Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8136

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 14 februari 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Rusland - Wetsvoorstel strekkende tot het verbieden van "homoseksuele propaganda" in de Russische republiek

Rusland
discriminatie op grond van seksuele geaardheid

Chronologie

14/2/2013Verzending vraag
15/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8135

Vraag nr. 5-8136 d.d. 14 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 22 januari vond een betoging plaats aan de Russische ambassade te Brussel. De LGBT-organisaties (Lesbian, Gay, Bisexual and transgender) en hun sympathisanten betoogden er tegen een wet die op 22 januari ter stemming voorlag in de Doema. De desbetreffende wet stelt "homoseksuele propaganda" strafbaar. De wet laat toe dat boetes tot 12.500 euro en zelfs gevangenisstraffen worden opgelegd aan organisaties of hun leden die "aan propaganda doen". De wet maakt het voor holebi's onmogelijk om in het openbaar voor meer rechten te ijveren of publiekelijk affectie te tonen. In februari vorig jaar werd in het Europees parlement reeds een resolutie aangenomen die deze nakende wet streng veroordeelt. De wet is dan ook in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake de Burgerrechten en Politieke Rechten. Ook Human Rights Watch riep eerder politici in Rusland al op deze wet niet aan te nemen. De wet betekent immers dat homoseksualiteit in gans Rusland opnieuw strafbaar wordt gesteld.

Ik heb dan ook volgende vragen voor de minister:

1) Is hij op de hoogte van het feit dat in Rusland een wet wordt goedgekeurd die holebi's discrimineert en die in strijd is met verschillende internationale verdragen?

2) Wat is de stand van zaken? Zijn er reeds bilaterale contacten geweest?

3) Wat is het standpunt van de minister in deze materie? Is hij bereid verdere stappen te ondernemen om de rechten van holebi's en LGBT-organisaties in Rusland mee te helpen vrijwaren?

Antwoord ontvangen op 15 april 2013 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid, maar onder de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Buitenlandse Zaken, aan wie u de vragen tevens gesteld heeft.