S. 2-1003 Dossierfiche K. 50-1339

Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij
Regering G. Verhofstadt I  

Nationale Loterij
kansspel
overheidsbedrijf
beheer
naamloze vennootschap
internet
harmonisatie van de wetgevingen
betalingssysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1339/1 Wetsontwerp 5/7/2001
K. 50-1339/2 Amendementen 25/9/2001
K. 50-1339/3 Amendementen 16/10/2001
K. 50-1339/4 Amendementen 23/10/2001
K. 50-1339/5 Verslag namens de commissie 9/11/2001
K. 50-1339/6 Tekst aangenomen door de commissie 9/11/2001
K. 50-1339/7 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 22/11/2001
K. 50-1339/8 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/12/2001
K. 50-1339/9 Aanvullend verslag 19/12/2001
K. 50-1339/10 Tekst aangenomen door de commissie 19/12/2001
K. 50-1339/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 9/1/2002
K. 50-1339/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 10/1/2002
2-1003/1 2-1003/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 28/1/2002
2-1003/2 2-1003/2 (PDF) Amendementen 6/2/2002
2-1003/3 2-1003/3 (PDF) Amendementen 6/3/2002
2-1003/4 2-1003/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2002
2-1003/5 2-1003/5 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 19/3/2002
2-1003/6 2-1003/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/3/2002
2-1003/7 2-1003/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 28/3/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
5/7/2001   Indiening Doc. K. 50-1339/1
9/11/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1339/5
22/11/2001   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 176, p. 27-29
19/12/2001   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1339/9
9/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 196, p. 2-37
10/1/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 197, p. 38-41
10/1/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-47/o8)
Integraal verslag nr. 197, p. 41-42
Hand. 2-172 Hand. 2-172 (PDF)
Doc. K. 50-1339/12
10/1/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
11/1/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
28/1/2002   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 2-1003/1 2-1003/1 (PDF)
28/1/2002   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2002   Inschrijving op agenda
27/3/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1003/6 2-1003/6 (PDF)
27/3/2002   Algemene bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
27/3/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-194 Hand. 2-194 (PDF)
28/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+49/-21/o0) Hand. 2-196 Hand. 2-196 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/1/2002   Verzending naar commissie
6/2/2002   Inschrijving op agenda
6/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
6/2/2002   Bespreking
20/2/2002   Inschrijving op agenda
20/2/2002   Hoorzitting De heer E. Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie, en de heer Ph. Vlaemminck, deskundige.
20/2/2002   Gedachtewisseling
6/3/2002   Inschrijving op agenda
6/3/2002   Bespreking
6/3/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o1)
6/3/2002   Aanneming zonder amendering
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-1003/4 2-1003/4 (PDF)
28/3/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/4/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
19/4/2002   Bekrachtiging en afkondiging
5/5/2002   Bekendmaking (18828-18840)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 9/1/2002, 10/1/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2002, 28/3/2002
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/2/2002, 20/2/2002, 6/3/2002, 19/3/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 12/1/2002 15 28/1/2002
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 29/1/2002 60 23/4/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/4/2002 5/5/2002, blz 18828-18840