S. 2-767 Dossierfiche K. 50-1123

Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren
Regering G. Verhofstadt I  

financiŽle solvabiliteit
centrale bank
bescherming van de consument
consumptief krediet
krediet op onroerende goederen
schuldenlast
eerbiediging van het privť-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1123/1 Wetsontwerp 27/2/2001
K. 50-1123/2 Amendementen 27/3/2001
K. 50-1123/3 Amendementen 28/3/2001
K. 50-1123/4 Amendementen 6/4/2001
K. 50-1123/5 Amendementen 24/4/2001
K. 50-1123/6 Verslag namens de commissie 10/5/2001
K. 50-1123/7 Tekst aangenomen door de commissie 10/5/2001
K. 50-1123/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 23/5/2001
K. 50-1123/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/5/2001
2-767/1 2-767/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/5/2001
2-767/2 2-767/2 (PDF) Amendementen 4/7/2001
2-767/3 2-767/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/7/2001
2-767/4 2-767/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/7/2001
2-767/5 2-767/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/2/2001   Indiening Doc. K. 50-1123/1
10/5/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1123/6
23/5/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 126, p. 26-33 + p. 43-44
23/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-14/o8)
Integraal verslag nr. 126, p. 44
Doc. K. 50-1123/9
23/5/2001   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/5/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-767/1 2-767/1 (PDF)
11/6/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 53
11/6/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
18/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-139 Hand. 2-139 (PDF)
18/7/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-139 Hand. 2-139 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o8) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-767/5 2-767/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/6/2001   Verzending naar commissie
4/7/2001   Inschrijving op agenda
4/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
4/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
4/7/2001   Aanneming zonder amendering
12/7/2001   Inschrijving op agenda
12/7/2001   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Louis Siquet is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
19/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
24/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
25/9/2001   Bekendmaking (21027-32033)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 23/5/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 18/7/2001, 19/7/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 4/7/2001, 12/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/5/2001 15 11/6/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 53
Onderzoekstermijn (S1) 12/6/2001 60 7/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 25/9/2001, blz 21027-32033