S. 5-1896 Dossierfiche K. 53-2512

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake dierenwelzijn, CITES, dierengezondheid en bescherming van de gezondheid van de gebruikers
Regering E. Di Rupo I  

dierlijk product
wetenschappelijk onderzoek
veterinaire inspectie
veeteelt
levensmiddelen
dierlijke productie
bescherming van de consument
welzijn van dieren
voedselveiligheid
dierenarts
gezondheid van dieren
strafsanctie
bio-ethiek
huisdier
proefneming met dieren
moedermelk
beslag op bezittingen
dierenbescherming
nationale uitvoeringsmaatregel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2512/1 Wetsontwerp 21/11/2012
K. 53-2512/2 Amendement 5/12/2012
K. 53-2512/3 Verslag namens de commissie 14/12/2012
K. 53-2512/4 Tekst verbeterd door de commissie 14/12/2012
5-1896/2 5-1896/2 (PDF) Amendement 18/12/2012
5-1896/1 5-1896/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1896/3 5-1896/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2512/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1896/4 5-1896/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
21/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2512/1
14/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2512/3
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 47-51
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+114/-0/o23)
Integraal verslag nr. 122, p. 12-13
Doc. K. 53-2512/5
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christie Morreale
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1896/1 5-1896/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o15) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1896/4 5-1896/4 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Nele Lijnen, Christie Morreale
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o2)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2012   Bekendmaking (88926-88935)
10/1/2013   Erratum (864)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 15 21/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 60 15/3/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 31/12/2012, blz 88926-88935
Errata
Op 10/1/2013, blz 864