S. 5-135 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan
Nele Lijnen    Bart Tommelein   

sociale participatie
discriminatie op grond van geslacht
Afghanistan
motie van het Parlement
rechten van de vrouw
rechten van de mens
positie van de vrouw
politieke participatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-135/1 5-135/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/9/2010
5-135/2 5-135/2 (PDF) Amendementen 14/1/2011
5-135/3 5-135/3 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 1/2/2011
5-135/4 5-135/4 (PDF) Amendementen 11/12/2012
5-135/5 5-135/5 (PDF) Verslag namens de commissie 11/12/2012
5-135/6 5-135/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/12/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2010   Indiening Doc. 5-135/1 5-135/1 (PDF)
12/10/2010   Inoverwegingneming
12/10/2010   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-84 Hand. 5-84 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/10/2010   Verzending naar commissie
26/10/2010   Inschrijving op agenda
26/10/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems
9/11/2010   Inschrijving op agenda
9/11/2010   Bespreking
9/11/2010   Interne adviesaanvraag: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
9/11/2010   Verzending naar commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
17/5/2011   Inschrijving op agenda
17/5/2011   Uitgesteld
11/12/2012   Inschrijving op agenda
11/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Bert Anciaux, Yoeri Vastersavendts
11/12/2012   Bespreking
11/12/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
11/12/2012   Aanneming na amendering
  Commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
9/11/2010   Verzending naar commissie voor advies
30/11/2010   Inschrijving op agenda
30/11/2010   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Sabine de Bethune
30/11/2010   Inleidende uiteenzetting
30/11/2010   Regeling der werkzaamheden
7/12/2010   Inschrijving op agenda
7/12/2010   Hoorzitting met de heer Alain Hanssen, FOD Buitenlandse Zaken
7/12/2010   Hoorzitting met kolonel Jean-Paul Claeys, ministerie van Defensie
7/12/2010   Hoorzitting met mevrouw Marion Van Offelen, genderadviseur, Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking
7/12/2010   Hoorzitting met mevrouw Jennie Vanlerberghe, voorzitter Moeders voor Vrede
7/12/2010   Hoorzitting met mevrouw Franšoise Guillitte, verantwoordelijke voor het programma Droits des femmes, Amnesty International Belgique francophone
7/12/2010   Gedachtewisseling
1/2/2011   Inschrijving op agenda
1/2/2011   Bespreking
met het oog op het uitbrengen van een advies
1/2/2011   Aanneming van het advies
het advies is eenparig aangenomen (11 stemmen)
1/2/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-135/3 5-135/3 (PDF)
21/12/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/12/2012, 21/12/2012
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 26/10/2010, 9/11/2010, 11/12/2012
Commissie voor advies: AdviescomitÚ voor gelijke kansen
Behandeling beŰindigd 30/11/2010, 7/12/2010, 1/2/2011