S. 2-600 Dossierfiche K. 50-950

Ontwerp van programmawet (Opschrift in het Belgisch Staatsblad : Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen)
Regering G. Verhofstadt I  

mijnwerker
conjuncturele werkloosheid
mobiele telefoon
telecommunicatiemateriaal
overheidscontract
nationale uitvoeringsmaatregel
concurrentie
Nationale Loterij
bestrijding van de verontreiniging
motorbrandstof
farmaceutische industrie
buitengewone belasting
medisch en chirurgisch materiaal
delegatie van bevoegdheid
snelvervoer
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
volkstelling
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
Rijksregister van de natuurlijke personen
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
eerbiediging van het privť-leven
loonindexering
sociale uitkering
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
werkgelegenheidsbevordering
buitenlandse staatsburger
opneming in het beroepsleven
werkloosheidsbestrijding
langdurige werkloosheid
jeugdwerkloosheid
werkloosheidsverzekering
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
herintreding
dienst voor arbeidsbemiddeling
eerste betrekking
werkgelegenheidsbeleid
schepping van werkgelegenheid
sociale bijdrage
arbeidscontract
opleidingsstage
begrotingsfonds
jongerenarbeid
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
ziekteverzekering
geneesmiddel
gezondheidsbeleid
kosten voor gezondheidszorg
kosten van geneesmiddelen
sociale begroting
remgeld
vrijstelling van belasting
ziekenhuis
sociale zekerheid
sociale dialoog
pensioenregeling
sociale integratie
politiek asiel
sociale bijstand
OCMW
tijdelijk werk
bevolkingsregister
euro
internationale samenwerking
niet-gouvernementele organisatie
landbouwindustrie
giftige stof
programmawet
verontreiniging door auto's
burgerluchtvaart
gezondheidsverzorging
collectieve arbeidsovereenkomst
opeisingsrecht
huurovereenkomst
centrale bank
politieke vluchteling
ontwikkelingshulp
farmaceutische wetgeving
inspectie van geneesmiddelen
handelsvergunning
generiek geneesmiddel
apotheek
ministerie
asielzoeker
mobiele communicatie
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-950/1 Wetsontwerp 14/11/2000
K. 50-950/2 Amendementen 21/11/2000
K. 50-950/3 Amendement 27/11/2000
K. 50-950/4 Amendementen 28/11/2000
K. 50-950/5 Amendementen 29/11/2000
K. 50-950/6 Verslag namens de commissie 30/11/2000
K. 50-950/7 Amendementen 5/12/2000
K. 50-950/8 Verslag namens de commissie 5/12/2000
K. 50-950/9 Verslag namens de commissie 5/12/2000
K. 50-950/10 Amendementen 7/12/2000
K. 50-950/11 Verslag namens de commissie 8/12/2000
K. 50-950/12 Verslag namens de commissie 8/12/2000
K. 50-950/13 Verslag namens de commissie 8/12/2000
K. 50-950/14 Tekst aangenomen door de commissies 8/12/2000
K. 50-950/15 Verslag namens de commissie 11/12/2000
K. 50-950/16 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/12/2000
2-600/1 2-600/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 13/12/2000
K. 50-950/17 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/12/2000
K. 50-950/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2000
2-600/2 2-600/2 (PDF) Amendementen 14/12/2000
2-600/4 2-600/4 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2000
2-600/5 2-600/5 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2000
2-600/6 2-600/6 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2000
2-600/3 2-600/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2000
2-600/7 2-600/7 (PDF) Tekst verbeterd door de commissies 19/12/2000
2-600/8 2-600/8 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen 19/12/2000
2-600/9 2-600/9 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2000
2-600/10 2-600/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2000
2-600/11 2-600/11 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen 20/12/2000
2-600/12 2-600/12 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/12/2000
2-600/13 2-600/13 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2000
K. 50-950/19 Wetteksten gewijzigd bij het wetsontwerp 22/12/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2000   Indiening Doc. K. 50-950/1
6/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
De artikelen 1 t/m 7, 12 t/m 17, 67, 68 en 83.
8/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd)
zie ook de verschillende commissieverslagen
Doc. K. 50-950/14
11/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
12/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
12/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 88, p. 1-6 + nr. 89, p. 1-19
13/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 90, p. 1-37 + nr. 91, p. 1-20
13/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+73/-45/o6)
Integraal verslag nr. 91, p. 20-22
Doc. K. 50-950/18
13/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
23/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/15 2-82/15 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
De artikelen 1 t/m 7, 12 t/m 17, 67, 68 en 83.
6/12/2000   Inschrijving op agenda
De artikelen 1 t/m 7, 12 t/m 17, 67, 68 en 83.
6/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
6/12/2000   Bespreking
De artikelen 1 t/m 7, 12 t/m 17, 67, 68 en 83.
12/12/2000   Inschrijving op agenda
De artikelen 1 t/m 13, 18 t/m 23, 75, 76 en 81.
12/12/2000   Bespreking
De artikelen 1 t/m 13, 18 t/m 23, 75, 76 en 81.
13/12/2000   Inschrijving op agenda
De artikelen 1 t/m 13, 18 t/m 23, 75, 76 en 81.
13/12/2000   Bespreking
De artikelen 1 t/m 13, 18 t/m 23, 75, 76 en 81. Voortzetting van de bespreking.
13/12/2000   Inschrijving op agenda
De artikelen 1 t/m 13, 18 t/m 23, 75, 76 en 81.
13/12/2000   Bespreking
De artikelen 1 t/m 13, 18 t/m 23, 75, 76 en 81.
13/12/2000   Einde behandeling
11/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
11/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
11/12/2000   Bespreking
13/12/2000   Inschrijving op agenda
13/12/2000   Bespreking
Voorzetting van de bespreking
13/12/2000   Einde behandeling
12/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
12/12/2000   Bespreking
12/12/2000   Einde behandeling
12/12/2000   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2000   Inschrijving op agenda
12/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
12/12/2000   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
12/12/2000   Inleidende uiteenzetting
minister van Binnenlandse Zaken
12/12/2000   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
13/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-600/1 2-600/1 (PDF)
13/12/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 39
13/12/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/12/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/12/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 2-600/8 2-600/8 (PDF)
19/12/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-600/9 2-600/9 (PDF)
20/12/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-600/10 2-600/10 (PDF)
20/12/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen Doc. 2-600/11 2-600/11 (PDF)
20/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
21/12/2000   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-600/12 2-600/12 (PDF)
21/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-86 Hand. 2-86 (PDF)
21/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-86 Hand. 2-86 (PDF)
21/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-15/o1) Hand. 2-87 Hand. 2-87 (PDF)
Doc. 2-600/13 2-600/13 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2000   Verzending naar commissie
14-17 24-25 29-68 82
14/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
14/12/2000   Bespreking
artikelen 14 t/m 17, 24, 25, 29 t/m 68, 82
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o5)
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
18/12/2000   Inschrijving op agenda
18/12/2000   Goedkeuring verslag
eenparig (8 stemmen)
Doc. 2-600/6 2-600/6 (PDF)
18/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-600/7 2-600/7 (PDF)
13/12/2000   Verzending naar commissie
1-13 18-23 75-76 81
14/12/2000   Inschrijving op agenda
De artikelen 1 t/m 13, 18 t/m 23, 75, 76 en 81.
14/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
14/12/2000   Bespreking
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o0)
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
18/12/2000   Inschrijving op agenda
18/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-600/4 2-600/4 (PDF)
18/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-600/7 2-600/7 (PDF)
13/12/2000   Verzending naar commissie
27-28 77-80
14/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
14/12/2000   Bespreking
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
14/12/2000   Aanneming zonder amendering
19/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-600/3 2-600/3 (PDF)
19/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-600/7 2-600/7 (PDF)
13/12/2000   Verzending naar commissie
26 69-74
14/12/2000   Inschrijving op agenda
14/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Mohamed Daif
14/12/2000   Bespreking
15/12/2000   Inschrijving op agenda
15/12/2000   Bespreking
15/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-2/o2)
15/12/2000   Aanneming zonder amendering
18/12/2000   Inschrijving op agenda
18/12/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-600/5 2-600/5 (PDF)
18/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-600/7 2-600/7 (PDF)
21/12/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/1/2001   Bekrachtiging en afkondiging
Wijziging opschrift - opnieuw gewijzigd in Programmawet door het erratum
3/1/2001   Bekendmaking (81-128)
13/1/2001   Erratum (949-972)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/12/2000, 13/12/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 6/12/2000, 12/12/2000, 13/12/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 12/12/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2000, 21/12/2000
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2000, 18/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 14/12/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 15/12/2000, 18/12/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/12/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 19/12/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/12/2000 5 18/12/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 39
Onderzoekstermijn (S1) 14/12/2000 15 28/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/1/2001 3/1/2001 , blz 81-128
Errata
Op 13/1/2001 , blz 949-972

Kruispuntbank van de wetgeving