S. 5-1898 Dossierfiche K. 53-2535

Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
Regering E. Di Rupo I  

opheffing van de zaak
sociale zekerheid
zelfstandig beroep
verzekeringsuitkering
faillissement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2535/1 Wetsontwerp 30/11/2012
K. 53-2535/2 Verslag namens de commissie 14/12/2012
K. 53-2535/3 Tekst verbeterd door de commissie 14/12/2012
5-1898/1 5-1898/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1898/2 5-1898/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2535/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1898/3 5-1898/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/11/2012   Indiening Doc. K. 53-2535/1
14/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2535/2
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 85-89
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 122, p. 15
Doc. K. 53-2535/4
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
13/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Sabine Vermeulen
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1898/1 5-1898/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1898/3 5-1898/3 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Sabine Vermeulen
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
16/1/2013   Bekrachtiging en afkondiging
15/2/2013   Bekendmaking (9023-9025)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 7 14/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 30 4/2/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
16/1/2013 15/2/2013 , blz 9023-9025

Kruispuntbank van de wetgeving