Auteurs- en sprekersregister betreffende "Siquet Louis" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (Stukken Kamer, nr. 52-0039/1 tot 18) (Zie ook doc. 4-1607) (4-1608)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Pol Van Den Driessche
4-1608/1
p. 1 4-1608/1 p. 1 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belangenconflict tussen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (Stukken Kamer, nr. 52-0037/1 tot 22) (Zie ook doc. 4-1608) (4-1607)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Pol Van Den Driessche
4-1607/1
p. 1-13 4-1607/1 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
4-116
p. 102-108 4-116 p. 102-108 (PDF)
Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Bureau van Weismes - Sluiting - Opheffing van een dienst voor de Duitstalige burgers - Geldende reglementering betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken - Respect (4-7081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-7081
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Duitstalige Gemeenschap - Samenwerking - Financiering (5-331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-331
De aanleg van de "IJzeren Rijn" (2-131)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-45
p. 36-42 2-45 p. 36-42 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De aanpassing van de berekening van de personenbelasting als ťťn van de echtgenoten in Luxemburg werkt (Toepassing van jurisprudentie) (2-54)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-15
p. 26-27 2-15 p. 26-27 (PDF)
De aanpassing van de berekening van de personenbelasting wanneer ťťn van de echtelieden in Luxemburg werkt (Toepassing van jurisprudentie) (2-322)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-63
p. 20-21 2-63 p. 20-21 (PDF)
De aanzienlijke achterstand bij de behandeling van dossiers bij de Rijksdienst voor pensioenen (2-873)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-182
p. 25-26 2-182 p. 25-26 (PDF)
De bouw van een nieuw Justitiepaleis in het gerechtelijk arrondissement van Eupen (3-55)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-20
p. 27-28 3-20 p. 27-28 (PDF)
De chaos bij de NMBS (Grote storingen, o.a. wegens beschadigde bovenleidingen - Duizenden reizigers die stranden in stations of oververhitte treinen - Gebrekkige communicatie en crisismanagement - Hervorming van de structuur van de NMBS-Groep) (5-230)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-28
p. 24-33 5-28 p. 24-33 (PDF)
De door BelgiŽ gesloten overeenkomsten betreffende de grensoverschrijdende politiesamenwerking (Bilaterale overeenkomst tot vestiging van een Duits politiebureau in Eupen - Akkoord gesloten met Duitsland en Nederland m.b.t. voetbalkampioenschap Euro 2000 - Grensarbeiders) (2-224)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-40
p. 9-11 2-40 p. 9-11 (PDF)
De enquÍtes naar de arbeidskrachten (Organisatie van enquÍtes bij de huishoudens - Fraude) (4-1709)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 16-18 4-120 p. 16-18 (PDF)
De financiering van het project betreffende de strijd tegen zwerfkatten (Ontwerp van KB - Hoge kosten voor de opvangcentra - GemeentefinanciŽn) (4-1708)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 13-14 4-120 p. 13-14 (PDF)
De gebruiksperiode van de Go-Pass (Na 9 uur 's morgens) (2-556)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 30-31 2-105 p. 30-31 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De nieuwe regels inzake belastingheffing op de uitkeringen wegens beroepsziekte en de renten uitgekeerd door het Fonds voor Arbeidsongevallen (Vermindering van het belastbaar inkomen - Recht op studietoelagen - Informatiestroom naar de bevoegde diensten) (2-396)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-81
p. 26-28 2-81 p. 26-28 (PDF)
De nieuwe website van Child Focus over de veiligheid van internetverkeer (Nood aan preventiecampagne in het Duits) (4-1696)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 19-20 4-120 p. 19-20 (PDF)
De oprichting van een Duitstalig peloton bij de Belgische strijdkrachten (2-27)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-16
p. 51-55 2-16 p. 51-55 (PDF)
De plaats van de Duitstalige Gemeenschap in ons staatsbestel (Delegatie van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap om haar standpunt uiteen te zetten over de toekomstige staatsorganisatie en de plaats die de Duitstalige Gemeenschap wenst in te nemen in de structuren van het federale BelgiŽ : Gegarandeerde vertegenwoordiging in de twee federale Kamers - Toekenning van de constitutieve autonomie - Behoud van een provinciaal niveau - Statuut van de senator van de Duitstalige Gemeenschap - Overdracht van bevoegdheden) (2-1292)      
  Verslag van de heren Siquet en Caluwť
2-1292/1
p. 1-19 2-1292/1 p. 1-19 (PDF)
De productie van platen van vervuild hout (Invoer afval van vervuild hout uit Nederland - Gevaar voor de Volksgezondheid - Bescherming van de verbruiker) (2-91)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-24
p. 11-13 2-24 p. 11-13 (PDF)
De situatie in het belastingkantoor van Sankt Vith (Mutatie naar het kantoor van Eupen) (5-637)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 9-10 5-51 COM p. 9-10 (PDF)
De situatie van de Belgische gepensioneerden die een Duitse rente ontvangen (Belasting door Duitsland gevorderd - Grensarbeiders - Aanpassing van de Belgische fiscale fiches voor personen die een pensioen als gezinshoofd bezitten) (5-459)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Vincent Van Quickenborne, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-50
p. 14-16 5-50 p. 14-16 (PDF)
De sluiting van het Huis van Justitie en het gebrek aan Duitstalig personeel bij het parket van Eupen (2-705)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 21-23 2-141 p. 21-23 (PDF)
De toekomst van het station van Eupen (5-309)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-36
p. 23-24 5-36 p. 23-24 (PDF)
De trainingskampen van de PKK (Kampen van de Koerdische organisatie in BelgiŽ) (2-859)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 25-26 2-180 p. 25-26 (PDF)
De tweetaligheidspremies voor het personeel van de lokale politie (Politiezone Marche) (3-43)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-19
p. 11-12 3-19 p. 11-12 (PDF)
De vaccinatie tegen meningitis en de mogelijke terugbetaling ervan (Terugbetaling door het RIZIV - Verwarring over de verschillende soorten hersenvliesontsteking) (2-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-107
p. 21-23 2-107 p. 21-23 (PDF)
De vatbaarheid voor beslag van pensioenen door de bankinstellingen (Pensioenen en uitkeringen - Rechtstreekse uitbetaling) (5-1322)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-141
p. 28-29 5-141 p. 28-29 (PDF)
De verbeteringswerkzaamheden aan de spoorlijn Brussel-Luxemburg (Modernisering - Totstandbrenging van het GEN tussen Brussel en Ottignies) (2-283)      
  Vraag om uitleg van de heer Santkin aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 39-44 2-83 p. 39-44 (PDF)
De vergoedingen wegens beroepsziekte voor het politiepersoneel (4-1698)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 18-19 4-120 p. 18-19 (PDF)
De verkeersbelasting voor voertuigen die zijn uitgerust met een LPG-installatie (Aanvullende verkeersbelasting versus inning van accijns op de LPG) (2-1097)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-237
p. 17-19 2-237 p. 17-19 (PDF)
De verlaging van het kilometercontingent voor de controleurs van de Federale Overheidsdienst Economie (Controle van de consumptieprijzen) (4-1697)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 15 4-120 p. 15 (PDF)
De verplaatsingskosten van de werknemers van de dienstenchequesector (5-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-61
p. 37-38 5-61 p. 37-38 (PDF)
De verplichte uitrusting van vrachtwagens met dodehoekapparatuur vanaf 1 januari 2003 (Beschikbare voorraad - Verenigbaarheid met de Europese normen) (2-1165)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-251
p. 13-15 2-251 p. 13-15 (PDF)
De verschillende pensioenstelsels (Gewaarborgd minimum - Pensioenen die vůůr 1 januari 2014 een aanvang hebben genomen - Gemengde loopbaan - Stand van zaken) (5-1270)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-137
p. 17-18 5-137 p. 17-18 (PDF)
De vertraging bij de administratieve afhandeling van bepaalde dossiers (Uitkeringen aan gehandicapte personen - Hulp aan bejaarden - Inlichtingen aan Duitstaligen - Probleem van de telefooncentrale) (2-948)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 22-25 2-199 p. 22-25 (PDF)
Economic Governance - Europees Semester - Bazel III : Hoorzittingen (5-684)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Frank Boogaerts
5-684/1
p. 1-123 5-684/1 p. 1-123 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Louis Siquet, senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
4-111
p. 7 4-111 p. 7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Siquet, senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Louis Siquet, senator aangewezen door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
5-2
p. 6 5-2 p. 6 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Siquet, senator aangewezen door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Een mogelijk nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Gezinspensioen - Zie ook vraag om uitleg 5-4738) (5-1202)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-129
p. 38-39 5-129 p. 38-39 (PDF)
Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Verkiezing, samenstelling en werking van de Raad]) (5-1026)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1026/1
p. 1-5 5-1026/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verlenen van constitutieve autonomie aan de Duitstalige Gemeenschap [Samenstelling en werking van haar regering]) (5-1027)      
  Voorstel van de heren Louis Siquet, Bert Anciaux en Richard Miller en de dames Muriel Targnion en Claudia Niessen
5-1027/1
p. 1-5 5-1027/1 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
5-124
p. 50 5-124 p. 50 (PDF)
Het betrekken van de Duitstaligen bij het nationaal brandpreventieplan (Website "Is mijn woning brandveilig" - Duitse vertaling van de site) (4-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
4-113
p. 29-30 4-113 p. 29-30 (PDF)
Het gebrek aan gediplomeerde werknemers in de belastingkantoren van de Duitstalige Gemeenschap (5-636)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-51 COM
p. 8-9 5-51 COM p. 8-9 (PDF)
Het gebrek aan kennis van het Duits bij bewakingsagenten (5-1835)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-132 COM
p. 27-28 5-132 COM p. 27-28 (PDF)
Het gebruik van munitie met verarmd uranium tijdens de NATO-oefeningen in het opleidingskamp van Elsenborn (2-443)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-88
p. 21 2-88 p. 21 (PDF)
Het gerechtelijk arrondissement van Eupen (Mogelijke fusie met Franstalige arrondissementen) (5-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-47
p. 31-35 5-47 p. 31-35 (PDF)
Het gevolg dat gegeven wordt aan de aanbevelingen uit het advies van het Observatorium van de rechten op het Internet over de bescherming van de minderjarigen op het Internet (Labelen - Domeinnamen - Toegangsfilters per leeftijdscategorie) (3-142)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 27-29 3-36 p. 27-29 (PDF)
Het identificeren van het pensioentype (Transparantie van de pensioenfiches, rekeninguittreksels, ...) (5-1145)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-122
p. 12-13 5-122 p. 12-13 (PDF)
Het inschakelen van een veiligheidscoŲrdinator op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de gevolgen daarvan voor de activiteit in de bouwsector (Erkende opleiding - Ereloon) (2-725)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-155
p. 21-23 2-155 p. 21-23 (PDF)
Het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap (Vertraging gewijt aan een vertaalprobleem) (2-1041)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-216
p. 17-19 2-216 p. 17-19 (PDF)
Het laattijdig versturen van de belastingaangifteformulieren aan de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap (Vertraging gewijt aan een vertaalprobleem) (2-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-216
p. 17-19 2-216 p. 17-19 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het nieuw akkoord tot voorkoming van dubbele belasting tussen de Bondsrepubliek Duitsland en BelgiŽ (Pensioenen - Zie ook mondelinge vraag 5-1202) (5-4738)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-298 COM
p. 4-5 5-298 COM p. 4-5 (PDF)
Het opnemen van de lessen EHBO in het lessenpakket voor het behalen van het rijbewijs (5-701)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-65 COM
p. 21-23 5-65 COM p. 21-23 (PDF)
Het personeelsgebrek bij het parket en de rechtbank van eerste aanleg van Eupen (5-147)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-22
p. 21-23 5-22 p. 21-23 (PDF)
Het rijbewijs G voor landbouwvoertuigen (Niet-erkenning van het rijbewijs G in het buitenland) (5-1172)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-124
p. 18-19 5-124 p. 18-19 (PDF)
Het toepassen van de verhoogde aanslagvoet op de Duitse rentes van dwangarbeiders, politieke gevangenen, gedeporteerden en verplicht ingelijfden (5-1368)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de heer Koen Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
5-145
p. 37-38 5-145 p. 37-38 (PDF)
Het versturen door het RSVZ van meer dan 38.000 dwangbevelen aan personen die bepaalde bijdragen verschuldigd op grond van hun reŽel of vermeend statuut van bestuurder van vennootschappen niet hebben betaald (Bijdragen t.l.v. vennootschappen - Aanmaningen via gerechtsdeurwaarder) (2-774)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 28-30 2-162 p. 28-30 (PDF)
Het voorschrijven van geneesmiddelen op basis van de actieve molecule (Voorschrift onder gemeenschappelijke internationale benaming [GIB] - Promotie van generische geneesmiddelen) (2-950)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 26-27 2-199 p. 26-27 (PDF)
Het vrijwilligerswerk van bruggepensioneerden (of werklozen - Taken bij een hulpdienst voor zieken of bij een ambulancedienst van het Rode Kruis) (5-1988)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-155 COM
p. 4-6 5-155 COM p. 4-6 (PDF)
Internetsite van de Sociťtť scientifique de mťdecine gťnťrale www.mongeneraliste.be - Vertaling naar het Duits (5-1827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 5-1827
Medische fouten - Schadegevallen - Schadevergoedingen (3-1)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 108 3-1 p. 108 (PDF)
Ministerie van FinanciŽn - Herstructurering - Duitstalige ambtenaren - Beslissingskracht (2-2233)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226 2-59 p. 3226 (PDF)
Nationale Maatschappij van de Belgische Spoorwegen (NMBS) - Intercitylijn (IC) Oostende-Brussel-Eupen - Aansluiting op het Duits ICE-netwerk - Duits mobiliteitsproject ďMobile Region 2020Ē - Weigering van BelgiŽ - Redenen - Station van Eupen - Sluiting (4-7498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7498
Nucleaire veiligheid (5-116)      
  Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken
5-20
p. 32-35 5-20 p. 32-35 (PDF)
Ontslag van senatoren (2003-2004)      
  de heer Siquet (Vervangen door de heer Collas)
3-36
p. 29 3-36 p. 29 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
   Standpunten van de Duitstalige Gemeenschap over dit institutioneel ontwerp
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
Ontwerp van dienstenwet (Gedeeltelijke omzetting van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG - Vrijheid van vestiging - Vrijheid van dienstverlening - Kwaliteit van diensten, informatie en transparantie - Eisen die niet aan de afnemers mogen gesteld worden - Geschillenbeslechting - Administratieve samenwerking - Bescherming van persoonsgegevens - Waarschuwingsprocedure bij inbreuken - Strafsancties - Zie ook doc. 4-1644) (4-1643)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
4-1643/2
p. 1-11 4-1643/2 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
4-114
p. 41-43 4-114 p. 41-43 (PDF)
Ontwerp van dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Gedeeltelijke omzetting van de dienstenrichtlijn 2006/123/EG - Vordering tot staking - Bevoegdheid voorzitter van de rechtbank van koophandel - Zie ook doc. 4-1643) (4-1644)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
4-1644/2
p. 1 4-1644/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-114
p. 41-43 4-114 p. 41-43 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Verslag van de heer Siquet
2-600/4
p. 1-62 2-600/4 p. 1-62 (PDF)
   Bijkomende financiŽle middelen voor de NMBS
2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
  2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
   Financiering door de Nationale Bank van BelgiŽ van kosten verbonden aan de invoering van de chartale euro (Vervoer, sorteren, tellen en veiligheidsmaatregelen)
2-600/4
p. 31-36 2-600/4 p. 31-36 (PDF)
   Financiering opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
   Herschikking van de raad van bestuur van de NMBS
2-600/4
p. 20 2-600/4 p. 20 (PDF)
   Kansspelen ingericht door de Nationale Loterij
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 7 2-600/4 p. 7 (PDF)
   Mobiele telecommunicatie (UMTS-GSM) : gezondheidsnormen ; stralingsnormen
2-600/4
p. 12-14 2-600/4 p. 12-14 (PDF)
   Mobiele telecommunicaties van de derde generatie : gedeeld gebruik van antennesites ; toewijzing van de UMTS-vergunningen ; wijziging wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
2-600/4
p. 4-5 2-600/4 p. 4-5 (PDF)
  2-600/4
p. 9-18 2-600/4 p. 9-18 (PDF)
   NIS : algemene socio-economische enquÍte 2001 ; toegang tot gegevens
2-600/4
p. 21-31 2-600/4 p. 21-31 (PDF)
   Nationale Loterij : verhoging van de monopolierente
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 7 2-600/4 p. 7 (PDF)
  2-600/4
p. 8 2-600/4 p. 8 (PDF)
   Nationale Loterij : winstverdeling
2-600/4
p. 6 2-600/4 p. 6 (PDF)
  2-600/4
p. 7 2-600/4 p. 7 (PDF)
  2-600/4
p. 8 2-600/4 p. 8 (PDF)
  2-600/4
p. 9 2-600/4 p. 9 (PDF)
   Overheveling van de middelen van de Nationale Loterij naar de gemeenschappen en gewesten
2-600/4
p. 8 2-600/4 p. 8 (PDF)
   Project "e-government"
2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
  2-600/4
p. 15 2-600/4 p. 15 (PDF)
   Wijziging wet van 17 maart 1997 betreffende de financiering van de HST
2-600/4
p. 19-20 2-600/4 p. 19-20 (PDF)
   Wijziging wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 19 november 1919 betreffende de regeling van de luchtvaart : delegatie aan de Koning van de bevoegdheid de reglementering aan te passen aan de internationale verdragen (onderzoek van ongevallen) ; pilootvergunningen
2-600/4
p. 18-19 2-600/4 p. 18-19 (PDF)
  2-600/4
p. 20-21 2-600/4 p. 20-21 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
   Overzicht van het verslag van de Commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden - Tekstcorrectie (Doc. 2-600/4)
2-86
p. 11-12 2-86 p. 11-12 (PDF)
  2-86
p. 20 2-86 p. 20 (PDF)
   Wijziging wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 19 november 1919 betreffende de regeling van de luchtvaart : delegatie van de Koning van de bevoegdheid de reglementering aan te passen aan de internationale verdragen (onderzoek van ongevallen) ; pilootvergunningen - Verbetering door de commissie (Doc. 2-600/4) van de tekst van het door de Kamer overgezonden ontwerp en opheffing van deze correctie door de plenaire vergadering van de Senaat
2-86
p. 20-21 2-86 p. 20-21 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Verslag van de heer Siquet
2-989/6
p. 1-33 2-989/6 p. 1-33 (PDF)
   BIPT : conformiteitsattest voor de boekhouding van Belgacom
2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Bijdragen aan de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen - Inventaris van het radioactief afval
2-989/6
p. 6-7 2-989/6 p. 6-7 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
  2-989/6
p. 9 2-989/6 p. 9 (PDF)
   Federale Raad voor duurzame ontwikkeling : personeel van het secretariaat ; tweede federaal rapport
2-989/6
p. 6 2-989/6 p. 6 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
   Fonds voor zandwinningen - Fonds voor exploratie en exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat - Grindwinning
2-989/6
p. 10 2-989/6 p. 10 (PDF)
  2-989/6
p. 10-13 2-989/6 p. 10-13 (PDF)
   Opheffing artikel 25 wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegraaf en Telefoon (Vrijstelling van Belgacom van belastingen ten gunste van provincies en gemeenten - Onroerende voorheffing)
2-989/6
p. 4 2-989/6 p. 4 (PDF)
  2-989/6
p. 5 2-989/6 p. 5 (PDF)
   Privatisering van BIAC - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-989/6
p. 15 2-989/6 p. 15 (PDF)
  2-989/6
p. 17-26 2-989/6 p. 17-26 (PDF)
   Regie der Gebouwen : werken aan het Paleis voor Schone Kunsten
2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Sabena : verlenen van fondsen door de Federale Participatiemaatschappij aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers
2-989/6
p. 17 2-989/6 p. 17 (PDF)
   Telecommunicatie : universele dienstverlening - Identificatie van oproepers van noodnummers - Sancties zoals verbod tot aanbieden van diensten - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning
2-989/6
p. 13 2-989/6 p. 13 (PDF)
  2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Verlenen van de bevoegdheid aan de Koning om Europese richtlijnen inzake telecommunicatie om te zetten
2-989/6
p. 14 2-989/6 p. 14 (PDF)
   Werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen : wijziging artikelen 114 en 116 Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en artikel 36 wet van 22 mei 2001 (Cessie van aandelen in de onbeschikbaarheidsperiode)
2-989/6
p. 1-4 2-989/6 p. 1-4 (PDF)
  2-989/6
p. 4-5 2-989/6 p. 4-5 (PDF)
   Wijziging organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen : Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten - Accreditatiesystemen Beltest en Belcert
2-989/6
p. 9-10 2-989/6 p. 9-10 (PDF)
  2-989/6
p. 11 2-989/6 p. 11 (PDF)
  2-989/6
p. 13 2-989/6 p. 13 (PDF)
   Wijziging wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt : warmtekrachtkoppeling (Gelijktijdige productie van warmte en elektriciteit)
2-989/6
p. 6 2-989/6 p. 6 (PDF)
  2-989/6
p. 7 2-989/6 p. 7 (PDF)
  2-989/6
p. 8 2-989/6 p. 8 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Verslag van de heer Siquet
3-137/4
p. 1-31 3-137/4 p. 1-31 (PDF)
   "Variabilisering" van de autokosten
3-137/4
p. 9 3-137/4 p. 9 (PDF)
  3-137/4
p. 10 3-137/4 p. 10 (PDF)
   Aanpassing van de energiebijdrage teneinde de gezinnen aan te zetten om over te schakelen van huisbrandolie naar aardgas
3-137/4
p. 3 3-137/4 p. 3 (PDF)
  3-137/4
p. 5 3-137/4 p. 5 (PDF)
  3-137/4
p. 6 3-137/4 p. 6 (PDF)
   Accijnscompenserende heffing op dieselvoertuigen
3-137/4
p. 9-10 3-137/4 p. 9-10 (PDF)
   Afschaffing van de inschrijvingstaks voor voertuigen
3-137/4
p. 15-17 3-137/4 p. 15-17 (PDF)
  3-137/4
p. 18-19 3-137/4 p. 18-19 (PDF)
  3-137/4
p. 19-20 3-137/4 p. 19-20 (PDF)
   BTW op elektriciteit
3-137/4
p. 5 3-137/4 p. 5 (PDF)
   Belgacom : verlenging van de bevoegdheidsdelegatie aan de Koning krachtens de wet van 10 augustus 2001, artikel 3
3-137/4
p. 20-22 3-137/4 p. 20-22 (PDF)
   Berekening van de bedrijfsvoorheffing
3-137/4
p. 5 3-137/4 p. 5 (PDF)
   Beursintroductie van Belgacom
3-137/4
p. 20-21 3-137/4 p. 20-21 (PDF)
   Cliquetsysteem motorbrandstoffen : accijnsverhoging
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 8-9 3-137/4 p. 8-9 (PDF)
   Doelstellingen van Kyoto
3-137/4
p. 16-18 3-137/4 p. 16-18 (PDF)
   Eurovignet (Tol op autowegen)
3-137/4
p. 10-11 3-137/4 p. 10-11 (PDF)
   Fiscale druk
3-137/4
p. 16-17 3-137/4 p. 16-17 (PDF)
   Toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten - CBFA
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 15 3-137/4 p. 15 (PDF)
   Uitstel van de inwerkingtreding van de ecoboni
3-137/4
p. 3 3-137/4 p. 3 (PDF)
  3-137/4
p. 4-5 3-137/4 p. 4-5 (PDF)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 11-14 3-137/4 p. 11-14 (PDF)
   Verhoging van de belasting op diesel
3-137/4
p. 6 3-137/4 p. 6 (PDF)
   Verhoging van de belasting op diesel : compensatie voor de professionele vervoerders
3-137/4
p. 11 3-137/4 p. 11 (PDF)
  3-137/4
p. 18 3-137/4 p. 18 (PDF)
   Verhoging van de energiebijdrage
3-137/4
p. 3 3-137/4 p. 3 (PDF)
  3-137/4
p. 5-8 3-137/4 p. 5-8 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŽle aflevering van effecten aan toonder (Artikel 160 Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen) en op collectieve beleggingsinstellingen (Artikel 161ter Wetboek der successierechten)
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 14-15 3-137/4 p. 14-15 (PDF)
   Verhoging van de taks op materiŽle aflevering van effecten aan toonder en op collectieve beleggingsinstellingen
3-137/4
p. 4 3-137/4 p. 4 (PDF)
  3-137/4
p. 14 3-137/4 p. 14 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1670/3
p. 1-11 5-1670/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
   Overzicht van het verslag van de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
5-68
p. 29 5-68 p. 29 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1098)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1098/4
p. 1-3 5-1098/4 p. 1-3 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-1545)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Fauzaya Talhaoui
5-1545/4
p. 1-26 5-1545/4 p. 1-26 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1391/3
p. 1-4 2-1391/3 p. 1-4 (PDF)
   Financiering Duitstalige Gemeenschap (Wijziging artikel 58sexies, ß2, wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen : verduidelijking berekeningswijze der bijkomende forfaitaire middelen in uitvoering Lambermontakkoord)
2-1391/3
p. 1-4 2-1391/3 p. 1-4 (PDF)
Pensioen van werknemers met een gemengde loopbaan - Bedrag van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden - Discriminatie (2-856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1208-1209 2-26 p. 1208-1209 (PDF)
  Bul. 2-28
p. 1327-1328 2-28 p. 1327-1328 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1667-1668 2-34 p. 1667-1668 (PDF)
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Toegang - Werkloosheidperiode in het buitenland - Aanvaardbare periode - Recht op werkloosheidsuitkeringen (5-9383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-9383
RSVZ - Aanmaningen - Gerechtsdeurwaarders - Hervorming (2-2041)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2921-2922 2-54 p. 2921-2922 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3663-3664 2-65 p. 3663-3664 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 66 5-39 p. 66 (PDF)
Rijksdienst voor pensioenen - Duitstalige gepensioneerden kunnen niet in het Duits terecht bij die instelling (2-752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Siquet aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-21
p. 966-967 2-21 p. 966-967 (PDF)
Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap (Europese Dienst voor Extern optreden - Europees burgerinitiatief - Heronderzoek Europese begroting - Strategie Europa 2020 - Uitbreiding - Handelsbeleid - Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea - Euro-Aziatische Top - Situatie in Midden-Oosten - FinanciŽle vraagstukken - Migratiebeleid - Europees octrooi) (5-193)      
  Gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen over de verworvenheden van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie op financieel en budgettair vlak
   Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Guy CoŽme (K) en Louis Siquet (S)
5-193/2
p. 1-27 5-193/2 p. 1-27 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest- of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van het Kieswetboek, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 m.b.t. de Brusselse instellingen) (5-866)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-866/1
p. 1 5-866/1 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-428)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-428/4
p. 1 5-428/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement (5-435)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-435/3
p. 1 5-435/3 p. 1 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers) (2-386)      
  Algemene bespreking
2-182
p. 36-47 2-182 p. 36-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-182
p. 47-49 2-182 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier (5-1836)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1836/1
p. 1-15 5-1836/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Amendement nr 1 van de heer Siquet
2-1311/2
p. 1-2 2-1311/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn (5-2305)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heren Paul Magnette en Louis Siquet
5-2305/1
p. 1-6 5-2305/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake mobiliteit (2-448)      
  Bespreking
2-120
p. 4-42 2-120 p. 4-42 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van de gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen (Mogelijkheid om de Duitse inkomsten gedeeltelijk vrij te stellen - Regeling van de onbeperkte belastingplicht) (5-1711)      
  Voorstel van de heer Louis Siquet
5-1711/1
p. 1-4 5-1711/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
5-74
p. 60-63 5-74 p. 60-63 (PDF)
Voorstel van resolutie om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in het kader van de Coperfin-hervorming op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden (en taalwetgeving) (5-1456)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen en Freya Piryns en de heer Louis Siquet
5-1456/1
p. 1-3 5-1456/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Voorstel van de dames Muriel Targnion en Fabienne Winckel en de heren Louis Siquet en Philippe Mahoux
5-1251/1
p. 1-5 5-1251/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over Cyprus (Toetreding tot de Europese Unie - Oplossing voor het probleem Cyprus) (2-494)      
  Voorstel van de heren Monfils en Siquet
2-494/1
p. 1-3 2-494/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 9 van de heren Monfils en Siquet
2-494/2
p. 1-3 2-494/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-78
p. 26-33 2-78 p. 26-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren (Strijd tegen de overmatige schuldenlast van de gezinnen - Oprichting van een positieve kredietcentrale : registratie van alle consumentenkredietovereenkomsten en alle hypothecaire kredietovereenkomsten) (2-767)      
  Verslag van de heer Siquet
2-767/3
p. 1-16 2-767/3 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
2-139
p. 8-14 2-139 p. 8-14 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (Omzetting richtlijn 2008/122/EG - Volledige harmonisatie - Opheffing wet van 11 april 1999) (Zie ook doc. 5-1121) (5-1119)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-1119/2
p. 1-7 5-1119/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/26 - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Verjaring van de rechtsvorderingen - Wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de vergunning voor de exploitatie van binnenvaartuigen en betreffende de financiering van het Instituut voor het transport langs de binnenwateren : strafsancties - Zie ook doc. 5-2885) (5-2884)      
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Omzetting richtlijn 96/75/EG - Instelling bij de administratie van een Commissie Binnenvaart - Uitwerking protocolakkoord gesloten tussen de vertegenwoordigers van de binnenvaartsector en de bevoegde ministers - Strafsancties - Zie ook doc. 5-2884) (5-2885)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2885/2
p. 1-5 5-2885/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-151
p. 20-22 5-151 p. 20-22 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Hervorming van de NMBS-groep - Tweeledige structuur : spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder) (5-2202)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heer Louis Siquet
5-2202/3
p. 1-21 5-2202/3 p. 1-21 (PDF)
  Algemene bespreking
5-113
p. 18-25 5-113 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument (Bescherming van de verbruiker - Bescherming van de privacy - Incasso-ondernemingen - Vordering tot staking - Verboden daden - Burgerlijke sancties, strafbepalingen en administratieve sancties) (2-1061)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1061/5
p. 1-13 2-1061/5 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-215
p. 30-32 2-215 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Rechtsbeschermingsstelsel voor de opdrachten) (5-2128)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2128/2
p. 1-4 5-2128/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende diverse maatregelen ter vergemakkelijking van de mobilisering van schuldvorderingen in de financiŽle sector (Mobilisering door de banken van hun portefeuilles aan kredietvorderingen van allerlei aard - Zie ook doc. 5-1763) (5-1764)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1764/2
p. 1 5-1764/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 33-34 5-74 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Aanpassing van de bijzondere regels betreffende de berekening van het pensioen - Wanneer het bedrag van het wettelijk pensioen toegekend ten laste van een buitenlandse pensioenregeling vermindert, wordt de aanvulling op het Belgisch pensioen enkel vermeerderd indien deze vermindering het gevolg is van een wijziging van de verzekeringstijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van dit buitenlands pensioen) (5-2862)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 49-51 5-150 p. 49-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (BIAC) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties en van het koninklijk besluit van 12 mei 2011 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de eploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal aan de naamloze vennootschap BIAC en tot wijziging van de wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende Mobiliteit wat de verlenging van de termijn van bekrachtiging betreft (Wettelijke bekrachtiging van de kb's inzake de economische regulering voor de luchthaven van Brussel-Nationaal) (5-1315)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1315/2
p. 1-7 5-1315/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-35
p. 35-36 5-35 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende betere inning van penale boeten (Mogelijkheid voor de ambtenaren van de douane en accijnzen om de betaling te eisen van eerder opgelopen verkeersboeten en om voertuigen te immobiliseren waarvan de eigenaar een verkeersboete verschuldigd is - Zie ook doc. 5-2095) (5-2096)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2096/2
p. 1 5-2096/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende de invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek (Codificatie van de bepalingen betreffende uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma's, rechten van producenten van databanken en topografieŽn van halfgeleiderproducten - Europese octrooien - Wijzigingen inzake aanvullende beschermingscertificaten, octrooirecht, auteursrecht en naburige rechten - Omzetting van Europese richtlijnen - Wijzigingen naar aanleiding van Europese wetgeving - Wijziging van de wet van 8 juli 1977 houdende goedkeuring van diverse internationale akten, en van de wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen : Fonds voor de financiering van de transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten - Opheffing van wetten van 26 mei 2002, 6 april 2010, 28 maart 1984, 21 april 2007, 29 juli 1994, 5 juli 1998, 8 juli 1977, 10 januari 2011, 30 juni 1994, 25 maart 1999, 15 mei 2006, 31 augustus 1998, 10 januari 1990, 15 mei 2007, en de artikelen van wetten van 6 april 2010 en 10 januari 2011 - Zie ook doc. 5-2806) (5-2805)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2805/3
p. 1-16 5-2805/3 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Algemene bespreking
   Afschaffing aanvullende crisisbijdrage
2-20
p. 11 2-20 p. 11 (PDF)
   BTW-verlaging naar 6 % voor arbeidsintensieve diensten
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Herinvoering indexering belastingschalen
2-20
p. 11 2-20 p. 11 (PDF)
   Kosteloosheid naturalisatieprocedure : Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Omvorming van De Post tot NV van publiek recht
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Steun aan bagger- en koopvaardijsector : werkgeversbijdragen en bedrijfsvoorheffing - Sleepdiensten
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
   Verlaging van de fiscale en parafiscale druk
2-20
p. 12 2-20 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling (5-2095)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2095/3
p. 1-27 5-2095/3 p. 1-27 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 juli 2009, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Prinsdom Monaco inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-961)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-961/3
p. 1-6 5-961/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Akkoord (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 23 oktober 2009, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden) (5-969)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-969/3
p. 1-6 5-969/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant en de uitwisseling van brieven, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002) (5-972)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-972/3
p. 1-6 5-972/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971, 8 februari 1999 en 12 december 2008, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 en gewijzigd door de Avenanten van 15 februari 1971en 8 februari 1999, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Avenant) (5-967)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-967/3
p. 1-7 5-967/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Berlijn op 23 juni 2009, tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol I en II, ondertekend te Luxemburg op 5 juni 2001, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-963)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-963/3
p. 1-7 5-963/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Oslo op 14 april 1988) (5-966)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-966/3
p. 1-6 5-966/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005) (5-968)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-968/3
p. 1-6 5-968/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (5-964)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-964/3
p. 1-7 5-964/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 6 november 2006) (5-971)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-971/3
p. 1-6 5-971/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 7 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969, zoals gewijzigd en aangevuld door het op 27 september 1999 te Kopenhagen ondertekende Protocol, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van eerstgenoemd Protocol (5-970)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-970/3
p. 1-7 5-970/3 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinsten, ondertekend te Brussel op 1 juni 1987) (5-965)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-965/3
p. 1-6 5-965/3 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 27 februari 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van een vergunningscoŲrdinerend en -faciliterend comitť voor trans-Europese energie-infrastructuurprojecten, ter uitvoering van verordening (EU) nr. 347/2013 (5-2823)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2823/2
p. 1-4 5-2823/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol, gedaan te Parijs op 24 juni 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, ondertekend te Canberra op 13 oktober 1977, zoals gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984, en tot aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voormeld Tweede Protocol (5-962)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-962/3
p. 1-8 5-962/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten, ondertekend te Brussel op 12 juli 2006 (5-2755)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2755/2
p. 1-4 5-2755/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend te Brussel op 2 maart 2007 (5-2756)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2756/2
p. 1-4 5-2756/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť voor militaire geneeskunde, ondertekend te Brussel op 2 juni 2008 (5-2758)      
  Verslag van mevrouw Dalila Douifi en de heer Louis Siquet
5-2758/2
p. 1-4 5-2758/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 49 5-148 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het avenant van 30 april 2010 aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 (Sociale economie - Bijdrage van de federale overheid) (5-782)      
  Verslag van de heren Dirk Claes en Louis Siquet
5-782/2
p. 1-5 5-782/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-18
p. 4 5-18 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS (Oprichting van een "Executief Comitť van de Ministers van Mobiliteit" - Goedkeuring van het investeringsplan 2001-2002 van de NMBS - Verbintenis van elk van de partijen wat de machtigingsprocedures en de vereiste vergunningen betreft - "Prefinanciering" en "cofinanciering" door de Gewesten van infrastructuurprojecten en werken - Gewestelijk expresnet in en rond Brussel) (2-933)      
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1į de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Manama op 4 november 2007, en 2į het Protocol, gedaan te Manama op 23 november 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Bahrein tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en houdende aanpassing van de Belgische belastingswetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten (Artikel 28 van de Overeenkomst : antirechtsmisbruikbepaling : creŽren of overdragen van een recht of een schuldvordering uit hoofde waarvan dividenden, inkomsten uit schuldvorderingen of royalty's verschuldigd zijn) (5-2732)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2732/2
p. 1-7 5-2732/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1. Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, en Verklaring, gedaan te 's Gravenhage op 17 juni 2008; 2. Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Benelux Unie, gedaan te 's Gravenhage op 17 juni 2008 (5-37)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-37/2
p. 1-4 5-37/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-4
p. 21-25 5-4 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van Boek XVIII, "Maatregelen voor crisisbeheer" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XVIII, in boek XV van het Wetboek van economisch recht (Reglementering in crisistijd - Wapenen van de Staat tegen onvoorzienbare omstandigheden - Opeising) (5-2485)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heer Louis Siquet
5-2485/2
p. 1-3 5-2485/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft (Bevoegdheden van de voorzitter van de rechtbank van koophandel, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, de rechtbank van koophandel en het Hof van beroep te Brussel - Zie ook doc. 5-2805) (5-2806)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2806/2
p. 1 5-2806/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de administratie der Douane en Accijnzen (Mogelijkheid voor magistraten belast met internationale rogatoire commissies in douane- en accijnszaken, die toe te vertrouwen aan ambtenaren van de administratie van Douane en Accijnzen) (2-1585)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1585/2
p. 1-4 2-1585/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance (5-2865)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2865/2
p. 1-10 5-2865/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Amendement nr 1 van de heer Siquet
2-1402/2
p. 1-2 2-1402/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie) (2-934)      
  Verslag van de heer Siquet
2-934/4
p. 1-67 2-934/4 p. 1-67 (PDF)
  Algemene bespreking
2-192
p. 4-33 2-192 p. 4-33 (PDF)
  2-192
p. 34-51 2-192 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied (Omzetting richtlijn 2009/81/EG) (5-1154)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1154/2
p. 1 5-1154/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 6-7 5-31 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp op de gegarandeerde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap (Nieuw opschrift : Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap) (2-1360)      
  Amendement nr 1 van de heer Siquet
2-1360/4
p. 1-2 2-1360/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten) (2-926)      
  Amendement nr 2 van de heren Moens en Siquet, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-926/4
p. 1-2 2-926/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 (Differentiatie van de bedragen van de eurovignet op grond van de emissienormen van de voertuigen - Verlaging van 50 % van het tarief voor de in Griekenland geregistreerde voertuigen - Aanpassing van enkele bedragen aan de invoering van de euro) (2-583)      
  Verslag van de heer Siquet
2-583/3
p. 1-10 2-583/3 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-85
p. 39-40 2-85 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds (Schuldinstrumenten uitgegeven door Belgische banken ter verbetering van hun (her)financieringsmogelijkheden - Mobilisering van schuldvorderingen - Bijzonder mecanisme ter bescherming van de houders : scheiding tussen het algemeen vermogen en het bijzonder vermogen van de bank - Dekkingswaarden - Wijziging wet 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen - Zie ook doc. 5-1764) (5-1763)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1763/2
p. 1-9 5-1763/2 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 33-34 5-74 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht (2-1573)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1573/2
p. 1-3 2-1573/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendement nr 2 van de heer Siquet
2-1003/3
p. 1-2 2-1003/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (I) (EfficiŽnter toezicht door de FSMA door uitbreiding van de repressieve maatregelen, controlemethodes en markttransparantie - Meer transversale coherentie in de regels ter bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten - Wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, artikel 58 quater van de programmawet [I] van 24 december 2006, de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten, de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbiedingen van belegginsinstrumenten en de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles - Opheffing KB 23 september 2008 tot vaststelling van bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken - Zie ook doc. 5-2215) (5-2214)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2214/2
p. 1-12 5-2214/2 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiŽle producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor FinanciŽle Diensten en Markten en houdende diverse bepalingen (II) (Nieuwe regels over de vordering tot staking - Opheffing artikelen 220 tot 223 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de artikelen 589 en 605ter van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 633ter Gerechtelijk Wetboek - Zie ook doc. 5-2214) (5-2215)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2215/2
p. 1 5-2215/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, ß 1, 3į, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Verduidelijking waardoor kredietovereenkomsten met kredietopeningen terugbetaalbaar op een of twee maand onder het toepassingsveld van deze wet vallen - SMS-kredieten, minikredieten, ...) (5-1766)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1766/3
p. 1-6 5-1766/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-74
p. 40-42 5-74 p. 40-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004 en van artikel 4 van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen (Verlenging van de duur van het bestaande steunregime [verlaging van het accijnstarief] - Verhoging van het minimumpercentage biobrandstof in de fossiele brandstoffen) (5-1897)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1897/2
p. 1-3 5-1897/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 627, 6į, van het Gerechtelijk Wetboek (Uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechters van Eupen en Sankt-Vith inzake de interneringsprocedures voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke [Gebruik der talen]) (3-396)      
  Algemene bespreking
3-29
p. 10-11 3-29 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Machtigingsbepaling aan de Koning inzake de rechtsbeschermingsregels vervat in de wet van 24 december 1993 - Procedure van de concurrentiedialoog - Overgangsoplossing in afwachting van een nieuwe rechtsbeschermingsregeling inzake overheidsopdrachten) (5-1153)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1153/2
p. 1 5-1153/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 6-7 5-31 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3 augustus 2007 (Beroepsprocedure bij de Raad van State tegen de resultaten van de verkiezingen binnen een beroepsinstituut - Zie ook doc. 4-1721) (4-1722)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
4-1722/2
p. 1-4 4-1722/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van bepalingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2009/81/EG - Verduidelijkingen en aanvullingen van sommige machtigingen aan de Koning om de implementatie van Europeesrechtelijke normen te vergemakkelijken - Aanpassingen van terminologische aard) (5-1152)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1152/3
p. 1-23 5-1152/3 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 6-7 5-31 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen (Uitbreiding van het toepassingsgebied naar aanleiding van de omzetting van richtlijn 2008/122/EG - Overeenkomsten betreffende vakantieproducten van lange duur - Overeenkomsten betreffende doorverkoop en uitwisseling) (Zie ook doc. 5-1119) (5-1121)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-1121/2
p. 1 5-1121/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Afroming van de nucleaire rente van het nucleaire circuit in de loop van 2013 door een repartitiebijdrage samengesteld uit twee onderdelen : een basisrepartitiebijdrage en een aanvullende repartitiebijdrage) (5-2417)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Sabine Vermeulen
5-2417/2
p. 1-4 5-2417/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-133
p. 13-14 5-133 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Vaststelling van de repartitiebijdrage die wordt gevestigd voor het jaar 2012 ten laste van de nucleaire exploitanten - Nucleaire rente) (5-1901)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-1901/2
p. 1-6 5-1901/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van het derde lid van artikel 35 van de wet van 17 juni 2013 - Bekrachtiging van de bepalingen van hoofdstuk 5 van het KB van 12 september 2011 en van de bepalingen van hoofdstuk 2 van het KB van 24 januari 2012 [Regels inzake motivering, informatie en rechtsmiddelen] : inwerkingtreding van de wetten van 15 juni 2006 en 13 augustus 2011) (5-2313)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heer Louis Siquet
5-2313/3
p. 1-8 5-2313/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Toevertrouwen van de opdrachten van openbare dienst aan bpost tot 31 december 2015 - DefiniŽren van verschillende wijzen om de opdrachten van openbare dienst aan bpost of een derde te verlenen - Diverse bepalingen betreffende het maatschappelijk doel van bpost, de uitvoeringsmodaliteiten van de opdrachten die niet meer van openbare dienst zijn, een grond van onverenigbaarheid van de gewone leden van de raad van bestuur van bpost en de bepaling tot maximum 4 jaar van de hernieuwbare termijn van de mandaten van de gewone leden van de raad van bestuur van bpost) (5-2821)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2821/2
p. 1-5 5-2821/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Amendement nr 3 van de heer Siquet
2-1567/2
p. 2 2-1567/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen (Verplichte dekking tegen overstromingen in de brandpolis - Goederen gelegen in risicogebieden, gebieden bij KB te bepalen) (2-1555)      
  Verslag van de heer Siquet
2-1555/3
p. 1-12 2-1555/3 p. 1-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat de bevoegdheden en de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat [...] de bijeenroeping van de algemene vergadering betreft) (Bijeenkomst binnen de drie weken na het verzoek tot bijeenroeping) (5-2005)      
  Verslag van de heren Rik Daems en Louis Siquet
5-2005/3
p. 1-5 5-2005/3 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-101
p. 14-15 5-101 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (Omzetting richtlijn 95/47/EG inzake het gebruik van normen voor het uitzenden van televisiesignalen en van richtlijn 97/36/EG betreffende de coordinatie van bepalingen inzake de uitoefening van televisieomproepactiviteiten) (2-602)      
  Aanvullend verslag van de heer Siquet
2-602/8
p. 1-6 2-602/8 p. 1-6 (PDF)
  Verslag van de heer Siquet
2-602/13
p. 1-4 2-602/13 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 49-52 2-92 p. 49-52 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-109
p. 15 2-109 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ("Vlinderakkoord" - De berekening van de middelenoverdracht vereenvoudigen en om te vormen van een dotatie ten laste van de algemene uitgavenbegroting van de federale overheid naar toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen - Financiering van de nieuwe bevoegdheden die aan de Duitstalige Gemeenschap worden overgeheveld - Principe van de niet-verarming van de deelstaten - Bijdrage tot de globale saneringsinspanning : budgettaire sanering en bijdrage in de vergrijzingskost - Responsabilisering inzake pensioenen - Verduidelijking van de financieringsstructuur van de Duitstalige Gemeenschap) (5-2776)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2776/2
p. 1-8 5-2776/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 45-46 5-148 p. 45-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Financiering van de Duitstalige Gemeenschap - Berekeningswijze van de federale dotatie [Artikel 58]) (2-576)      
  Algemene bespreking
2-80
p. 20-21 2-80 p. 20-21 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Herfinanciering van de Gemeenschap dat rekening houdt met het aantal leerlingen - Toewijzing van een percentage van de winst van de Nationale Loterij - Jaarlijkse dotatie ter compensatie van het kijk- en luistergeld omgevormd tot een regionale belasting - Controle van de verkiezingsuitgaven op de regeringsmededelingen en de bijkomende financiering van de politieke partijen - Mogelijkheid om het aantal leden van de regering uit te breiden tot hoogstens 5 leden) (2-783)      
  Algemene bespreking
2-135
p. 5-12 2-135 p. 5-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect (Nietigheid van het beding luidens hetwelk de koper van bouwgrond verplicht wordt een aannemingsovereenkomst te sluiten - Wet Breyne) (2-1279)      
  Amendement nr 13 van de heren Poty en Siquet
2-1279/6
p. 1-2 2-1279/6 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant) (2-1281)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Uitvoering zesde staatshervorming - Nieuwe bevoegdheidsverdeling op fiscaal vlak, tot stand gebracht door de bijzondere wet van 6 januari 2014 tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden - Toepassing van gewestelijke belastingregels op niet-inwoners - Regels voor de lokalisatie van de niet-inwoners in ťťn van de gewesten - Wijzigingen aan het WIB1992 die samenhangen met de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting - Machtiging tot coŲrdinatie) (5-2857)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2857/2
p. 1-6 5-2857/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen (Verlenging van de termijn om een aanvraag tot faillissementsverzekering in te dienen - Mogelijkheid om in meerdere keren aanspraak te maken op de faillissementsverzekering met een totale maximumduur van 12 maanden - Uitbreiding van de faillissementsverzekering tot de gevallen van gedwongen stopzettingen) (5-1898)      
  Verslag van de heer Louis Siquet en mevrouw Sabine Vermeulen
5-1898/2
p. 1-4 5-1898/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie (Fiscale regularisatie van kapitalen en inkomsten die in het buitenland verborgen zijn met de bedoeling de belasting in BelgiŽ te ontwijken : openstelling voor particulieren, vennootschappen en rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting - Twee types van regularisatie : kleine en grote belastingontduikers - Sociale regularisatie ["sociale heffing"] : regularisatie van beroepsinkomsten van de zelfstandige die aan sociale bijdragen hadden moeten onderworpen worden) (5-2176)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2176/2
p. 1-14 5-2176/2 p. 1-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de vestiging van aanvullende belastingen op gewestbelastingen (De provincies, agglomeraties en gemeenten mogen aanvullende belastingen heffen op eigenlijke gewestbelastingen die gebaseerd zijn op het federaal kadastraal inkomen, en dit binnen de voorwaarden en in de mate die het gewest bepaalt - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Wijziging artikelen 464, 468 en 469 WIB1992) (5-2768)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Etienne Schouppe
5-2768/2
p. 1-4 5-2768/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken (In fiscale geschillen moet de Belgische Staat niet meer worden vertegenwoordigd door een advocaat maar mag het worden door fiscale ambtenaren) (2-865)      
  Amendement nr 2 van de heren Poty en Siquet
2-865/2
p. 2 2-865/2 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Siquet
2-865/3
p. 1-29 2-865/3 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte bedragen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort) (Rekening waarop alleen uitkeringen mogen worden gestort - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen) (2-786)      
  Verslag van de heer Siquet
2-786/5
p. 1-28 2-786/5 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging Kieswetboek) (5-864)      
  Verslag van de heren Gťrard Deprez en Louis Siquet en mevrouw Lieve Maes
5-864/1
p. 1-28 5-864/1 p. 1-28 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap) (5-875)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-875/1
p. 1 5-875/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting (verschuldigd aan de gemeenten - Administratiekosten - WIB) (2-24)      
  Verslag van de heer Siquet
2-24/2
p. 1-8 2-24/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-95
p. 4-15 2-95 p. 4-15 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-430)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-430/3
p. 1 5-430/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-431)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-431/3
p. 1 5-431/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŽindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee (5-429)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-429/3
p. 1 5-429/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (5-260)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-260/1
p. 1-2 5-260/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet (Illegaal downloaden - Strijd tegen illegale websites - Aanmoedigen van websites met werken die ter beschikking van het publiek worden gesteld met toestemming van de auteurs en houders van naburige rechten - Werken en prestaties die door databankoperatoren ter beschikking van het publiek worden gesteld - Uitwisselen van werken via providers - Graduele reactie bij het niet-naleven van de voorwaarden waaronder de houder werken die door het auteursrecht of de naburige rechten worden beschermd, mag uitwisselen en bij het illegaal downloaden van werken - Oprichting van een Raad voor de bescherming van de auteursrechten op het internet) (5-741)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-741/3
p. 1 5-741/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI-label toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan investeringsproducten aangeboden in BelgiŽ - MVI Raad - Verplichting voor de federale diensten om te investeren in MVI's) (5-808)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-808/1
p. 1-42 5-808/1 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen (Een politicus die zich kandidaat stelt op een lijst, moet ook effectief zijn mandaat opnemen wanneer hij verkozen wordt) (5-512)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-512/4
p. 1 5-512/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (5-590)      
  Verslag van de heren Peter Van Rompuy en Louis Siquet
5-590/2
p. 1-42 5-590/2 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Voorstel van de heren Yoeri Vastersavendts, Louis Siquet, Ludo Sannen, Richard Miller en Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman
5-1873/1
p. 1-6 5-1873/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie (Instituut voor de Nationale Rekeningen) (5-2258)      
  Verslag van de heren Louis Siquet en Patrick De Groote
5-2258/3
p. 1-19 5-2258/3 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement (5-434)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-434/3
p. 1 5-434/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1664)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering) (5-319)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-319/1
p. 1-4 5-319/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie (Aanmoediging van de financiering van ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen) (5-325)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Louis Siquet
5-325/1
p. 1-8 5-325/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19bis in de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (Voertuigen zonder verzekering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van artikel 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst) (2-427)      
  Amendement nr 5 van de heer Siquet c.s.
2-427/2
p. 8 2-427/2 p. 8 (PDF)
  Verslag van de heer Siquet
2-427/4
p. 1-15 2-427/4 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-92
p. 32-34 2-92 p. 32-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen (Ontslag met als enig doel het verhogen van de rendabiliteit van de aandelen - Ontmoediging van de uitbetaling van een dividend in het jaar dat volgt op een collectief ontslag - Vergoeding bij collectief ontslag - Terugbetaling van de overheidssteun) (5-1519)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1519/1
p. 1-4 5-1519/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen (2-345)      
  Verslag van de heer Siquet
2-345/4
p. 1-12 2-345/4 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-84
p. 35-38 2-84 p. 35-38 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn (Strictere regels voor de verloning van de leden van de maatschappelijke organen en voor de uitkering van dividenden - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de leden van het directiecomitť) (5-1348)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1348/1
p. 1-5 5-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids-, humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen (Vrijstelling van BTW) (5-2088)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Rik Daems, Bert Anciaux, Louis Siquet en FranÁois Bellot en de dames Fabienne Winckel, Fatiha SaÔdi, Nele Lijnen en Fauzaya Talhaoui
5-2088/1
p. 1-6 5-2088/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen (Verplichte vermelding die de consument waarschuwt voor het risico op onleesbaarheid wanneer de garantie schriftelijk wordt verstrekt op "warmtegevoelig of elektrogevoelig papier") (5-2410)      
  Verslag van de heer Louis Siquet
5-2410/2
p. 1-3 5-2410/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (Sponsoring - Evenementen en activiteiten georganiseerd op mondiaal niveau) (3-74)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 4-23 3-7 p. 4-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude (Versterking van de slagvaardigheid van de Cel voor financiŽle informatieverwerking) (5-1231)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1231/1
p. 1-5 5-1231/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Controle van de staat van de voertuigen - Technische keuring) (2-1055)      
  Voorstel van de heer Siquet
2-1055/1
p. 1-4 2-1055/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen (Controle van de staat van de voertuigen - Technische keuring) (3-76)      
  Voorstel van de heer Siquet
3-76/1
p. 1-4 3-76/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen teneinde een databank van schadegevallen op te richten (5-1175)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-1175/1
p. 1-6 5-1175/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad, van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten in de 3 landstalen : Duitse taal) (3-304)      
  Voorstel van de heer Siquet
3-304/1
p. 1-5 3-304/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Siquet
3-304/2
p. 1-2 3-304/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (2-259)      
  Voorstel van de heren Poty en Siquet
2-259/1
p. 1-6 2-259/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (3-75)      
  Voorstel van de heren Poty en Siquet
3-75/1
p. 1-6 3-75/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (5-321)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Louis Siquet en Hassan Bousetta
5-321/1
p. 1-6 5-321/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee (Parlementsleden die zich kandidaat stellen bij verkiezingen voor een andere parlementaire assemblee en verkozen worden verklaard, kunnen alleen het mandaat opnemen waarvoor zij het laatst verkozen werden - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994) (5-865)      
  Verslag van mevrouw Lieve Maes en de heren Louis Siquet en Gťrard Deprez
5-865/1
p. 1 5-865/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken (2-49)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen) (2-449)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999