S. 5-2806 Dossierfiche K. 53-3392

Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI "Intellectuele eigendom" van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft
Regering E. Di Rupo I  

computerprogramma
auteursrecht
intellectuele eigendom
octrooi
elektronisch onderdeel
handelsrecht
kort geding
attributieve bevoegdheid
Handelswetboek
jurisdictiebevoegdheid
rechtsvordering
wetboek
gegevensbank
rechtsingang
kwekersrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3392/1 Wetsontwerp 21/2/2014
K. 53-3392/2 Verslag namens de commissie 19/3/2014
K. 53-3392/3 Tekst verbeterd door de commissie 19/3/2014
K. 53-3392/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/3/2014
5-2806/1 5-2806/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Senaat 28/3/2014
5-2806/2 5-2806/2 (PDF) Verslag namens de commissie 3/4/2014
5-2806/3 5-2806/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
21/2/2014   Indiening Doc. K. 53-3392/1
27/2/2014   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 188, p. 105
24/3/2014   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-3391/3
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/3/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 193, p. 51-59
27/3/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-0/o34)
Integraal verslag nr. 193, p. 109-110
Doc. K. 53-3392/4
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/3/2014   Inschrijving op agenda
25/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
25/3/2014   Bespreking
28/3/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
27/3/2014   Inschrijving op agenda
28/3/2014   Overzending Doc. 5-2806/1 5-2806/1 (PDF)
28/3/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
3/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-0/o10) Hand. 5-148 Hand. 5-148 (PDF)
Doc. 5-2806/3 5-2806/3 (PDF)
3/4/2014   Aanneming zonder amendering
28/3/2014   Verzending naar commissie
1/4/2014   Inschrijving op agenda
1/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
1/4/2014   Bespreking
1/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
1/4/2014   Aanneming zonder amendering
3/4/2014   Inschrijving op agenda
3/4/2014   Lezing van het verslag
3/4/2014   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
3/4/2014   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/4/2014   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2014   Bekendmaking (44348-44352)
27/6/2014   Erratum (48237)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/3/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/4/2014, 3/4/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/4/2014 12/6/2014 , blz 44348-44352
Errata
Op 27/6/2014 , blz 48237

Kruispuntbank van de wetgeving