S. 5-2176 Dossierfiche K. 53-2874

Wetsontwerp tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie
Regering E. Di Rupo I  

belastingvlucht
sociale bijdrage
zwartwerk
buitenlands kapitaal
zelfstandig beroep
belasting op inkomsten uit kapitaal
belastingfraude
rechtspersoon
vennootschapsbelasting
repatriŽring van kapitaal
belasting van natuurlijke personen
strafverjaring
buitengewone belasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2874/1 Wetsontwerp 11/6/2013
K. 53-2874/2 Amendement 18/6/2013
K. 53-2874/3 Amendementen 24/6/2013
K. 53-2874/4 Verslag namens de commissie 27/6/2013
K. 53-2874/5 Tekst verbeterd door de commissie 27/6/2013
K. 53-2874/6 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 27/6/2013
K. 53-2874/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/6/2013
5-2176/1 5-2176/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/6/2013
5-2176/2 5-2176/2 (PDF) Verslag namens de commissie 1/7/2013
5-2176/3 5-2176/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 4/7/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/6/2013   Indiening Doc. K. 53-2874/1
27/6/2013   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2874/4
27/6/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 152, p. 46-68 + p. 81-82
27/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-33/o14)
Integraal verslag nr. 152, p. 82
Doc. K. 53-2874/7
27/6/2013   Aanneming zonder amendering
27/6/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
27/6/2013   Inschrijving op agenda
28/6/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/6/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2176/1 5-2176/1 (PDF)
28/6/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/7/2013   Algemene bespreking Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
4/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-13/o5) Hand. 5-110 Hand. 5-110 (PDF)
Doc. 5-2176/3 5-2176/3 (PDF)
4/7/2013   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/6/2013   Verzending naar commissie
1/7/2013   Inschrijving op agenda
1/7/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
1/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Sabine Laruelle,
minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
1/7/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
1/7/2013   Bespreking
1/7/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o1)
1/7/2013   Aanneming zonder amendering
1/7/2013   Vertrouwen rapporteur
4/7/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
10/7/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/7/2013   Bekrachtiging en afkondiging
12/7/2013   Bekendmaking (43894-43900)
25/3/2014   Erratum (23506)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/6/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 4/7/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 1/7/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/6/2013 5 3/7/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/6/2013 20 18/7/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/7/2013 12/7/2013 , blz 43894-43900
Errata
Op 25/3/2014 , blz 23506

Kruispuntbank van de wetgeving