S. 2-427 Dossierfiche K. 50-1079

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst
Philippe Monfils   

autoverzekering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-427/1 2-427/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/5/2000
2-427/2 2-427/2 (PDF) Amendementen 10/1/2001
2-427/3 2-427/3 (PDF) Amendementen 17/1/2001
2-427/4 2-427/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/1/2001
2-427/5 2-427/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2001
2-427/6 2-427/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 1/2/2001
K. 50-1079/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 6/2/2001
K. 50-1079/2 Amendementen 4/12/2001
K. 50-1079/3 Amendementen 11/12/2001
K. 50-1079/4 Amendement 15/1/2002
K. 50-1079/5 Amendementen 5/2/2002
K. 50-1079/6 Verslag namens de commissie 4/3/2002
K. 50-1079/7 Tekst aangenomen door de commissie 4/3/2002
K. 50-1079/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/3/2002
K. 50-1079/9 Amendement 12/3/2002
K. 50-1079/10 Amendement 15/3/2002
K. 50-1079/11 Amendement 19/3/2002
K. 50-1079/12 Amendementen 26/3/2002
K. 50-1079/13 Aanvullend verslag 29/4/2002
K. 50-1079/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 7/5/2002
K. 50-1079/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 16/5/2002
2-427/7 2-427/7 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 17/5/2002
2-427/8 2-427/8 (PDF) Amendementen 29/5/2002
2-427/9 2-427/9 (PDF) Verslag namens de commissie 29/5/2002
2-427/10 2-427/10 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/5/2002
2-427/11 2-427/11 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 30/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/5/2000   Indiening Doc. 2-427/1 2-427/1 (PDF)
6/7/2000   Inoverwegingneming
6/7/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/1/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
1/2/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
1/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o7) Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
Doc. 2-427/6 2-427/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/7/2000   Verzending naar commissie
25/10/2000   Inschrijving op agenda
25/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
25/10/2000   Inleidende uiteenzetting
25/10/2000   Bespreking
25/10/2000   Commissie wenst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Niet behandeld
Uitgesteld
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-0/o1)
17/1/2001   Aanneming na amendering
17/1/2001   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-427/4 2-427/4 (PDF)
17/1/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-427/5 2-427/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
6/2/2001   Overzending Doc. K. 50-1079/1
4/3/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1079/6
7/3/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 212, p. 28-36
29/4/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1079/13
8/5/2002   Uitstel van de bepreking
16/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 60-65 + nr. 231, p. 50-51
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o41)
Integraal verslag nr. 231, p. 51
Doc. K. 50-1079/16
16/5/2002   Aanneming na amendering door commissie
27/4/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
2/5/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/22 2-82/22 (PDF)
3/5/2001   Hervatting termijn
8/6/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
15/6/2001   Hervatting termijn
27/11/2001   Opschorting termijn
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 30
Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
30/11/2001   Hervatting termijn
28/1/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
30/1/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 30 + 30
Doc. 2-82/33 2-82/33 (PDF)
31/1/2002   Hervatting termijn
22/3/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
26/3/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 30 + 30 + 30
Doc. 2-82/36 2-82/36 (PDF)
27/3/2002   Hervatting termijn
  [S3] Behandeling door Senaat
17/5/2002   Overzending Doc. 2-427/7 2-427/7 (PDF)
17/5/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/5/2002   Inschrijving op agenda
30/5/2002   Algemene bespreking Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o15) Hand. 2-208 Hand. 2-208 (PDF)
17/5/2002   Verzending naar commissie
29/5/2002   Inschrijving op agenda
29/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Olivier de Clippele
29/5/2002   Bespreking
29/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
29/5/2002   Aanneming zonder amendering
29/5/2002   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-427/9 2-427/9 (PDF)
30/5/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/6/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/8/2002   Bekrachtiging en afkondiging
30/8/2002   Bekendmaking (38536-38538)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 25/10/2000, 17/1/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2002
[S3] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/5/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 0 31/1/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 30 11/3/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 0
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 0 27/3/2002
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 30 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 30 13/5/2002
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 0
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 60 3/5/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 0
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 7
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 0 30/11/2001
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 7 9/5/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 37 8/6/2001
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 1
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 1 15/6/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 31 16/7/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
120 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 7/2/2001 30 14/1/2002
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 18/5/2002 15 3/6/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/8/2002 30/8/2002, blz 38536-38538