S. 3-137 Dossierfiche K. 51-102

Ontwerp van programmawet
Regering G. Verhofstadt II  

programmawet
milieuheffing
gedelegeerde wetgeving
besluit
BTW
BTW-tarief
chronische ziekte
beroep in de kunst
medisch en chirurgisch materiaal
psychiatrische inrichting
intra-EU-handel
telecommunicatie
dienstverrichting
reisbureau
goud
sociale economie
niet-alcoholhoudende drank
accijns
minerale olie
stookolie
benzine
loodvrije benzine
gasolie
motorbrandstof
bestrijding van de verontreiniging
luchtverontreiniging
vermindering van gasemissie
opwarming van het klimaat
tabak
loonbelasting
buitengewone belasting
belasting van natuurlijke personen
vennootschapsbelasting
belastinghervorming
gezinslast
broeikasgas
elektrische energie
zachte energie
zonne-energie
geothermische energie
betaalde vakantie
alimentatieplicht
effecten
beleggingsmaatschappij
belasting
Financial Services and Markets Authority
personeel
geldmarkt
lichamelijk gehandicapte
faciliteiten voor gehandicapten
verjaring van de vordering
overtreding
registratie van een voertuig
overheidsbedrijf
identiteitsbewijs
elektronische overheid
postdienst
Proximus
Brussels Airport Company
delegatie van bevoegdheid
taalgebruik
overheidsadministratie
minister
energieprijs
verpakkingsproduct
kringloopproduct
brandstof
inkomstenbelasting
energiebesparing
bedrijfsleiding
forensische geneeskunde
Rijksregister van de natuurlijke personen
ministerie
strafrecht
medische research
kindersterfte
medische diagnose
politiek asiel
Centrum voor Vermiste Kinderen
vondeling
illegale migratie
ziekteverzekering
eerbiediging van het privť-leven
strafprocedure
verwarming
aardgas
Protocol van Kyoto
asielzoeker
icbe-fonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-102/1 Wetsontwerp 22/7/2003
K. 51-102/2 Amendement 22/7/2003
K. 51-102/3 Amendementen 23/7/2003
K. 51-102/4 Amendementen 23/7/2003
K. 51-102/5 Amendementen 23/7/2003
K. 51-102/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 23/7/2003
K. 51-102/6 Verslag namens de commissie 25/7/2003
K. 51-102/7 Verslag namens de commissie 25/7/2003
K. 51-102/9 Tekst aangenomen door de commissies 25/7/2003
K. 51-102/10 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/11 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/12 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/13 Verslag namens de commissie 28/7/2003
K. 51-102/14 Aanvullend verslag 28/7/2003
K. 51-102/15 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 29/7/2003
K. 51-102/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/7/2003
3-137/1 3-137/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/7/2003
3-137/2 3-137/2 (PDF) Amendementen 30/7/2003
3-137/3 3-137/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/4 3-137/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/5 3-137/5 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/6 3-137/6 (PDF) Verslag namens de commissie 30/7/2003
3-137/7 3-137/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/7/2003
3-137/8 3-137/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/8/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/7/2003   Indiening Doc. K. 51-102/1
24/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
25/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
25/7/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-102/9
28/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/7/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 10, p. 1-73 + nr. 11, p. 36-38
29/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-37/o0)
Integraal verslag nr. 11, p. 38
Hand. 3-8 Hand. 3-8 (PDF)
Doc. K. 51-102/16
29/7/2003   Aanneming na amendering door commissie
23/7/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/1 3-82/1 (PDF)
  Commissie: Justitie
24/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
24/7/2003   Inschrijving op agenda
24/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
24/7/2003   Bespreking
24/7/2003   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
25/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
25/7/2003   Inschrijving op agenda
25/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
25/7/2003   Bespreking
25/7/2003   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
28/7/2003   Inschrijving op agenda
28/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
28/7/2003   Bespreking
28/7/2003   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
29/7/2003   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
29/7/2003   Inschrijving op agenda
29/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
29/7/2003   Bespreking
29/7/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
29/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/7/2003   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-137/1 3-137/1 (PDF)
30/7/2003   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/7/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
30/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
30/7/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
31/7/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-137/7 3-137/7 (PDF)
31/7/2003   Algemene bespreking Hand. 3-9 Hand. 3-9 (PDF)
31/7/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-9 Hand. 3-9 (PDF)
1/8/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-22/o0) Hand. 3-12 Hand. 3-12 (PDF)
Doc. 3-137/8 3-137/8 (PDF)
1/8/2003   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/7/2003   Verzending naar commissie
artikelen 1 tot 25, 35, 36, 38 en 39
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-5/o0)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-137/4 3-137/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/7/2003   Verzending naar commissie
artikelen 26 tot 31
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Sfia Bouarfa
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-137/3 3-137/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/7/2003   Verzending naar commissie
artikelen 33 en 34
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-FranÁois Istasse
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-137/5 3-137/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/7/2003   Verzending naar commissie
Artikelen 32, 37 en 40
30/7/2003   Inschrijving op agenda
30/7/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
30/7/2003   Bespreking
30/7/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-4/o0)
30/7/2003   Aanneming zonder amendering
30/7/2003   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-137/6 3-137/6 (PDF)
1/8/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/8/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/8/2003   Bekrachtiging en afkondiging
7/8/2003   Bekendmaking (40498-40505)
9/9/2003   Erratum (45228)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/7/2003
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 24/7/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/7/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 28/7/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 29/7/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 31/7/2003, 1/8/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/7/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/7/2003
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 30/7/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 30/7/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 31/7/2003 5 13/10/2003
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 31/7/2003 15 21/10/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 31/7/2003 15 21/10/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 31/7/2003 30 5/11/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/8/2003 7/8/2003, blz 40498-40505
Errata
Op 9/9/2003, blz 45228