S. 5-1152 Dossierfiche K. 53-1590

Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006
Regering Y. Leterme II  

openbare aanbesteding
overheidsopdracht voor leveringen
overheidsopdracht voor werken
overheidscontract
terminologie
dienstverleningscontract
nationale uitvoeringsmaatregel
delegatie van bevoegdheid
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1590/1 Wetsontwerp 15/6/2011
K. 53-1590/2 Amendementen 21/6/2011
K. 53-1590/3 Amendementen 22/6/2011
K. 53-1590/4 Verslag namens de commissie 28/6/2011
K. 53-1590/5 Tekst aangenomen door de commissie 28/6/2011
K. 53-1590/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 7/7/2011
5-1152/1 5-1152/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 8/7/2011
5-1152/2 5-1152/2 (PDF) Amendementen 12/7/2011
5-1152/3 5-1152/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/7/2011
5-1152/4 5-1152/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 20/7/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/6/2011   Indiening Doc. K. 53-1590/1
28/6/2011   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 53-1590/4
7/7/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 43, p. 37-41
7/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+109/-0/o8)
Integraal verslag nr. 43, p. 74
Hand. 5-29 Hand. 5-29 (PDF)
Doc. K. 53-1590/6
7/7/2011   Aanneming na amendering door commissie
30/6/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/13 5-82/13 (PDF)
30/6/2011   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/13 5-82/13 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
8/7/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/7/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1152/1 5-1152/1 (PDF)
8/7/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/7/2011   Inschrijving op agenda
20/7/2011   Algemene bespreking
20/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o6) Hand. 5-31 Hand. 5-31 (PDF)
Doc. 5-1152/4 5-1152/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/7/2011   Verzending naar commissie
12/7/2011   Inschrijving op agenda
12/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Inschrijving op agenda
13/7/2011   Bespreking
13/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
13/7/2011   Aanneming zonder amendering
13/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1152/3 5-1152/3 (PDF)
20/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2011   Bekrachtiging en afkondiging
29/8/2011   Bekendmaking (55199-55228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 7/7/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/7/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/7/2011, 13/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 9/7/2011 5 13/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 9/7/2011 20 18/10/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2011 29/8/2011, blz 55199-55228