S. 5-1144 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen
CÚcile Thibaut    Mieke Vogels   

volksgezondheid
kankerverwekkende stof
hormoonontregelaar
wetenschappelijk onderzoek
motie van het Parlement
giftige stof
hormoon
ecosysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1144/1 5-1144/1 (PDF) Voorstel van resolutie 4/7/2011
5-1144/2 5-1144/2 (PDF) Amendementen 20/12/2011
5-1144/3 5-1144/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2011
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2011   Indiening Doc. 5-1144/1 5-1144/1 (PDF)
14/7/2011   Inoverwegingneming
14/7/2011   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/1/2012   Inschrijving op agenda
12/1/2012   Algemene bespreking Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
12/1/2012   Stemming over het geheel: verworpen (+52/-6/o4) Hand. 5-43 Hand. 5-43 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/7/2011   Verzending naar commissie
29/11/2011   Inschrijving op agenda
29/11/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Fabienne Winckel, Nele Lijnen
29/11/2011   Bespreking
20/12/2011   Inschrijving op agenda
20/12/2011   Bespreking
20/12/2011   Stemming over het geheel: verworpen (+9/-3/o0)
20/12/2011   Verwerping
20/12/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1144/3 5-1144/3 (PDF)
12/1/2012   Verwerping
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Verworpen 12/1/2012
[S1] Behandeling door Senaat
Verworpen 12/1/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Verworpen 29/11/2011, 20/12/2011