S. 5-1024 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen
Jacques Brotchi    Louis Ide    Rik Torfs    Marleen Temmerman    Andrť du Bus de Warnaffe    Nele Lijnen    Fabienne Winckel   

jongere
orgaantransplantatie
bio-ethiek
geestelijk gehandicapte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1024/1 5-1024/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/5/2011
5-1024/2 5-1024/2 (PDF) Amendementen 30/6/2011
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/5/2011   Indiening Doc. 5-1024/1 5-1024/1 (PDF)
12/5/2011   Inoverwegingneming
12/5/2011   Verzending naar verenigde commissies: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
12/5/2011   Verzending naar verenigde commissies
16/6/2011   Inschrijving op agenda
16/6/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Cindy Franssen
16/6/2011   Inleidende uiteenzetting door Jacques Brotchi,
indiener van het wetsvoorstel
30/6/2011   Inschrijving op agenda
30/6/2011   Bespreking
22/11/2011   Inschrijving op agenda
22/11/2011   Bespreking
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Bespreking
14/6/2012   Inschrijving op agenda
14/6/2012   Zal worden ingetrokken
28/4/2014   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Verenigde commissies Justitie & Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/6/2011, 30/6/2011, 22/11/2011, 29/11/2011, 14/6/2012