S. 5-782 Dossierfiche K. 53-1342

Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 30 april 2010 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006
Regering Y. Leterme II  

schepping van werkgelegenheid
rijksbegroting
herintreding
reclassering
sociale integratie
werkgelegenheidsbevordering
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
sociale economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-782/1 5-782/1 (PDF) Wetsontwerp 16/2/2011
5-782/2 5-782/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/3/2011
K. 53-1342/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 1/4/2011
K. 53-1342/2 Verslag namens de commissie 11/5/2011
K. 53-1342/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/5/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
16/2/2011   Indiening Doc. 5-782/1 5-782/1 (PDF)
16/2/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/3/2011   Inschrijving op agenda
31/3/2011   Algemene bespreking Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
31/3/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
31/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o16) Hand. 5-19 Hand. 5-19 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/2/2011   Verzending naar commissie
23/3/2011   Inschrijving op agenda
23/3/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Claes, Louis Siquet
23/3/2011   Bespreking
23/3/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
23/3/2011   Aanneming zonder amendering
23/3/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-782/2 5-782/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
31/3/2011   Overzending Doc. K. 53-1342/1
11/5/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1342/2
19/5/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 35, p. 31-32
19/5/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o12)
Integraal verslag nr. 35, p. 57
Doc. K. 53-1342/3
19/5/2011   Aanneming zonder amendering
19/5/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/6/2011   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2011   Bekendmaking (54415-54416)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/3/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/3/2011
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/5/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/6/2011 24/8/2011 , blz 54415-54416

Kruispuntbank van de wetgeving