S. 5-2005 Dossierfiche K. 53-338

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, wat bijeenroeping van de algemene vergadering betreft
Joseph George   Christian Brotcorne  

organisatie zonder winstoogmerk
raad van bestuur
stichting
vennootschapsrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-338/1 Wetsvoorstel 8/10/2010
K. 53-338/2 Amendementen 14/6/2012
K. 53-338/3 Amendementen 25/1/2013
K. 53-338/4 Amendement 19/2/2013
K. 53-338/5 Verslag namens de commissie 26/2/2013
K. 53-338/6 Tekst aangenomen door de commissie 26/2/2013
K. 53-338/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/3/2013
5-2005/1 5-2005/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2013
5-2005/2 5-2005/2 (PDF) Amendementen 18/4/2013
5-2005/3 5-2005/3 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2013
5-2005/4 5-2005/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 23/4/2013
5-2005/5 5-2005/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 2/5/2013
K. 53-338/8 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 3/5/2013
K. 53-338/9 Verslag namens de commissie 7/6/2013
K. 53-338/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/10/2010   Indiening Doc. K. 53-338/1
14/10/2010   Inoverwegingneming
26/2/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-338/5
7/3/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 134, p. 31-35
7/3/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+92/-0/o38)
Integraal verslag nr. 134, p. 96
Doc. K. 53-338/7
7/3/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
8/3/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2005/1 5-2005/1 (PDF)
21/3/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/2013   Inschrijving op agenda
2/5/2013   Algemene bespreking Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
2/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o4) Hand. 5-101 Hand. 5-101 (PDF)
Doc. 5-2005/5 5-2005/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2013   Verzending naar commissie
23/4/2013   Inschrijving op agenda
23/4/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Louis Siquet
23/4/2013   Bespreking
23/4/2013   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0) Doc. 5-2005/4 5-2005/4 (PDF)
23/4/2013   Aanneming na amendering
23/4/2013   Vertrouwen rapporteur
  [K3] Behandeling door Kamer
2/5/2013   Overzending Doc. K. 53-338/8
7/6/2013   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-338/9
12/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 147, p. 25
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 148, p. 94
Doc. K. 53-338/10
13/6/2013   Aanneming zonder amendering
13/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
10/7/2013   Bekendmaking (42988)
26/3/2014   Erratum (23760)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/3/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/5/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 23/4/2013
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/6/2013, 13/6/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/3/2013 15 25/3/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/3/2013 60 5/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2013 10/7/2013 , blz 42988
Errata
Op 26/3/2014 , blz 23760

Kruispuntbank van de wetgeving