S. 5-2857 Dossierfiche K. 53-3427

Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Regering E. Di Rupo I  

verdeling van de bevoegdheden
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
bevoegdheidsoverdracht
delegatie van bevoegdheid
belasting van natuurlijke personen
lokale belasting
belasting der niet-verblijfhouders
regionale financiŽn

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3427/1 Wetsontwerp 10/3/2014
K. 53-3427/2 Amendementen 24/3/2014
K. 53-3427/3 Verslag namens de commissie 31/3/2014
K. 53-3427/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/4/2014
K. 53-3427/5 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 2/4/2014
K. 53-3427/6 Aanvullend verslag namens de commissie 4/4/2014
K. 53-3427/7 Tekst aangenomen door de commissie 4/4/2014
K. 53-3427/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/4/2014
5-2857/1 5-2857/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
5-2857/2 5-2857/2 (PDF) Verslag namens de commissie 23/4/2014
5-2857/3 5-2857/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/3/2014   Indiening Doc. K. 53-3427/1
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/3/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3427/3
2/4/2014   Terugzending naar de commissie
Integraal verslag nr. 194, p. 3-4
4/4/2014   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 53-3427/6
22/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 3-5
22/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-29/o7)
Integraal verslag nr. 196, p. 59-60
Doc. K. 53-3427/8
22/4/2014   Aanneming na amendering door commissie
13/3/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/3/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
26/3/2014   Inschrijving op agenda
26/3/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
26/3/2014   Inleidende uiteenzetting
26/3/2014   Bespreking
2/4/2014   Inschrijving op agenda
2/4/2014   Bespreking
22/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
22/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2857/1 5-2857/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-16/o6) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2857/3 5-2857/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
23/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/5/2014   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2014   Bekendmaking (41630-41659)
27/1/2015   Erratum (7120)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/3/2014, 2/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 23/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/5/2014 28/5/2014 , blz 41630-41659
Errata
Op 27/1/2015 , blz 7120

Kruispuntbank van de wetgeving