S. 5-964 Dossierfiche K. 53-1577

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 15 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976, zoals gewijzigd door het Aanvullend Akkoord ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemd Protocol
Regering Y. Leterme II  

belastingvlucht
Finland
ratificatie van een overeenkomst
dubbele belasting
uitwisseling van informatie
vermogensbelasting
belastingovereenkomst
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-964/1 5-964/1 (PDF) Wetsontwerp 20/4/2011
5-964/2 5-964/2 (PDF) Amendementen 24/5/2011
5-964/3 5-964/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2011
5-964/4 5-964/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/5/2011
K. 53-1577/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/6/2011
K. 53-1577/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2011   Indiening Doc. 5-964/1 5-964/1 (PDF)
20/4/2011   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
1/6/2011   Inschrijving op agenda
9/6/2011   Algemene bespreking Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
9/6/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
9/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o0) Hand. 5-25 Hand. 5-25 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/4/2011   Verzending naar commissie
24/5/2011   Inschrijving op agenda
24/5/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Rik Daems, Louis Siquet
24/5/2011   Bespreking
24/5/2011   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
24/5/2011   Aanneming na amendering
24/5/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-964/3 5-964/3 (PDF)
24/5/2011   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-964/4 5-964/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
9/6/2011   Overzending Doc. K. 53-1577/1
22/6/2011   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 164
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 29-30
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 43, p. 70
Doc. K. 53-1577/2
7/7/2011   Aanneming zonder amendering
7/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/8/2011   Bekrachtiging en afkondiging
26/7/2013   Bekendmaking (47222-47226)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 9/6/2011
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Geamendeerd 24/5/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/8/2011 26/7/2013, blz 47222-47226