S. 5-62 Dossierfiche K. 53-2577

Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren
Dominique Tilmans    Dirk Claes    Marleen Temmerman    Nele Lijnen    Cécile Thibaut    André du Bus de Warnaffe    Freya Piryns    Jacques Brotchi    Sabine de Bethune   

plastische chirurgie
beroepskwalificatie
dokter
tandarts

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-62/1 5-62/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/9/2010
5-62/2 5-62/2 (PDF) Advies van de Raad van State 23/8/2011
5-62/3 5-62/3 (PDF) Amendementen 12/6/2012
5-62/4 5-62/4 (PDF) Advies van de Raad van State 27/7/2012
5-62/5 5-62/5 (PDF) Amendementen 4/12/2012
5-62/6 5-62/6 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2012
5-62/7 5-62/7 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2012
5-62/8 5-62/8 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2012
5-62/9 5-62/9 (PDF) Verslag namens de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 13/12/2012
5-62/10 5-62/10 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 13/12/2012
5-62/11 5-62/11 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 13/12/2012
K. 53-2577/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/12/2012
K. 53-2577/2 Amendement 20/2/2013
K. 53-2577/3 Amendementen 6/3/2013
K. 53-2577/4 Verslag namens de commissie 15/3/2013
K. 53-2577/5 Tekst aangenomen door de commissie 15/3/2013
K. 53-2577/6 Erratum 20/3/2013
K. 53-2577/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 21/3/2013
5-62/12 5-62/12 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer en teruggezonden naar de Senaat 22/3/2013
5-62/13 5-62/13 (PDF) Verslag namens de commissie 16/4/2013
5-62/14 5-62/14 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 18/4/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/9/2010   Indiening Doc. 5-62/1 5-62/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
1/6/2011   Externe adviesaanvraag: Raad van State
5/8/2011   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-62/2 5-62/2 (PDF)
19/6/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
31/7/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-62/4 5-62/4 (PDF)
6/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Terugzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
13/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o16) Hand. 5-83 Hand. 5-83 (PDF)
Doc. 5-62/11 5-62/11 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/10/2010   Verzending naar commissie
14/10/2010   Inschrijving op agenda
14/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Cécile Thibaut
16/10/2010   Inschrijving op agenda
16/10/2010   Hoorzitting met mevrouw Ilse Weeghmans, coördinator van het Vlaams Patiëntenplatform vzw
16/10/2010   Hoorzitting met professor Monique De Rood, voorzitter van de Commission médicale du Brabant d'expression française
16/10/2010   Hoorzitting met de dames Kristel De Gauquier en Imgard Vinck, vertegenwoordigers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
16/10/2010   Hoorzitting met mevrouw Yolande Husden, Socialistische Mutualiteiten
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Bernard Debbaut, adviserend geneesheer, Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
16/10/2010   Hoorzitting met professor Stan Monstrey, medisch diensthoofd van het Brandwondencentrum van het UZ Gent
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Jean Hébrant, voorzitter van de Belgische Vereniging voor Esthetische Geneeskunde
16/10/2010   Hoorzitting met dr. Béatrice De Donder, dermatoloog
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
over de amendementen ingediend door de regering
4/12/2012   Inschrijving op agenda
4/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o1)
4/12/2012   Aanneming na amendering
4/12/2012   Vertrouwen rapporteur
  [K2] Behandeling door Kamer
13/12/2012   Overzending Doc. K. 53-2577/1
15/3/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2577/4
21/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 136, p. 61
21/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+95/-0/o39)
Integraal verslag nr. 136, p. 82-83
Doc. K. 53-2577/7
13/12/2012   Terugzending naar commissie
13/12/2012   Inschrijving op agenda
13/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen, Cécile Thibaut
13/12/2012   Bespreking
13/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o2)
13/12/2012   Aanneming na amendering
13/12/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
  [S3] Behandeling door Senaat
22/3/2013   Overzending Doc. 5-62/12 5-62/12 (PDF)
22/3/2013   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
9/4/2013   Inschrijving op agenda
18/4/2013   Algemene bespreking Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
18/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o15) Hand. 5-98 Hand. 5-98 (PDF)
Doc. 5-62/14 5-62/14 (PDF)
22/3/2013   Verzending naar commissie
16/4/2013   Inschrijving op agenda
16/4/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o1)
16/4/2013   Aanneming zonder amendering
16/4/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/4/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/5/2013   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2013   Bekendmaking (41511-41516)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 14/10/2010, 16/10/2010, 12/6/2012, 4/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 13/12/2012
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/3/2013
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/4/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/4/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 14/12/2012 60 8/3/2013
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 23/3/2013 15 22/4/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2013 2/7/2013, blz 41511-41516

Kruispuntbank van de wetgeving