S. 5-1251 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan
Muriel Targnion    Fabienne Winckel    Louis Siquet    Philippe Mahoux   

duurzame goederen
onderhoud
consumptiemaatschappij
elektronisch apparaat
motie van het Parlement
etiketteren
consumentenvoorlichting
levensduur van het product
huishoudelijk apparaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
5-1251/1 5-1251/1 (PDF) Voorstel van resolutie 7/10/2011
5-1251/2 5-1251/2 (PDF) Amendementen 1/2/2012
5-1251/3 5-1251/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/2/2012
5-1251/4 5-1251/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2012
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2011   Indiening Doc. 5-1251/1 5-1251/1 (PDF)
11/10/2011   Inoverwegingneming
11/10/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/2/2012   Inschrijving op agenda
2/2/2012   Algemene bespreking Hand. 5-46 Hand. 5-46 (PDF)
2/2/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o15) Hand. 5-46 Hand. 5-46 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/10/2011   Verzending naar commissie
24/1/2012   Inschrijving op agenda
24/1/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Ahmed Laaouej
24/1/2012   Bespreking
31/1/2012   Inschrijving op agenda
31/1/2012   Bespreking
1/2/2012   Inschrijving op agenda
1/2/2012   Bespreking
1/2/2012   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o2)
1/2/2012   Aanneming na amendering
1/2/2012   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 5-1251/3 5-1251/3 (PDF)
1/2/2012   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 5-1251/4 5-1251/4 (PDF)
2/2/2012   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de eerste minister en aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 2/2/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 24/1/2012, 31/1/2012, 1/2/2012