S. 3-304 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken
Louis Siquet    Jean-FranÁois Istasse   

wetgeving
taalgebruik
Duitstalige Gemeenschap
wetspublicatie
Staatscourant
besluit
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-304/1 3-304/1 (PDF) Wetsvoorstel 6/11/2003
3-304/2 3-304/2 (PDF) Amendementen 19/11/2003
3-304/3 3-304/3 (PDF) Amendementen 11/5/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/11/2003   Indiening Doc. 3-304/1 3-304/1 (PDF)
6/11/2003   Inoverwegingneming
6/11/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
6/11/2003   Verzending naar commissie
19/11/2003   Inschrijving op agenda
19/11/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-Josť Laloy
19/11/2003   Bespreking
4/5/2004   Inschrijving op agenda
4/5/2004   Regeling der werkzaamheden
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 19/11/2003, 4/5/2004, 11/5/2004