Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10026

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 4 oktober 2013

aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister

Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht

computercriminaliteit
mobiele telefoon
gegevensbescherming
computervirus
mobiele communicatie

Chronologie

4/10/2013Verzending vraag
18/12/2013Rappel
30/1/2014Rappel
5/3/2014Herkwalificatie
8/4/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10013
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10014
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10015
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10016
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10017
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10018
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10019
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10020
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10021
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10022
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10023
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10024
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10025
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10027
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10028
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10029
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10030
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10031
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4866

Vraag nr. 5-10026 d.d. 4 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De jongste jaren is cybercrime aan een ware opmars bezig over de hele wereld. Daar waar voorheen vooral computers het primaire slachtoffer van deze criminelen waren, merken verschillende experts op dat cybercriminelen hun activiteit ook naar de mobiele toestellen (gsm , tablet, ) verplaatsen. Uit het zogenaamde Norton Report 2013, een toonaangevend rapport inzake cyberbeveiliging, blijkt dat zo'n 48 % van de smartphone- en tabletgebruikers geen maatregelen neemt om hun mobiele toestellen te beveiligen. Dit valt toch aan te raden, omdat hackers mogelijk hierdoor toegang hebben tot allerlei persoonlijke en professionele data.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

1) Zijn er de jongste drie jaar reeds vaststellingen gedaan met betrekking tot besmette smartphones of tablets door een virus/malware/spyware/enz.? Kunt u deze cijfers meedelen?

2) Hebt u een beeld van het aantal personeelsleden die via hun smartphone of tablet toegang hebben tot professionele data (bijvoorbeeld via cloud computing)? Kunt u deze cijfers meedelen?

3) Indien neen op de vorige vraag: acht u het nodig om het gebruik van smartphones en tablets door uw personeel beter in kaart te brengen, aangezien hun toestellen mogelijk een toegangspoort voor cybercriminelen kunnen zijn naar professionele gegevens? Kunt u toelichten waarom wel of niet?

4) Wordt er toegezien op de koppeling van tablets of smartphones met de informatica van op het werk? Waarom wel of niet?

5) Indien uw diensten informatie krijgen over het beveiligen van de informatica en de gevaren hieromtrent, is er dan ook aandacht voor de beveiliging van mobiele apparaten, zoals tablets of smartphones? Indien ja, op welke manier? Indien neen, acht u dit nodig?

6) Hebt u cijfers over het aantal personeelsleden die een smartphone of tablet gekregen hebben van hun werkgever, en kunt u deze cijfers meedelen?

7) Zijn uw informatici voldoende op de hoogte van deze trend? Indien neen, is dit volgens u noodzakelijk? Indien ja, op welke manier spelen zij hierop in?

Antwoord ontvangen op 8 april 2014 :

Voor wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid en Leefmilieu betreft:

1) Er is nooit een panne of slechte werking door een mogelijke cyberaanval via mobiele telefonie vastgesteld of gesignaleerd noch door de beheerders van systemen noch door de gebruikers.

2) In het kader van het huidige veiligheidsbeleid is er geen toegang mogelijk tot professionele data in niet-toegestane “cloud computing systems”.

De toegang tot de interne systemen wordt gerealiseerd voor 207 verschillende e-mailaccounts.

3) Sinds 2011 is de dienst Exchange ActiveSync geactiveerd en kan deze worden gebruikt door elke ambtenaar die beschikt over een mobiele terminal (smartphone of tablet) om zich in te loggen op zijn professioneel e-mailadres.

4) Er wordt een gelimiteerde toegang voorzien voor tablets en smartphones via Wi-Fi en SSLVPN. Via Wi-Fi gebeurt e-mail synchronisatie en via SSLVPN is er toegang tot de intranet site en de gedeelde shares. Alle vreemde en mobiele toestellen krijgen toegang tot het gelimiteerde toegangsniveau mits voldaan is aan een (beperkt) aantal beveiligingsregels en mits het besturingssysteem wordt ondersteund door de FOD. De toestellen worden door een firewall afgeschermd van de rest van het interne netwerk. Het is de bedoeling dat in de toekomst zowel de beveiliging als de aangeboden services sterk zal worden uitgebreid door gebruik van Netwerk Access Control (NAC) en Mobile Device Management (MDM).

5) Onze technische diensten voeren permanent een technologisch toezicht uit en worden gesensibiliseerd voor de risico’s die gepaard gaan met de nieuwe technologieën.

Verschillende technische informatiebronnen die de openbare veiligheid bevorderen, worden permanent gevolgd, en in geval van alarmering, worden de aanbevelingen dringend toegepast.

6) Volgens de officiële communicatieprofielen van onze logistieke dienst zijn 184 ambtenaren uitgerust met een smartphone of tablet. Sinds 2011 zijn er 384 verschillende mobiele terminals aangesloten, waarvan er in 2013 nog 297 actief zijn voor in totaal ongeveer 200 ambtenaren.

7) Mobiel telewerk is een maatschappelijke noodzaak geworden, in het bijzonder voor de functies waarvoor een permanente aansluiting vereist is (topmanagers, communicatie, inspectie, risicobeheersing en wachtdiensten, …) Wat onze FOD betreft, worden de risico’s momenteel geëvalueerd en zullen er binnenkort technische controleoplossingen op afstand voor mobiele toestellen worden geëvalueerd. De technici van de ondersteunende diensten zullen ook op het vlak van de nieuwe producten en technieken moeten worden opgeleid teneinde het kwaliteitsniveau van de dienst en een optimale veiligheid van de gegevens die in de mobiele terminals worden ingevoerd te garanderen.

Voor wat de FOD Mobiliteit betreft:

1) Neen.

2) Ja .Onze policy laat alleen blackberrys toe (in beheer van ICT) In totaal zijn er een 55 in gebruik.

3) Niet van toepassing.

4) Ja, koppelingen kunnen niet gelegd worden zonder medewerking van ICT (frontoffice).

5) Ja voor de toegelaten apparaten via onze support contracten.

6) Voor toegang tot ons netwerk laat onze huidige policy alleen blackberry’s toe (beheerd.

door ICT ) We hebben een 55-tal backberry’s in gebruik.

7) Ja: door evalueren van commerciële oplossingen en het volgen van seminaries in verband met de beveiligingsoplossingen in deze.

Voor wat de FOD Economie betreft:

Wat betreft de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, verwijs ik het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, op de vraag nr. 5-10016.