S. 2-1360 Dossierfiche K. 50-2303

Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap
Regering G. Verhofstadt I  

regering
gelijke behandeling van man en vrouw
Duitstalige Gemeenschap
participatie van vrouwen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1360/1 2-1360/1 (PDF) Wetsontwerp 20/11/2002
2-1360/2 2-1360/2 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2002
2-1360/3 2-1360/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 12/12/2002
2-1360/4 2-1360/4 (PDF) Amendementen 6/2/2003
2-1360/5 2-1360/5 (PDF) Aanvullend verslag 6/2/2003
K. 50-2303/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 14/2/2003
K. 50-2303/2 Verslag namens de commissie 12/3/2003
K. 50-2303/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/11/2002   Indiening Doc. 2-1360/1 2-1360/1 (PDF)
20/11/2002   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
12/12/2002   Inschrijving op agenda
19/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-253 Hand. 2-253 (PDF)
19/12/2002   Terugzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/12/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van de Duitstalige Gemeenschap
6/2/2003   Inschrijving op agenda
12/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
12/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-268 Hand. 2-268 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/11/2002   Verzending naar commissie
12/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
12/12/2002   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
12/12/2002   Bespreking
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
12/12/2002   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
12/12/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1360/2 2-1360/2 (PDF)
12/12/2002   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 2-1360/3 2-1360/3 (PDF)
19/12/2002   Terugzending naar commissie
6/2/2003   Inschrijving op agenda
6/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Martine Taelman
6/2/2003   Bespreking
6/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
6/2/2003   Aanneming zonder amendering
6/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1360/5 2-1360/5 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
13/2/2003   Overzending Doc. K. 50-2303/1
10/3/2003   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-2211/2
20/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 341, p. 12-13
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-0/o14)
Integraal verslag nr. 341, p. 53-54
Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. K. 50-2303/3
20/3/2003   Aanneming zonder amendering
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
5/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2003   Bekendmaking (31694-31695)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/12/2002, 12/2/2003, 13/2/2003
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/2/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 20/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/5/2003 12/6/2003 , blz 31694-31695

Kruispuntbank van de wetgeving