - Faciliteren van klachten) (5-1884)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Dalila Douifi
5-1884/2
p. 1-4 5-1884/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van afdeling 3 van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (Bijdragevermindering voor werkgevers van het hotelbedrijf die het geregistreerd kassasysteem gebruiken) (5-2289)      
  Algemene bespreking
5-121
p. 61-63 5-121 p. 61-63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, ß 1, 3į, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Verduidelijking waardoor kredietovereenkomsten met kredietopeningen terugbetaalbaar op een of twee maand onder het toepassingsveld van deze wet vallen - SMS-kredieten, minikredieten, ...) (5-1766)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 40-42 5-74 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen bestemd voor transplantatie - Register van levende donoren - Opvolging na de transplantatie - Bescherming van personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken en van kinderen - Opdrachten van de orgaanuitwisselingsorganisatie - Omzetting richtlijn 2010/53/EU) (5-1641)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Nele Lijnen
5-1641/2
p. 1-9 5-1641/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 33-37 5-68 p. 33-37 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de toekenning van dienstencheques door werkgevers (Extralegaal voordeel voor werknemers) (5-1979)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-1979/1
p. 1-12 5-1979/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het referendum in de ondernemingen en in de overheidssector (Vrijheid van staken en vrijheid om niet te staken) (5-69)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-69/1
p. 1-7 5-69/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten (Grenswaarden - Etikettering) (5-250)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha SaÔdi
5-250/3
p. 1 5-250/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen (waarvan het bedrag gelijk is voor alle burgers) (5-88)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-88/1
p. 1-5 5-88/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde (5-1353)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha SaÔdi
5-1353/5
p. 1 5-1353/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona DetiŤge, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen betreffende studentenarbeid (Wijziging artikel 143 WIB 1992 - Wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van het KB van 14 juli 1995 waarbij sommige catgorieŽn studenten uit het toepassingsgebeid van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 worden gesloten - Arbeidsduur - Socialezekerheidsbijdragen en solidariteitsbijdragen) (5-87)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-87/1
p. 1-12 5-87/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 betreffende het schadeloosstellingsfonds voor asbestslachtoffers (Opheffing van de burgerrechtelijke immuniteit van de aansprakelijke derde - Invoering in het Burgerlijk Wetboek van een specifieke verjaringstermijn in geval van sluipende en verborgen schade - Uitbreiding van de tussenkomst van het Asbestfonds tot andere kankers) (5-2278)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha SaÔdi
5-2278/2
p. 1 5-2278/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van het statuut van de gelegenheidsarbeid en voltijdse arbeid binnen de horeca (Verminderde sociale bijdragen en fiscale vrijstelling van gelegenheidsarbeid - Verminderde sociale bijdragen op de overuren van het vast personeel - Aftrekbare beroepskosten - Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing - Wijziging wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers - Wijziging WIB 1992) (5-2038)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Rik Daems
5-2038/1
p. 1-11 5-2038/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde het mogelijk te maken dat gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden met moederschapsrust hun mandaat kunnen verderzetten zonder negatieve financiŽle gevolgen (5-2264)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2264/1
p. 1-3 5-2264/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten (Flitskredieten) (5-1874)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Richard Miller, Peter Van Rompuy en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-1874/1
p. 1-6 5-1874/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering van voedingsmiddelen met bepalingen inzake transvetzuren (Transvetzuren) (5-2309)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-2309/1
p. 1-14 5-2309/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, met het oog op de verhoging van de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is weerhouden (5-1352)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen en Fatiha SaÔdi
5-1352/4
p. 1 5-1352/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement (5-912)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-912/1
p. 1-8 5-912/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers (5-891)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-891/1
p. 1-16 5-891/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van het plafond van het minimumpensioen in geval van een gemengde loopbaan (5-109)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-109/1
p. 1-4 5-109/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot harmonisering van de regelingen inzake het overlevingspensioen en tot opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid (Opheffing minimumduur van ťťn jaar huwelijk voor toekennen overlevingspensioen - Gelijkschakeling huwelijk-wettelijk samenwonen - Opheffing cumulverbod pensioen en inkomen uit arbeid voor werknemers en zelfstandigen) (5-1223)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Bart Tommelein en Guido De Padt
5-1223/1
p. 1-13 5-1223/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar (Wijziging Kieswetboek) (5-90)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-90/1
p. 1-3 5-90/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiŽnten voor voedingsmiddelen (5-821)      
  Verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-821/2
p. 1 5-821/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de flexi-job (Vrijstelling van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing - Wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en van het WIB 1992) (5-2266)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Rik Daems
5-2266/1
p. 1-9 5-2266/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik (door sportlui - Wijziging drugswet 24 februari 1921 : stoffen met hormonale of anabole werking mogen slechts in therapeutische dosis voorgeschreven worden ; motiveringsplicht voor artsen die deze dosis overschrijden ; straffen voor artsen die voorschrijven zonder therapeutische noodzaak ; strafvermindering voor spijtoptanten - Wijziging wet 25 maart 1964 op de geneesmiddelen : logo en barcode op de verpakking van mogelijke dopingproducten ; reclame voor geneesmiddelen die mogelijke dopingproducten zijn en voor bepaalde diergeneesmiddelen en voedingssupplementen - Wijziging wet 11 maart 2003 betreffende juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij : gebruik van elektronische post voor reclame - Wijziging KB 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen i.v.m. stoffen met hormonale of anabole werking - Wijziging KB 9 juli 1984 en KB 7 april 1995 betreffende voorlichting en reclame inzake geneesmiddelen) (5-129)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-129/1
p. 1-23 5-129/1 p. 1-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding (Vergoeding waarbij de werkgever bijdraagt in de kosten die de werknemer maakt om te voorzien in zijn mobiliteit en die niet als loon beschouwd wordt indien de werkgever geen voertuig, dat ook voor andere dan beroepsdoeleinden is bestemd, ter beschikking stelt van de werknemer - Wijziging wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers : inhouding op de mobiliteitsvergoeding - Wijziging WIB 1992 : beperking tot 85 p.c. van de aftrekbaarheid van de mobiliteitsvergoeding in hoofde van de werkgever) (5-132)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-132/1
p. 1-5 5-132/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van het pensioenkrediet (Omgekeerd woonkrediet - De eigenaar verkoopt zijn woning aan de bank) (5-2070)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2070/1
p. 1 5-2070/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot ondersteuning van samenwerkingsverbanden tussen OCMW's bij de preventie en bestrijding van sociale fraude (Oprichting van het Fonds voor fraudebestrijding binnen het socialezekerheidsrecht - Regularisatie-aangifte) (5-1652)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-1652/1
p. 1-7 5-1652/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen (5-17)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en mevrouw Nele Lijnen
5-17/1
p. 1-9 5-17/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers (5-136)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein
5-136/1
p. 1-38 5-136/1 p. 1-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen (Grondige hervorming van de Orde van geneesheren) (5-133)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein
5-133/1
p. 1-34 5-133/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen (Oprichting van een meldpunt voor bijtincidenten - Gegevensbank - Federale deskundigencomitťs inzake gevaarlijke honden - Bevoegdheden van burgemeester en gouverneur - Aansprakelijkheidsverzekering - Gedragscode - Africhten - Sancties) (5-123)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Christine Defraigne en de heer Guido De Padt
5-123/1
p. 1-17 5-123/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-63/1
p. 1-15 5-63/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cťcile Thibaut en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-383/1
p. 1-31 5-383/1 p. 1-31 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen) (Plastische chirurgie) (5-61)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-61/1
p. 1-10 5-61/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel van de dames Dominique Tilmans, Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Cťcile Thibaut, Freya Piryns en Sabine de Bethune en de heren Dirk Claes, Andrť du Bus de Warnaffe en Jacques Brotchi
5-62/1
p. 1-8 5-62/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-83
p. 56-60 5-83 p. 56-60 (PDF)
  5-98
p. 38-40 5-98 p. 38-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap (5-130)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-130/1
p. 1-18 5-130/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van laser- of lichttherapie bij het epileren om esthetische redenen (5-125)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-125/1
p. 1-8 5-125/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot schrapping van de carensdag (Wijziging artikel 52, ß1, wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) (5-1975)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Nele Lijnen
5-1975/1
p. 1-11 5-1975/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beŽindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuÔteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten (5-1973)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-1973/1
p. 1-5 5-1973/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, ß 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden (De andersvalide behoudt zijn erkenning van arbeidsongeschikte - Toestemming van de adviserend geneesheer) (5-89)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-89/1
p. 1-4 5-89/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname vanbejaarden in een rusthuis (5-122)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-122/1
p. 1-7 5-122/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van titel IV, hoofstuk VI "Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers", van de programmawet (I) van 27 december 2006 (Technische verbetering - Subrogatierecht van het Fonds voor Beroepsziekten) (5-1502)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en SaÔdi Fatiha
5-1502/3
p. 1 5-1502/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis, ß 2, van de nieuwe gemeentewet, inzake straffen en administratieve sancties (Uitbreiding van de sancties : straat- of plaatsverbod ; wederrechtelijk parkeren op plaatsen voor gehandicapten) (5-900)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt en mevrouw Nele Lijnen
5-900/1
p. 1-8 5-900/1 p. 1-8 (PDF)
  Intrekking
5-107
p. 67 5-107 p. 67 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, teneinde het dienstenchequesysteem uit te breiden tot onthaal van minderjarigen en een combinatie van kinderopvang en thuishulp van huishoudelijke aard (5-86)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-86/1
p. 1-3 5-86/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen (5-21)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-21/1
p. 1-4 5-21/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude (Samenbrengen in ťťn gegevensbank van de gegevens inzake waterverbruik, elektriciteitsverbruik en ingeschreven voertuigen) (5-2059)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavents
5-2059/1
p. 1 5-2059/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiŽle ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen (Kinderdagverblijven en mini-crŤches) (5-771)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en de dames Nele Lijnen, Liesbeth Homans en Sabine de Bethune
5-771/1
p. 1-3 5-771/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 (Mogelijkheid voor werkneemsters die bevallen van een levenloos kind om de verplichte periode van bevallingsrust in te korten tot twee weken) (5-67)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-67/1
p. 1-3 5-67/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust (Flexibele periodes van pre- en postnataal verlof) (5-77)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-77/1
p. 1-3 5-77/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking (Geldigheidsduur van een wilsverklaring - Persoon die niet meer bij bewustzijn is) (5-24)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-24/1
p. 1-4 5-24/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha SaÔdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende het sociaal statuut van bepaalde categorieŽn van personen die een publiek mandaat uitoefenen) (Vrijstelling van de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor personen die als politiek mandataris gemandateerd werden om te zetelen in een raad van bestuur) (5-725)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Nele Lijnen c.s.
5-725/2
p. 1-3 5-725/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha SaÔdi
5-725/3
p. 1-5 5-725/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod om organen weg te nemen bij personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die wegens hun geestestoestand niet bij machte zijn hun wil te uiten) (5-1024)      
  Voorstel van de heren Jacques Brotchi, Louis Ide, Rik Torfs en Andrť du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen en Fabienne Winckel
5-1024/1
p. 1-4 5-1024/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (5-74)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-74/1
p. 1-7 5-74/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
5-4
p. 28 5-4 p. 28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft (Interpretatieve wet - Werk in toeristische centra buiten het seizoen) (5-2076)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2076/1
p. 1 5-2076/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts (5-22)      
  Voorstel van de heren Alexander De Croo en Bart Tommelein en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-22/1
p. 1-5 5-22/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap (Horeca) (5-27)      
  Voorstel van de heer Bart Tommelein en de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
5-27/1
p. 1-3 5-27/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving (5-118)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-118/1
p. 1-7 5-118/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft (Schadeloosstelling van de slachtoffers - Mogelijkheid voor de slachtoffers die door het Asbestfonds werden vergoed om een rechtsgeding in te stellen - Verhoging van de bijdrage aan het Fonds van de veroordeelde werkgevers - Verlenging van de termijn tussen de blootstelling aan asbest en het uitbreken van de ziekte) (5-1388)      
  Verslag van de dames Nele Lijnen en Fatiha SaÔdi
5-1388/4
p. 1 5-1388/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 22-25 5-133 p. 22-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het cumulverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid betreft (Toegelaten arbeid voor gepensioneerden) (5-78)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-78/1
p. 1-7 5-78/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen (Co-ouderschap : verdeling van de uitbetaling van de kinderbijslag tussen beide ouders) (5-131)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heer Bart Tommelein
5-131/1
p. 1-4 5-131/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling naar de euro, met het oog op het afschaffen van de mogelijkheid om de Belgische frank om te wisselen (5-1603)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Ahmed Laaouej, Ludo Sannen en Bart Tommelein
5-1603/1
p. 1-7 5-1603/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek (Verslagen van de commissie) (5-717)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren FranÁois Bellot, Jacques Brotchi en Guido De Padt
5-717/1
p. 1-6 5-717/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Orgaantoerisme - Donatie van nieren : levens- en hospitalisatieverzekeringen - Transplantatiecentra) (5-897)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen
5-897/1
p. 1-5 5-897/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Andrť du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument wat de parkeertarieven betreft (Facturatie per minuut) (5-2075)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2075/1
p. 1 5-2075/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Algemene bespreking
5-129
p. 42-51 5-129 p. 42-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat betreft de gewaarborgde minimumdienstverlening (5-288)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-288/1
p. 1-6 5-288/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het personeelsstatuut bij de NMBS-Groep (Bevoegdheid van de NMBS en Infrabel om het statuut van hun personeel autonoom te bepalen) (5-1366)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Rik Daems en van mevrouw Nele Lijnen
5-1366/1
p. 1-5 5-1366/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-338/4
p. 1-50 5-338/4 p. 1-50 (PDF)
  Aanvullend verslag van de dames Fabienne Winckel en Nele Lijnen
5-338/7
p. 1-3 5-338/7 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (Opvragen van bankrekeningen aan de Nationale Bank - Administratieve vereenvoudiging - Reductie van de kosten voor het OCMW en versterking van de controle op het al dan niet recht hebben op overheidsdienstverlening) (5-942)      
  Voorstel van de heer Guido De Padt en mevrouw Nele Lijnen
5-942/1
p. 1-5 5-942/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie (5-23)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein en Alexander De Croo en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-23/1
p. 1-6 5-23/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten inzake de billijke vergoeding en de werking van de beheersvennootschappen (Inning van de billijke vergoeding alleen wanneer de producent of uitvoerder lid is van de vennootschap welke die int) (5-2069)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en mevrouw Nele Lijnen
5-2069/1
p. 1 5-2069/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen (5-2060)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2060/1
p. 1 5-2060/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-1550/3
p. 1 5-1550/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie (5-983)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi en Rik Torfs en mevrouw Nele Lijnen
5-983/1
p. 1-6 5-983/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten (5-1111)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Jacques Brotchi, Rik Torfs en Andrť du Bus de Warnaffe en de dames Marleen Temmerman, Nele Lijnen, Fatiha SaÔdi en Cťcile Thibaut
5-1111/1
p. 1-8 5-1111/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiŽnten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1550 en 5-1559) (5-1543)      
  Verslag van mevrouw Nele Lijnen
5-1543/2
p. 1 5-1543/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft (5-2048)      
  Voorstel van de dames Leona DetiŤge, Nele Lijnen en Martine Taelman en de heer Guy Swennen
5-2048/1
p. 1-5 5-2048/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met betrekking tot het markeren van munitie die specifiek ontworpen is voor wapens bestemd voor uitsluitend militair gebruik en hun verpakking (Verbetering van de traceerbaarheid) (5-2079)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Vanessa Matz
5-2079/1
p. 1-15 5-2079/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de werknemersparticipatie (Aanmoediging in kleine ondernemingen - Winstparticipatie zonder bijgaand investeringsspaarplan : gunstige fiscale en sociale behandeling - Wijziging artikelen 113 en 117 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - RSZ-bijdrage : wijziging artikel 38 wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers) (5-2064)      
  Voorstel van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman en de heren RIK Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts
5-2064/1
p. 1 5-2064/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op het geslachtsneutraal maken van het vaderschapsverlof (Lesbische meemoeders - Wijziging van artikel 30, ß 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van artikel 25quinquies van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (5-80)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-80/1
p. 1-4 5-80/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld) (Wijziging Wetboek van Strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst) (5-30)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Bart Tommelein
5-30/1
p. 1-21 5-30/1 p. 1-21 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Nele Lijnen
5-30/2
p. 1-3 5-30/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 8 en 10 van de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-30/3
p. 1-3 5-30/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 11 van mevrouw Nele Lijnen c.s.
5-30/3
p. 2-4 5-30/3 p. 2-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind (5-56)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Nele Lijnen
5-56/1
p. 1-6 5-56/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken (5-71)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-71/1
p. 1-6 5-71/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven (Afschaffing artikel 1587 Burgerlijk Wetboek dat de voorwaarde bevat dat er geen koop is zolang de koper niet heeft geproefd) (5-2068)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2068/1
p. 1 5-2068/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft (Afschaffing van de vrijstelling voor kooplieden, ambachtslieden, landbouwers, ...) (5-2067)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Rik Daems en Guido De Padt en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2067/1
p. 1 5-2067/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen (Vrijstelling van een nieuwe aanwijzing voor een functie als voorzitter of bijzitter in een stem- of stemopnemingsbureau) (5-943)      
  Voorstel van de heren Guido De Padt en Bart Tommelein en mevrouw Nele Lijnen
5-943/1
p. 1-4 5-943/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (5-121)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-121/1
p. 1-2 5-121/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek teneinde te voorzien in de koppeling van de nummerplaatregistratie met de uitkeringsbestanden ter bestrijding van de sociale fraude (5-1968)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Yoeri Vastersavendts
5-1968/1
p. 1-6 5-1968/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verhuur van onroerende goederen voor handelsdoeleinden (Aftrek van de BTW op de bouw of verbouwing van onroerende goederen) (5-2063)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2063/1
p. 1 5-2063/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrek van beroepskosten voor woon-werkverkeer (Artikel 66, ß4 - Aftrek van de waardevermindering van het voertuig bij verkoop) (5-2065)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2065/1
p. 1 5-2065/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten (Aftrek van de huurlasten en vervoerskosten van studenten) (5-2062)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2062/1
p. 1 5-2062/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het hoogst aftrekbare bedrag van de onkostenvergoeding voor kinderoppas te verhogen (5-76)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-76/1
p. 1-3 5-76/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft het verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting (Versoepeling van de voorwaarden zodat ondernemingen de vermindering kunnen genieten wanneer alle aandelen, zowel van de onderneming als van de holding, op naam zijn - Familiale holding - Artikel 215 WIB 1992) (5-2066)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2066/1
p. 1 5-2066/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen die patiŽnten bijstaan betreft (5-2071)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Guido De Padt en Yoeri Vastersavendts en de dames Nele Lijnen en Martine Taelman
5-2071/1
p. 1 5-2071/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met betrekking tot de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden (5-91)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-91/1
p. 1-5 5-91/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen, wat betreft het behoud van de verhoogde kinderbijslag voor mindervalide jobstudenten (5-84)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heer Guido De Padt
5-84/1
p. 1-3 5-84/1 p. 1-3 (PDF)
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten (5-8314)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-8314
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens (5-11086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11086
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens (5-8315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8315
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-3237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten
SV 5-3237
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-3238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 5-3238
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-3239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3239
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-3240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 5-3240
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-5101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-5101
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-5110)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-5110
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-5113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5113
Zelfstandigen - Vaderschapsverlof - Vaderschapshulp - Toekenning van dienstencheques (5-506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-506
Zelfstandigen in bijberoep - Aantallen - Sociale bijdragen (5-2465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2465
Ziekenhuispersoneel - Geweld en agressie - Evolutie - Typologie - Regionale verschillen - Gevolgen - Preventie en bescherming (5-8971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8971
Ziekte van Lyme - Diagnose en behandeling - Nederlandse richtlijn - Erythema migrans - Onderzoek - Tekensoorten - Bacteriestammen (5-9052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9052
Ziekte van Lyme - Richtlijn voor diagnose en behandeling - Standaardbehandeling - Elisatest - Onderzoek (5-9051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-9051
Ziekte-uitkering RIZIV - Criterium van "laatste loon" - Deeltijdse werkhervatting - Fiscale klem (5-8116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8116
Zuid-Sudan - Hongersnood - Voedselhulp (5-11214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-11214
Zwangere vrouwen - Downsyndroom - Nieuwe bloedtest - Stand van zaken (5-8754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-8754
cyberaanvallen en computerbeveiliging (5-10677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10677
de aangifte door werklozen en bruggepensioneerden van vakbondsbijdragen als beroepskosten (5-11076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11076
de aanwezigheid van radioactieve gassen in gebouwen en woningen (5-10983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10983
de aspergillusschimmel (5-10174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10174
de behandeling van het chronischevermoeidheidssyndroom en van de myalgische encefalomyelitis in de referentiecentra (5-11351)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11351
de chronische auto-immuunziekte Lupus (5-10653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10653
de cijfers inzake eetstoornissen bij kinderen (5-10167)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10167
de cumulatie van gelegenheidsarbeid met studentenarbeid (5-10605)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10605
de cybercriminaliteit (5-11197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-11197
de cybercriminaliteit (5-11254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11254
de cybercriminaliteit op mobiele toestellen (5-11309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11309
de cyberveiligheid van het bankwezen (5-10527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10527
de cyberveiligheid van kerncentrales (5-11311)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-11311
de deelname aan de algemene staking (5-10608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10608
de drugsbendes die cyberaanvallen organiseren op containerbedrijven (5-11310)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11310
de duur van een antibioticabehandeling (5-10170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10170
de eetstoornissen bij kinderen (5-11360)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11360
de evolutie van de cybercriminaliteit in BelgiŽ (5-11014)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-11014
de evolutie van het aantal alcoholvergiftingen bij minderjarigen (5-10650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10650
de financiering van de referentiecentra voor het chronisch vermoeidheidssyndroom (5-10651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10651
de genitale verminking van minderjarige meisjes (5-10655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10655
de gezondheidszorg en de levensstijl (5-10659)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10659
de grootschalige ICT-projecten (5-10988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10988
de internationale wapenhandel en de doorvoer van Belgische wapens (5-9545)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9545
de invoering van de geregistreerde kassa met fiscale controlemodule (5-10606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10606
de invoering van de geregistreerde kassa met fiscale controlemodule (5-10607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10607
de krokodildrug (5-10679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10679
de mentale weerbaarheidstraining voor politiepersoneel (5-10984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10984
de nieuwe regeling van de studentenarbeid (5-11283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11283
de obesitas (5-10678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10678
de pro-ana websites (5-10168)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10168
de strijd tegen sociale fraude op Europees vlak (5-10525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10525
de testen voor de opsporing van de ziekte van Lyme (5-11359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11359
de verkiezingen in Iran (5-9556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9556
de verkoop van paarden van de politie via Fin Shop (5-11255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11255
de vrouwen in het diplomatiek korps (5-9558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9558
de ziekte van Lyme (5-11346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11346
de ziekte van Lyme en het chronischevermoeidheidssyndroom (5-11352)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11352
een antibioticakuur als behandeling van de ziekte van Lyme (5-11347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11347
het advies van de Hoge Gezondheidsraad inzake ichtiotherapie (5-10179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10179
het bijstandstoerisme (5-11136)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-11136
het chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie (5-10682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10682
het coronavirus (5-10172)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10172
het coronavirus (5-10173)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10173
het diagnosticeren van chronische ziekten door middel van een bloedtest (5-10652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10652
het gebruik van stealth-sms of spookberichten door de politie (5-11256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11256
het geweld en de xenofobie in Zuid-Afrika (5-9557)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-9557
het jachtopeningsbesluit van de Vlaamse regering inzake zwerfkatten (5-10683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10683
het leveren van medicijnen aan de inwoners van rusthuizen (5-10680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10680
het onderzoek inzake de verspreiding van de ziekte van Lyme door dieren (5-11339)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-11339
het ouderschapsverlof van de zelfstandigen in bijberoep (5-10604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10604
het preventiebeleid binnen de gezondheidszorg (5-10654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10654
het protocol met de mode-industrie in verband met te magere modellen (5-10169)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10169
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999