S. 2-1573 Dossierfiche K. 50-2342

Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht
Regering G. Verhofstadt I  

bekendmaking
zegelrecht
administratieve formaliteit
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2342/1 Wetsontwerp 7/3/2003
K. 50-2342/2 Amendementen 11/3/2003
K. 50-2342/4 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2003
K. 50-2342/3 Verslag namens de commissie 20/3/2003
K. 50-2342/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/3/2003
2-1573/1 2-1573/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/3/2003
2-1573/2 2-1573/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/3/2003
2-1573/3 2-1573/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2342/1
20/3/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2342/3
28/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 348, p. 1-2
28/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 349, p. 13
Doc. K. 50-2342/5
28/3/2003   Aanneming na amendering door commissie
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
31/3/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/3/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1573/1 2-1573/1 (PDF)
31/3/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2003   Inschrijving op agenda
4/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-287 Hand. 2-287 (PDF)
4/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0) Hand. 2-288 Hand. 2-288 (PDF)
Doc. 2-1573/3 2-1573/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/3/2003   Verzending naar commissie
31/3/2003   Inschrijving op agenda
31/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
31/3/2003   Bespreking
31/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/3/2003   Aanneming zonder amendering
31/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1573/2 2-1573/2 (PDF)
4/4/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
13/5/2003   Bekendmaking (25513-25515)
22/5/2003   Erratum (28292)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 28/3/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 31/3/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 1/4/2003 5 7/4/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/4/2003 30 30/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/4/2003 13/5/2003, blz 25513-25515
Errata
Op 22/5/2003, blz 28292