S. 5-1763 Dossierfiche K. 53-2341

Wetsontwerp tot invoering van een wettelijke regeling voor de Belgische covered bonds
Regering E. Di Rupo I  

kapitaalbelegging
schuldvordering
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
monetaire crisis
bankcontrole
bank
uitgifte van effecten
liquiditeit
financieringsbeleid
obligatie
kredietinstelling
kredietbrief
nationale uitvoeringsmaatregel
financiŽle solvabiliteit
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2341/1 Wetsontwerp 6/7/2012
K. 53-2341/2 Amendementen 16/7/2012
K. 53-2341/3 Verslag namens de commissie 17/7/2012
K. 53-2341/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/7/2012
5-1763/1 5-1763/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2012
5-1763/2 5-1763/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
K. 53-2341/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/7/2012
5-1763/3 5-1763/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2341/1
17/7/2012   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2341/3
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 102, p. 11-18 + p. 34-35
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-40/o0)
Integraal verslag nr. 102, p. 35
Doc. K. 53-2341/5
18/7/2012   Aanneming na amendering door commissie
12/7/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/27 5-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1763/1 5-1763/1 (PDF)
18/7/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-17/o1) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. 5-1763/3 5-1763/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
17/7/2012   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
17/7/2012   Bespreking
17/7/2012   Einde behandeling
18/7/2012   Verzending naar commissie
18/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
18/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
18/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1763/2 5-1763/2 (PDF)
19/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2012   Bekendmaking (50683-50694)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 18/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2012 15 22/10/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2012 60 14/12/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 24/8/2012, blz 50683-50694