S. 5-1711 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen
Louis Siquet   

Duitsland
motie van het Parlement
dubbele belasting
gepensioneerde
pensioenregeling
belasting van natuurlijke personen
grensarbeider
belastingontheffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1711/1 5-1711/1 (PDF) Voorstel van resolutie 10/7/2012
5-1711/2 5-1711/2 (PDF) Amendementen 17/7/2012
5-1711/3 5-1711/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2012
5-1711/4 5-1711/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 18/7/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/7/2012   Indiening Doc. 5-1711/1 5-1711/1 (PDF)
12/7/2012   Inoverwegingneming
12/7/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/7/2012   Inschrijving op agenda
19/7/2012   Algemene bespreking Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
19/7/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+66/-0/o0) Hand. 5-74 Hand. 5-74 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/7/2012   Verzending naar commissie
17/7/2012   Inschrijving op agenda
17/7/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
17/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Inschrijving op agenda
18/7/2012   Bespreking
18/7/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
18/7/2012   Aanneming na amendering
18/7/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1711/3 5-1711/3 (PDF)
18/7/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1711/4 5-1711/4 (PDF)
19/7/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/7/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 17/7/2012, 18/7/2012

Kruispuntbank van de wetgeving