S. 5-1121 Dossierfiche K. 53-1459

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 aangaande de vordering tot staking van de inbreuken op de wet betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen
Regering Y. Leterme II  

toerisme
bescherming van de consument
kort geding
periode-eigendom
eigendomsverkrijging
vakantie
onroerend eigendom
rechtsingang
contract
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1459/1 Wetsontwerp 16/5/2011
K. 53-1459/2 Verslag namens de commissie 15/6/2011
K. 53-1459/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/6/2011
5-1121/1 5-1121/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 24/6/2011
5-1121/2 5-1121/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2011
5-1121/3 5-1121/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2011
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1459/1
15/6/2011   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 53-1458/3
23/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 41, p. 39-41
23/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 86
Doc. K. 53-1459/3
23/6/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/6/2011   Overzending Doc. 5-1121/1 5-1121/1 (PDF)
23/6/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o1) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. 5-1121/3 5-1121/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/6/2011   Verzending naar commissie
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy, Louis Siquet
5/7/2011   Bespreking
5/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
5/7/2011   Aanneming zonder amendering
5/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1121/2 5-1121/2 (PDF)
14/7/2011   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/8/2011   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2011   Bekendmaking (59984-59985)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/8/2011 16/9/2011 , blz 59984-59985

Kruispuntbank van de wetgeving