S. 2-602 Dossierfiche K. 50-774

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Regering G. Verhofstadt I  

beschermheerschap
begrotingsfonds
vrij verkeer van programma's
nationale uitvoeringsmaatregel
Europese norm
kinderbescherming
televisie
datatransmissie
tabak
elektronische handel
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
teledistributie
technische norm
teleshopping
film
reclame
verspreiding van de cultuur
farmaceutische industrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-774/1 Wetsontwerp 30/6/2000
K. 50-774/2 Amendementen 12/7/2000
K. 50-774/3 Amendementen 12/10/2000
K. 50-774/4 Amendement 28/11/2000
K. 50-774/5 Verslag namens de commissie 4/12/2000
K. 50-774/6 Tekst aangenomen door de commissie 4/12/2000
K. 50-774/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/12/2000
2-602/1 2-602/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/12/2000
2-602/2 2-602/2 (PDF) Amendement 17/12/2000
K. 50-774/8 Erratum 20/12/2000
2-602/3 2-602/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/1/2001
2-602/4 2-602/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/1/2001
2-602/5 2-602/5 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 31/1/2001
2-602/6 2-602/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/2/2001
2-602/7 2-602/7 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/2/2001
2-602/8 2-602/8 (PDF) Aanvullend verslag 1/2/2001
2-602/9 2-602/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 1/2/2001
2-602/10 2-602/10 (PDF) Amendementen op de tekst geamendeerd door de commissie 1/2/2001
2-602/11 2-602/11 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 1/2/2001
K. 50-774/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 6/2/2001
K. 50-774/10 Advies van de Raad van State 14/3/2001
K. 50-774/11 Amendementen 20/3/2001
K. 50-774/12 Verslag namens de commissie 28/3/2001
K. 50-774/13 Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2001
K. 50-774/14 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en teruggezonden aan de Senaat 19/4/2001
2-602/12 2-602/12 (PDF) Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Kamer 20/4/2001
2-602/13 2-602/13 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2001
2-602/14 2-602/14 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer opnieuw geamendeerde ontwerp 3/5/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
30/6/2000   Indiening Doc. K. 50-774/1
4/12/2000   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 50-774/5
14/12/2000   Bespreking
Integraal verslag nr. 92, p. 24-26 + p. 46
14/12/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+100/-0/o43)
Integraal verslag nr. 92, p. 46
Doc. K. 50-774/7
14/12/2000   Aanneming na amendering door commissie
12/10/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/14 2-82/14 (PDF)
12/10/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/14 2-82/14 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-602/1 2-602/1 (PDF)
8/1/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 40
9/1/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Amendement ingedien na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-602/5 2-602/5 (PDF)
1/2/2001   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-602/6 2-602/6 (PDF)
1/2/2001   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-602/7 2-602/7 (PDF)
1/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
1/2/2001   Terugzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/2/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag ...
uitgebracht door de commissie na terugverwijzing
1/2/2001   Amendementen op de tekst geamendeerd door de commissie Doc. 2-602/10 2-602/10 (PDF)
1/2/2001   Algemene bespreking
mondeling verslag
Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
1/2/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
1/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+31/-16/o0) Hand. 2-92 Hand. 2-92 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/1/2001   Verzending naar commissie
17/1/2001   Inschrijving op agenda
17/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Mimi Kestelijn-Sierens
17/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+5/-2/o2)
17/1/2001   Aanneming zonder amendering
17/1/2001   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-602/3 2-602/3 (PDF)
17/1/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-602/4 2-602/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
1/2/2001   Overzending Doc. K. 50-774/9
7/3/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 111, p.25
16/3/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-774/10
28/3/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-774/12
19/4/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 20-21
19/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o1)
Integraal verslag nr. 121, p. 27-28
Doc. K. 50-774/14
1/2/2001   Terugzending naar commissie
1/2/2001   Inschrijving op agenda
1/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
1/2/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-3/o0)
1/2/2001   Aanneming na amendering
1/2/2001   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 2-602/8 2-602/8 (PDF)
1/2/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-602/9 2-602/9 (PDF)
  [S4] Behandeling door Senaat
20/4/2001   Overzending
20/4/2001   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
26/4/2001   Inschrijving op agenda
3/5/2001   Algemene bespreking Hand. 2-109 Hand. 2-109 (PDF)
3/5/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 2-110 Hand. 2-110 (PDF)
20/4/2001   Verzending naar commissie
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Bespreking
25/4/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
25/4/2001   Aanneming zonder amendering
25/4/2001   Vertrouwen rapporteur
3/5/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/5/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/7/2001   Bekrachtiging en afkondiging
10/8/2001   Bekendmaking (27244-27251)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/12/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 1/2/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/1/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 1/2/2001
[K3] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/4/2001
[S4] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/5/2001
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/4/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/12/2000 15 8/1/2001
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 16/12/2000 15 8/1/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 40
Onderzoekstermijn (S1) 9/1/2001 30 7/2/2001
Overzending aan Senaat (S2) Onderzoekstermijn (S2) 21/4/2001 0 21/4/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/7/2001 10/8/2001 , blz 27244-27251

Kruispuntbank van de wetgeving