Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7555

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 13 december 2012

aan de minister van Landsverdediging

Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel

ministerie
toepassing van informatica
elektronische overheid
bedrijfsbeheerssysteem

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
17/1/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7547
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7548
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7549
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7550
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7551
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7561
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7562
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7563
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7564
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7565

Vraag nr. 5-7555 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten. Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve is gerealiseerd. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 werd al ongeveer 22 miljoen euro aan het project besteed en de kosten zullen nu nog verder oplopen.

Ik kan het toenemende gebruik van informaticatoepassingen binnen de overheid alleen maar toejuichen: het maakt de werking van de overheid efficiŽnter, sneller en toegankelijker. Het bevordert de communicatie en stelt de overheid in staat om transparant te werken. Nieuwe toepassingen op het vlak van informatica zijn dan ook nodig. Dit betekent echter niet dat elke kost die in het kader van ICT wordt gemaakt, ook de gewenste verhoogde efficiŽntie en effectiviteit oplevert. Een grondige voorbereiding, een degelijke implementatie en een correcte (tussentijdse) evaluatie blijven zeer belangrijk.

Daarom had ik u graag enkele vragen gesteld omtrent dit thema:

1) Zijn op uw departement de jongste jaren (grootschalige) projecten uitgevoerd in het kader van ICT? Zo ja, wat was de kostprijs van deze projecten? Werd het vooropgestelde doel bereikt, en dit binnen de vooraf bepaalde tijd en kostenraming?

2) Indien er projecten uitgevoerd zijn: werd hiervoor een beroep gedaan op Fedict of op een extern bedrijf? Heeft u een extern bedrijf overwogen? Waarom de keuze voor Fedict of een extern bedrijf?

3) Indien er ICT-projecten zijn uitgevoerd: gebeurde dit in overleg of in samenwerking met andere departementen of Federale Overheidsdiensten?

4) Indien er projecten zijn uitgevoerd in het kader van ICT: wat waren de belangrijkste redenen? Werd het project als wenselijk of noodzakelijk ervaren door het personeel?

Antwoord ontvangen op 17 januari 2013 :

Het geachte lid wordt verzocht hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

1. Defensie heeft recentelijk geen grote ICT projecten gerealiseerd.

In het algemeen worden de grote informatiesystemen in gebruik binnen Defensie ontwikkeld met interne middelen of (voor applicaties met een operationeel karakter) door deel te nemen aan internationale samenwerkingsprojecten. Een uitzondering hierop is het logistiek beheersysteem (ILIAS, verworven in 1995) en het betalingssysteem (REMUN, verworven in 1997).

Vanaf het jaar 2013 plant Defensie, middels een beroep op een externe firma, het project Human Resources Management (HRM@Defense) te verwezenlijken met het oog op het vervangen van de actuele systemen voor het personeelsbeheer. Dit dossier werd door de ministerraad goedgekeurd in juni 2012.

Er valt te noteren dat Defensie heeft deelgenomen aan het project FEDCOM (federale boekhouding) door haar systemen, waaronder ILIAS, te integreren. De noodzakelijke aanpassingen en interfaces werden gerealiseerd binnen de geplande termijnen.

2. Defensie gebruikt welbepaalde diensten aangeboden door FedICT, met name FedMAN voor toegang tot de federale netwerken en tot het Internet of de Federal Authentication Service (FAS)

De ondersteuning voor uitbestede systemen wordt verzekerd door personeel van Defensie in nauwe samenwerking met de leverancier teneinde te beschikken over de nodige competenties, ofwel van technische aard zoals voor het systeem ILIAS (geleverd door ILIAS Solutions Company), ofwel van functionele aard zoals voor het systeem REMUN (onderhouden door ACERTA).

Het project HRM@Defense voorziet erin beroep te doen op een externe firma voor het in plaats stellen van een systeem in verschillende fasen. Voor het beheer van het burger-personeel zullen de mogelijkheden tot samenwerking met FedICT bestudeerd worden teneinde de functionaliteiten aangeboden door eHR te kunnen hergebruiken.

3. Gezien de bijzondere aard van de opdrachten van Defensie zijn er maar weinig ICT-projecten verwezenlijkt in samenwerking met andere departementen. Men kan echter nog de toepassing SIBIS vermelden (een budgettair informatiesysteem), ook gebruikt door de Federale Politie, dat ondertussen werd vervangen door de integratie van de boekhouding in het project FedCOM (Federale Overheidsdienst (FOD B&B).

4. De verwezenlijking van een ICT-project vloeit steeds voort uit de nood aan het verbeteren van het beheersen en het beheren van de middelen (personeel, materieel, financiën en informatie) of uit operationele behoeften (Command & Control systemen, medische systemen, …).

De prioriteiten voor de ontwikkeling worden vastgelegd in overleg met de verschillende directoraten generaals en stafdepartementen in functie van hun respectievelijke objectieven en beheersplannen.