S. 2-583 Dossierfiche K. 50-1027

Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993
Regering G. Verhofstadt I  

nationale uitvoeringsmaatregel
verontreiniging door auto's
euro
bedrijfsvoertuig
ratificatie van een overeenkomst
Griekenland
tol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-583/1 2-583/1 (PDF) Wetsontwerp 29/11/2000
2-583/2 2-583/2 (PDF) Amendementen 12/12/2000
2-583/3 2-583/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/12/2000
2-583/4 2-583/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/12/2000
2-583/5 2-583/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 19/12/2000
K. 50-1027/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/12/2000
K. 50-1027/2 Amendement 9/1/2001
K. 50-1027/3 Verslag namens de commissie 16/1/2001
K. 50-1027/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/1/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
29/11/2000   Indiening Doc. 2-583/1 2-583/1 (PDF)
29/11/2000   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-583/5 2-583/5 (PDF)
20/12/2000   Algemene bespreking Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
20/12/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
20/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Hand. 2-85 Hand. 2-85 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/11/2000   Verzending naar commissie
12/12/2000   Inschrijving op agenda
12/12/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+14/-0/o0)
12/12/2000   Aanneming zonder amendering
18/12/2000   Inschrijving op agenda
18/12/2000   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Louis Siquet is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 2-583/3 2-583/3 (PDF)
18/12/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-583/4 2-583/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/12/2000   Overzending Doc. K. 50-1027/1
9/1/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1027/3
23/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 22-23
25/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 105, p. 39-40
Doc. K. 50-1027/4
25/1/2001   Aanneming zonder amendering
tekstcorrectie
25/1/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
30/3/2001   Bekendmaking (10469-10471)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/12/2000
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2000, 18/12/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/1/2001, 25/1/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/3/2001 30/3/2001, blz 10469-10471