S. 5-2202 Dossierfiche K. 53-2893

Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen
Regering E. Di Rupo I  

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
sociale dialoog
delegatie van bevoegdheid
groep ondernemingen
bedrijfsbeheer
structuur van de onderneming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2893/1 Wetsontwerp 20/6/2013
K. 53-2893/2 Amendementen 26/6/2013
K. 53-2893/3 Amendementen 26/6/2013
K. 53-2893/4 Verslag namens de commissie 8/7/2013
K. 53-2893/5 Tekst verbeterd door de commissie 8/7/2013
K. 53-2893/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/7/2013
5-2202/1 5-2202/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 11/7/2013
5-2202/2 5-2202/2 (PDF) Amendementen 16/7/2013
5-2202/3 5-2202/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/2013
5-2202/4 5-2202/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2893/1
8/7/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2893/4
10/7/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 155, p. 48-78 + p. 83-85
10/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-44/o1)
Integraal verslag nr. 155, p. 85-86
Doc. K. 53-2893/6
10/7/2013   Aanneming zonder amendering
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
11/7/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/7/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2202/1 5-2202/1 (PDF)
11/7/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2013   Inschrijving op agenda
17/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-113 Hand. 5-113 (PDF)
18/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-11/o14) Hand. 5-114 Hand. 5-114 (PDF)
Doc. 5-2202/4 5-2202/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/7/2013   Verzending naar commissie
16/7/2013   Inschrijving op agenda
16/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Louis Siquet
16/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Jean-Pascal Labille,
minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
16/7/2013   Bespreking
16/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
16/7/2013   Aanneming zonder amendering
16/7/2013   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
18/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/8/2013   Bekrachtiging en afkondiging
13/9/2013   Bekendmaking (65088-65093)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 17/7/2013, 18/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 16/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/7/2013 5 16/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/7/2013 20 14/10/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/8/2013 13/9/2013 , blz 65088-65093

Kruispuntbank van de wetgeving