S. 5-2821 Dossierfiche K. 53-3402

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Regering E. Di Rupo I  

postdienst
universele dienst
overheidsbedrijf
publieke dienst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3402/1 Wetsontwerp 26/2/2014
K. 53-3402/2 Erratum 11/3/2014
K. 53-3402/3 Verslag namens de commissie 21/3/2014
K. 53-3402/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2821/1 5-2821/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/3/2014
5-2821/2 5-2821/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2821/3 5-2821/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 3/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3402/1
21/3/2014   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-3402/3
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 93-97
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-24/o10)
Integraal verslag nr. 193, p. 121
Doc. K. 53-3402/4
27/3/2014   Aanneming zonder amendering
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
27/2/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/51 5-82/51 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/3/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/3/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2821/1 5-2821/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-8/o2) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2821/3 5-2821/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
1/4/2014   Inleidende uiteenzetting
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (10 stemmen)
3/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
4/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
14/5/2014   Bekendmaking (39011-39014)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/3/2014 5 2/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/3/2014 20 17/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2014 14/5/2014 , blz 39011-39014

Kruispuntbank van de wetgeving