S. 2-1391 Dossierfiche K. 50-2125

Ontwerp van programmawet 2
Regering G. Verhofstadt I  

kinderoppas
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
civiele dienst
regionale financiŽn
tandarts
milieubeleid
sociale bijdrage
magistraat
sociale zekerheid
arbeidsrechtspraak
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
beroepsorganisatie
ziekteverzekering
maatschappelijke positie
jurisdictiebevoegdheid
inkomensgarantie
internationale conventie
dienstverrichting
Duitstalige Gemeenschap
digitale kloof
gehandicapte
beroepsvereniging
milieubescherming
thuiswerk
advocaat
geneeswijze
programmawet
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2125/1 Wetsontwerp 14/11/2002
K. 50-2125/2 Wetsontwerp 14/11/2002
K. 50-2125/3 Bijlagen 14/11/2002
K. 50-2125/4 Amendement 22/11/2002
K. 50-2125/5 Amendement 25/11/2002
K. 50-2125/6 Amendement 26/11/2002
K. 50-2125/7 Amendementen 26/11/2002
K. 50-2125/8 Amendementen 27/11/2002
K. 50-2125/9 Amendementen 29/11/2002
K. 50-2125/10 Verslag namens de commissie 5/12/2002
K. 50-2125/11 Tekst aangenomen door de commissies 5/12/2002
K. 50-2125/12 Verslag namens de commissie 9/12/2002
K. 50-2125/13 Verslag namens de commissie 9/12/2002
K. 50-2125/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/12/2002
2-1391/1 2-1391/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/12/2002
2-1391/2 2-1391/2 (PDF) Amendementen 16/12/2002
2-1391/3 2-1391/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/12/2002
2-1391/4 2-1391/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2002
2-1391/5 2-1391/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/12/2002
2-1391/6 2-1391/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2002
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2002   Indiening Doc. K. 50-2125/1
21/11/2002   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 283, p. 32-39 + p. 41-43
3/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
5/12/2002   Mededeling (opmerkingen Rekenhof)
Integraal verslag nr. 287, p. 61-62
5/12/2002   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 50-2125/11
9/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 289, p. 2-39 + nr. 290, p. 1-18
11/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 293, p. 1-40 + nr. 294, p. 1-62 + nr. 295, p. 1-28
12/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 296, p. 33-77 + nr. 297, p. 1-39
12/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Institutionele Aangelegenheden
13/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 298, p. 1-5 + nr. 300, p. 21-23 + p. 98-99
13/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-39/o1)
Integraal verslag nr. 300, p. 99
Doc. K. 50-2125/14
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
3/12/2002   Inschrijving op agenda
3/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Michel Barbeaux
3/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Pensioenen
3/12/2002   Inleidende uiteenzetting
door mevrouw G. Van Gool, regeringscommissaris toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Pensioenen
3/12/2002   Bespreking
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
4/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Inschrijving op agenda
11/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Inleidende uiteenzetting
minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
11/12/2002   Bespreking
11/12/2002   Einde behandeling
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/2002   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
12/12/2002   Bespreking
12/12/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/12/2002   Overzending Doc. 2-1391/1 2-1391/1 (PDF)
14/12/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
19/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1391/5 2-1391/5 (PDF)
21/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-256 Hand. 2-256 (PDF)
21/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-256 Hand. 2-256 (PDF)
23/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-18/o0) Hand. 2-258 Hand. 2-258 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie
14/12/2002   Inschrijving op agenda
14/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Fatma Pehlivan, Michel Barbeaux
14/12/2002   Bespreking
16/12/2002   Inschrijving op agenda
16/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
17/12/2002   Aanneming zonder amendering
20/12/2002   Inschrijving op agenda
20/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (11 stemmen)
Doc. 2-1391/4 2-1391/4 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/12/2002   Verzending naar commissie
17/12/2002   Inschrijving op agenda
17/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
17/12/2002   Bespreking
17/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
17/12/2002   Aanneming zonder amendering
19/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1391/3 2-1391/3 (PDF)
23/12/2002   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-1391/6 2-1391/6 (PDF)
24/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2002   Bekendmaking (58798-58812)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/12/2002, 11/12/2002, 12/12/2002, 13/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 3/12/2002, 4/12/2002, 11/12/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2002, 23/12/2002
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/12/2002, 16/12/2002, 17/12/2002, 20/12/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2002, 19/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/12/2002 31/12/2002, blz 58798-58812