S. 5-935 Dossierfiche K. 53-1322

Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord
Regering Y. Leterme II  

ontslag
opheffing van de zaak
sociale bijdrage
arbeider
economische recessie
personeelsstatuut
ziekteverzekering
anticrisisplan
arbeidscontract
ontslagpremie
vervroegd pensioen
onderlinge beroepsovereenkomst
conjuncturele werkloosheid
arbeidsrecht
werknemer
harmonisatie van de sociale zekerheid
werkgelegenheidsbevordering
deeltijdarbeid
werkloosheidsbestrijding
gedeeltelijke werkloosheid
beroepsziekte
onderneming in moeilijkheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1322/1 Wetsontwerp 25/3/2011
K. 53-1322/2 Amendementen 28/3/2011
K. 53-1322/3 Amendementen 29/3/2011
K. 53-1322/4 Verslag namens de commissie 4/4/2011
K. 53-1322/5 Tekst verbeterd door de commissie 4/4/2011
5-935/1 5-935/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 7/4/2011
5-935/2 5-935/2 (PDF) Amendementen 7/4/2011
5-935/3 5-935/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/4/2011
5-935/4 5-935/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 7/4/2011
K. 53-1322/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/4/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
25/3/2011   Indiening Doc. K. 53-1322/1
4/4/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1322/4
6/4/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
7/4/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 28, p. 41-101
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+72/-0/o59)
Integraal verslag nr. 28, p. 101
Doc. K. 53-1322/6
7/4/2011   Aanneming zonder amendering
31/3/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/10 5-82/10 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
31/3/2011   Inschrijving op agenda
7/4/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
7/4/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-935/1 5-935/1 (PDF)
7/4/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/4/2011   Algemene bespreking Hand. 5-20 Hand. 5-20 (PDF)
7/4/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-20 Hand. 5-20 (PDF)
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+34/-0/o21) Hand. 5-20 Hand. 5-20 (PDF)
Doc. 5-935/4 5-935/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/4/2011   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
6/4/2011   Inschrijving op agenda
6/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
6/4/2011   Bespreking
6/4/2011   Einde behandeling
7/4/2011   Verzending naar commissie
7/4/2011   Inschrijving op agenda
7/4/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen
7/4/2011   Bespreking
7/4/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o8)
7/4/2011   Aanneming zonder amendering
7/4/2011   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-935/3 5-935/3 (PDF)
7/4/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/4/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
12/4/2011   Bekrachtiging en afkondiging
28/4/2011   Bekendmaking (25612-25624)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/4/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/4/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 7/4/2011
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/4/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/4/2011 5 29/4/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 8/4/2011 20 16/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
12/4/2011 28/4/2011 , blz 25612-25624

Kruispuntbank van de wetgeving