Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7562

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
21/2/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7562 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 21 februari 2013 :

1. De laatste jaren werden het Hydra project en de vernieuwing van het burotica computermateriaal uitgevoerd.

Twee jaar geleden werd gestart met de vernieuwing van de PC’s en de upgrade naar MSOFFICE 2010. Via het federale aankoopbureau FOR-contract werd de nieuwe hardware en bijhorende software licenties aangeschaft. Kostprijs 2,2 miljoen euro 

Het portaal HYDRA geeft zowel aan interne en externe gebruikers unieke toegang tot de vastgoed databank van de Regie. Het Hydra project bestaat uit 3 fazen: een eerste fase waar bestaande databases met elkaar verbonden werden rond een unieke sleutel ‘het complex’. In een tweede fase werd de patrimonium database herschreven in het nieuwe Patrimmo.

In derde instantie werd Hydra verder vervolledigd en werden nieuwe modules ontwikkeld zoals AIS –asbest informatiesysteem-

EIS – energie informatiesysteem- en worden dit jaar DESK – aanvraag van de klantenbehoeften- en Helpdesk facility management toegevoegd op vraag van de klanten.

Op basis van de beschikbare ICT middelen en de gevalideerde vragen van de klanten wordt Hydra continu verbeterd samen met het operationeel onderhoud van de applicaties door externe consultants. 

2. Op Fedict wordt hoofdzakelijk beroep gedaan via  het FEDMAN project – Federale Metropolian netwerk- Vroeger werd de internet verbinding en geleverd door de externe Internetprovider Mobistar. FEDMAN wordt gratis aan de Regie ter beschikking gesteld. 

3. Met andere departementen werden geen ICT-projecten uitgevoerd. 

4. De audit ‘Regie 2005’ heeft aangetoond dat er verschillende databanken en documentenarchieven naast elkaar bestonden. Het was van strategisch belang voor de Regie om een uniek zicht te geven via een portal op de door de Regie beheerde gebouwen. Deze databank is een essentieel middel om met de klanten in contact te komen en een facilitaire dienstverlening te verzorgen.