S. 5-2885 Dossierfiche K. 53-3553

Wetsontwerp betreffende de bevrachting en de prijsvorming in de binnenvaart, met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
Regering E. Di Rupo I  

beroep in de binnenscheepvaart
charteren
binnenvaart
strafsanctie
concurrentiebeperking
vervoerskosten
prijsvorming
goederenvervoer
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3553/1 Wetsontwerp 10/4/2014
5-2885/1 5-2885/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 23/4/2014
K. 53-3553/2 Tekst verbeterd door de commissie 23/4/2014
K. 53-3553/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/4/2014
5-2885/2 5-2885/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2014
5-2885/3 5-2885/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/4/2014
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/4/2014   Indiening Doc. K. 53-3553/1
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Aanneming in commissie (verbeterd, zonder verslag)
23/4/2014   Bespreking
Integraal verslag nr. 198, p. 45-46
23/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+94/-0/o32)
Integraal verslag nr. 198, p. 76
Doc. K. 53-3553/3
23/4/2014   Aanneming zonder amendering
22/4/2014   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
23/4/2014   Inschrijving op agenda
23/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
23/4/2014   Bespreking
23/4/2014   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
23/4/2014   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/4/2014   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2885/1 5-2885/1 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Algemene bespreking Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o9) Hand. 5-151 Hand. 5-151 (PDF)
Doc. 5-2885/3 5-2885/3 (PDF)
23/4/2014   Verzending naar commissie
24/4/2014   Inschrijving op agenda
24/4/2014   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet, Etienne Schouppe
24/4/2014   Bespreking
24/4/2014   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
24/4/2014   Aanneming zonder amendering
24/4/2014   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
24/4/2014   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
28/4/2014   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2014   Bekrachtiging en afkondiging
12/8/2014   Bekendmaking (58441-58443)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/4/2014
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/4/2014
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/4/2014 5 28/4/2014
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 24/4/2014 20 13/5/2014
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2014 12/8/2014 , blz 58441-58443

Kruispuntbank van de wetgeving