S. 5-1766 Dossierfiche K. 53-2344

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3, ß 1, 3į van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet
Regering E. Di Rupo I  

financiŽle voorschriften
bescherming van de consument
microkrediet
consumptief krediet
bankkosten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2344/1 Wetsontwerp 6/7/2012
K. 53-2344/2 Verslag namens de commissie 12/7/2012
5-1766/1 5-1766/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 18/7/2012
5-1766/2 5-1766/2 (PDF) Amendementen 18/7/2012
5-1766/3 5-1766/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
K. 53-2344/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/7/2012
5-1766/4 5-1766/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/7/2012   Indiening Doc. K. 53-2344/1
12/7/2012   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-2344/2
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/7/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 102, p. 9-10
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o28)
Integraal verslag nr. 102, p. 34
Doc. K. 53-2344/3
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
12/7/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/27 5-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/7/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1766/1 5-1766/1 (PDF)
18/7/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-4/o15) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
Doc. K. 53-2344/3
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/7/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
17/7/2012   Inleidende uiteenzetting door John Crombez,
staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude
17/7/2012   Bespreking
17/7/2012   Einde behandeling
18/7/2012   Verzending naar commissie
18/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
18/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
18/7/2012   Aanneming zonder amendering
18/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1766/3 5-1766/3 (PDF)
19/7/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/7/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/8/2012   Bekrachtiging en afkondiging
19/9/2012   Bekendmaking (57987-57988)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/7/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 19/7/2012 5 11/10/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 19/7/2012 20 26/10/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/8/2012 19/9/2012, blz 57987-57988