S. 2-1279 Dossierfiche K. 50-1201

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect
Geert Bourgeois   Fred Erdman   Thierry Giet   Jacqueline Herzet   Yves Leterme   Jef Tavernier  

stedenbouwkundig beroep
misbruikclausule
bouwterrein
burgerlijk recht
handelsregelingen
concurrentiebeperking
verkoop
projectontwikkeling
bouwnijverheid
verkaveling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1201/1 Wetsvoorstel 19/4/2001
K. 50-1201/2 Amendementen 16/5/2002
K. 50-1201/3 Amendementen 22/5/2002
K. 50-1201/4 Amendementen 23/5/2002
K. 50-1201/5 Amendementen 30/5/2002
K. 50-1201/6 Amendementen 6/6/2002
K. 50-1201/7 Amendementen 13/6/2002
K. 50-1201/8 Amendementen 27/6/2002
K. 50-1201/9 Verslag namens de commissie 12/7/2002
K. 50-1201/10 Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2002
K. 50-1201/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/7/2002
K. 50-1201/14 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 18/7/2002
K. 50-1201/12 Aanvullend verslag 20/7/2002
K. 50-1201/13 Tekst aangenomen door de commissie 20/7/2002
K. 50-1201/15 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 20/7/2002
K. 50-1201/16 Moet als onbestaande worden beschouwd 14/9/2002
K. 50-1201/17 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/9/2002
2-1279/1 2-1279/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/10/2002
2-1279/2 2-1279/2 (PDF) Amendementen 12/11/2002
2-1279/3 2-1279/3 (PDF) Amendementen 13/11/2002
2-1279/4 2-1279/4 (PDF) Amendementen 12/3/2003
2-1279/5 2-1279/5 (PDF) Amendementen 26/3/2003
2-1279/6 2-1279/6 (PDF) Amendementen 26/3/2003
2-1279/7 2-1279/7 (PDF) Verslag namens de commissie 26/3/2003
2-1279/8 2-1279/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 26/3/2003
2-1279/9 2-1279/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
19/4/2001   Indiening Doc. K. 50-1201/1
19/4/2001   Inoverwegingneming
19/4/2001   Urgentieverzoek (verworpen)
Integraal verslag nr. 121, p. 24
12/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 50-1201/9
17/7/2002   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 257, p. 2
20/7/2002   Aaanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1201/12
20/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 260, p. 24-35 + p. 75
Doc. K. 50-1201/15
25/9/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+128/-0/o5)
Integraal verslag nr. 269, p. 8
Doc. K. 50-1201/17
25/9/2002   Aanneming na amendering door plenaire
  [S2] Behandeling door Senaat
27/9/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/10/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 199.
Doc. 2-1279/1 2-1279/1 (PDF)
22/10/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/3/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-283 Hand. 2-283 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+53/-0/o6) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1279/9 2-1279/9 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/10/2002   Verzending naar commissie
13/11/2002   Inschrijving op agenda
13/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Renť Thissen
13/11/2002   Bespreking
12/3/2003   Inschrijving op agenda
12/3/2003   Hoorzitting met de heren Marc FrŤre (eerste adviseur) en Georges Hupin (adviseur-architect) van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
12/3/2003   Hoorzitting met de heer Bob Leeman, adviseur huisvesting, kabinet van de heer Jaak GabriŽls, Vlaams minister van Economie, Buitenlandse Beleid, Buitenlandse Handel en Huisvesting
12/3/2003   Hoorzitting met professor Francis Haumont (UCL)
12/3/2003   Gedachtewisseling
26/3/2003   Inschrijving op agenda
26/3/2003   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
26/3/2003   Aanneming na amendering
26/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1279/7 2-1279/7 (PDF)
26/3/2003   Tekst aangenomen Doc. 2-1279/8 2-1279/8 (PDF)
5/12/2002   Opschorting termijn
convocatie POC
11/12/2002   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Doc. 2-82/45 2-82/45 (PDF)
12/12/2002   Hervatting termijn
19/3/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 6
Doc. 2-82/52 2-82/52 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
3/4/2003   Overzending
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
19/12/2003   Ontheffing uit caduciteit
Zie 51-638
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Ontheven uit caduciteit  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/7/2002, 25/9/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 3/4/2003
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 13/11/2002, 12/3/2003, 26/3/2003
[K3] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/10/2002 15 22/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 199.
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 60 15/1/2003
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 26
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60 + 6
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 92 7/4/2003
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 26 22/1/2003
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 60
Onderzoekstermijn (S1) 23/10/2002 86 1/4/2003