S. 5-1353 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 125 van de programmawet (I) van 27 december 2006, om asbestslachtoffers de mogelijkheid te geven een vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale schadevergoeding jegens de aansprakelijke derde
Louis Ide    Marleen Temmerman   

vergoeding
asbest
civiele aansprakelijkheid
slachtoffer
rechtsingang
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1353/1 5-1353/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/11/2011
5-1353/2 5-1353/2 (PDF) Amendementen 1/2/2012
5-1353/3 5-1353/3 (PDF) Amendementen 13/7/2012
5-1353/4 5-1353/4 (PDF) Advies van de Raad van State 2/8/2012
5-1353/5 5-1353/5 (PDF) Verslag namens de commissie 3/12/2013
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/11/2011   Indiening Doc. 5-1353/1 5-1353/1 (PDF)
24/11/2011   Inoverwegingneming
24/11/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
3/7/2012   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/7/2012   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
2/8/2012   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 5-1353/4 5-1353/4 (PDF)
17/12/2013   Inschrijving op agenda
18/12/2013   Algemene bespreking Hand. 5-133 Hand. 5-133 (PDF)
19/12/2013   Stemming over het geheel: verworpen (+43/-12/o11) Hand. 5-134 Hand. 5-134 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/11/2011   Verzending naar commissie
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Fatiha SaÔdi
29/11/2011   Bespreking
13/12/2011   Inschrijving op agenda
13/12/2011   Bespreking
13/12/2011   Adviesaanvraag
aan de Dienst Wetsevaluatie
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Hoorzitting met de heer Jan Uytterhoeven, administrateur-generaal en dr. JoŽl Thimpont, pneumoloog, Asbestfonds
24/1/2012   Hoorzitting met de heer Paul Palsterman, jurist, studiedienst van het ACV, syndicaal afgevaardigde bij de NAR
24/1/2012   Hoorzitting met mevrouw Estelle Ceulemans, adviseur, federale studiedienst, sociaal departement van het ABVV
24/1/2012   Hoorzitting met drs. M.A. van der Woude, directeur van het Nederlands Instituut Asbestslachtoffers
24/1/2012   Gedachtewisseling
14/2/2012   Inschrijving op agenda
14/2/2012   Hoorzitting met de heer Patrick Balemans, gedelegeerd bestuurder, Eternit nv
14/2/2012   Hoorzitting met de heer Eric Jonckheere, co-voorzitter van "Asbest in BelgiŽ : Vereniging van Asbestslachtoffers (ABEVA)"
14/2/2012   Gedachtewisseling
26/6/2012   Inschrijving op agenda
26/6/2012   Bespreking
26/6/2012   Commissie wenst extern advies: Raad van State
26/6/2012   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
29/1/2013   Inschrijving op agenda
29/1/2013   Bespreking
26/3/2013   Inschrijving op agenda
26/3/2013   Hoorzitting met mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
26/3/2013   Hoorzitting met de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's
26/3/2013   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter van de Nationale Arbeidsraad
26/3/2013   Hoorzitting met mevrouw De Kezel, advocate
3/12/2013   Inschrijving op agenda
3/12/2013   Stemming over het geheel: verworpen (+4/-10/o0)
3/12/2013   Aanneming zonder amendering
19/12/2013   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Verworpen 19/12/2013
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 18/12/2013, 19/12/2013
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/11/2011, 13/12/2011, 24/1/2012, 14/2/2012, 26/6/2012, 29/1/2013, 26/3/2013, 3/12/2013