S. 5-1836 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier
Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden  

Frankrijk
accijns
motie van het Parlement
bier
drankenindustrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1836/1 5-1836/1 (PDF) Verslag namens de commissie 21/11/2012
5-1836/2 5-1836/2 (PDF) Bijlagen 21/11/2012
5-1836/3 5-1836/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 21/11/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/11/2012   Indiening
13/11/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/11/2012   Inschrijving op agenda
26/11/2012   Algemene bespreking Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
26/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 5-80 Hand. 5-80 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/11/2012   Verzending naar commissie
13/11/2012   Inschrijving op agenda
13/11/2012   Hoorzitting de heer Sven Gatz, directeur van de Federatie van de Belgische brouwers; de heer Erlend Van Vreckem, AB-Inbev; de heer Marc-Antoine De Mees, Brasserie de Brunehaut.
13/11/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
13/11/2012   Gedachtewisseling
20/11/2012   Inschrijving op agenda
20/11/2012   Bespreking
met het oog op het opstellen van een resolutie (art. 22.3 van het Reglement van de Senaat)
21/11/2012   Inschrijving op agenda
21/11/2012   Voorstel van resolutie
De commissie heeft een voorstel van resolutie opgesteld (artikel 22.3 van het Reglement van de Senaat)
21/11/2012   Bespreking
21/11/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o1)
21/11/2012   Aanneming zonder amendering
21/11/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
26/11/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/11/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/11/2012, 20/11/2012, 21/11/2012

Kruispuntbank van de wetgeving