Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10013

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 oktober 2013

aan de eerste minister

Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht

computercriminaliteit
mobiele telefoon
gegevensbescherming
computervirus
mobiele communicatie

Chronologie

4/10/2013Verzending vraag
7/11/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10026
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031

Vraag nr. 5-10013 d.d. 4 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is cybercrime aan een ware opmars bezig over de hele wereld. Daar waar voorheen vooral computers het primaire slachtoffer van deze criminelen waren, merken verschillende experts op dat cybercriminelen hun activiteit ook naar de mobiele toestellen (gsm , tablet, ) verplaatsen. Uit het zogenaamde Norton Report 2013, een toonaangevend rapport inzake cyberbeveiliging, blijkt dat zo'n 48 % van de smartphone- en tabletgebruikers geen maatregelen neemt om hun mobiele toestellen te beveiligen. Dit valt toch aan te raden, omdat hackers mogelijk hierdoor toegang hebben tot allerlei persoonlijke en professionele data.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

1) Zijn er de jongste drie jaar reeds vaststellingen gedaan met betrekking tot besmette smartphones of tablets door een virus/malware/spyware/enz.? Kunt u deze cijfers meedelen?

2) Hebt u een beeld van het aantal personeelsleden die via hun smartphone of tablet toegang hebben tot professionele data (bijvoorbeeld via cloud computing)? Kunt u deze cijfers meedelen?

3) Indien neen op de vorige vraag: acht u het nodig om het gebruik van smartphones en tablets door uw personeel beter in kaart te brengen, aangezien hun toestellen mogelijk een toegangspoort voor cybercriminelen kunnen zijn naar professionele gegevens? Kunt u toelichten waarom wel of niet?

4) Wordt er toegezien op de koppeling van tablets of smartphones met de informatica van op het werk? Waarom wel of niet?

5) Indien uw diensten informatie krijgen over het beveiligen van de informatica en de gevaren hieromtrent, is er dan ook aandacht voor de beveiliging van mobiele apparaten, zoals tablets of smartphones? Indien ja, op welke manier? Indien neen, acht u dit nodig?

6) Hebt u cijfers over het aantal personeelsleden die een smartphone of tablet gekregen hebben van hun werkgever, en kunt u deze cijfers meedelen?

7) Zijn uw informatici voldoende op de hoogte van deze trend? Indien neen, is dit volgens u noodzakelijk? Indien ja, op welke manier spelen zij hierop in?

Antwoord ontvangen op 7 november 2013 :

1. De laatste drie jaar zijn er binnen mijn diensten geen vaststellingen gedaan met betrekking tot besmette smartphones of tablets door een virus/malware/spyware.

2. Momenteel zijn 191 toestellen van personeelsleden van mijn diensten en beleidsorganen geregistreerd waarmee er toegang kan verkregen worden tot professionele data.

3. Vermits mijn antwoord op vraag 2 positief was, is vraag 3 niet relevant.

4. De opgesomde mobiele toestellen geven de gebruikers toegang tot het netwerk van Shared Services en tot alle toepassingen op dit netwerk, voor zover de gebruikers over de vereiste machtigingen beschikken. Deze mobiele toegangen worden net als de andere toegangen systematisch opgevolgd door de bestaande monitoringtools.

5. De beveiliging van de netwerktoegangen via mobiele toestellen vormt een speciaal aandachtspunt binnen het veiligheidsbeleid van Shared Services. De mobiele toegangen tot het netwerk zijn net als de andere toegangen onderworpen aan alle vereiste beveiligingscontroles. De toegang tot het mobiel toestel zelf is bovendien beschermd door een paswoord.

6. Alle 191 personen hebben, tegen een ondertekening van een verklaring, een mobiel toestel in bruikleen gekregen voor de periode dat hun taken het vereisen. In deze verklaring wordt hen expliciet gewezen op de veiligheidsrisico’s die aan een mobiel toestel verbonden zijn en op hun aansprakelijkheid voor rechtstreekse schade (met inbegrip van het verlies van confidentiële gegevens) en onrechtstreekse schade (met inbegrip van inbraak in het netwerk van Shared Services).

7. De informatici van Shared Services zijn sinds meerdere jaren goed op de hoogte van deze technologische evolutie. Het aantal van de uitgeleende toestellen bewijst dit. Voor het beheer van dit park aan mobiele apparaten doen ze ook beroep op specifieke tools.