S. 5-1670 Dossierfiche K. 53-2198

Ontwerp van programmawet
Regering E. Di Rupo I  

kosten van geneesmiddelen
inkomstenbelasting
zuurstof
aanvullend pensioen
beleggingsmaatschappij
apotheek
sociale bijdrage
arbeider
bijkomend voordeel
geneesmiddel
sociale zekerheid
octrooi
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
politie
tabak
Democratische Republiek Congo
migratiestroom
accijns
ziekteverzekering
apotheker
strafrecht
zelfstandig beroep
erfenis
buitenlandse staatsburger
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
gerechtskosten
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
kredietinstelling
bewijs
kosten voor gezondheidszorg
belastingfraude
beursoperatie
belastingaftrek
notaris
Deposito- en Consignatiekas
gemeentepolitie
Garantiefonds voor financiŽle diensten
samenwerking tussen ondernemingen
vreemdelingenrecht
sociale begroting
overzees gebiedsdeel
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid
generiek geneesmiddel
arbeidscontract
vennootschapsbelasting
pensioenregeling
voertuigenbelasting
terminologie
BTW
gegevensbank
conjuncturele werkloosheid
verlet
omzet
bankdeposito
spaartegoed
belasting van natuurlijke personen
farmaceutische industrie
ondernemingsdirecteur
advocaat
werkloosheid
geneeswijze
programmawet
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
overheidsinvestering
EU-onderdaan
dokter
minimumbestaansinkomen
buitengewone belasting
begrotingsfonds
economische waarde
pensioenfonds
verzekeringsmaatschappij
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
levensverzekering
automobiel
geldboete
tandarts
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
financiŽle stabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2198/1 Wetsontwerp 15/5/2012
K. 53-2198/2 Amendementen ingediend in de commissie 23/5/2012
K. 53-2198/3 Amendementen ingediend in de commissie 24/5/2012
K. 53-2198/4 Amendementen ingediend in de commissie 24/5/2012
K. 53-2198/6 Amendementen ingediend in de commissie 24/5/2012
K. 53-2198/5 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2012
K. 53-2198/7 Amendementen ingediend in de commissie 25/5/2012
K. 53-2198/8 Amendementen ingediend in de commissie 29/5/2012
K. 53-2198/9 Amendement ingediend in de commissie 30/5/2012
K. 53-2198/10 Verslag namens de commissie 4/6/2012
K. 53-2198/11 Verslag namens de commissie 5/6/2012
K. 53-2198/12 Verslag namens de commissie 6/6/2012
K. 53-2198/13 Verslag namens de commissie 6/6/2012
K. 53-2198/14 Verslag namens de commissie 7/6/2012
K. 53-2198/15 Verslag namens de commissie 8/6/2012
K. 53-2198/16 Verslag namens de commissie 8/6/2012
K. 53-2198/17 Tekst aangenomen door de commissies 8/6/2012
K. 53-2198/18 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 13/6/2012
K. 53-2198/19 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/6/2012
5-1670/1 5-1670/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 15/6/2012
5-1670/6 5-1670/6 (PDF) Verslag namens de commissie 18/6/2012
5-1670/2 5-1670/2 (PDF) Amendementen 19/6/2012
5-1670/3 5-1670/3 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2012
5-1670/4 5-1670/4 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2012
5-1670/5 5-1670/5 (PDF) Verslag namens de commissie 19/6/2012
5-1670/7 5-1670/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/6/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/5/2012   Indiening Doc. K. 53-2198/1
8/6/2012   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 53-2198/17
12/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
13/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
14/6/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 91, p. 52-71 + p. 131
14/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-49/o0)
Integraal verslag nr. 91, p. 131-132
Doc. K. 53-2198/19
14/6/2012   Aanneming na amendering door commissie
24/5/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 5-82/25 5-82/25 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
12/6/2012   Inleidende uiteenzetting door JoŽlle Milquet,
vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
12/6/2012   Inleidende uiteenzetting door Paul Magnette,
minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Inleidende uiteenzetting door Steven Vanackere,
vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
12/6/2012   Einde behandeling
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
12/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
12/6/2012   Inschrijving op agenda
12/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut
12/6/2012   Bespreking
12/6/2012   Einde behandeling
  Commissie: Justitie
13/6/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/6/2012   Inschrijving op agenda
13/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
13/6/2012   Bespreking
13/6/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
14/6/2012   Inschrijving op agenda
15/6/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/6/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1670/1 5-1670/1 (PDF)
15/6/2012   Verzending naar commissie: Justitie
15/6/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2012   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/6/2012   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/6/2012   Algemene bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-68 Hand. 5-68 (PDF)
21/6/2012   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
21/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-22/o0) Doc. 5-1670/7 5-1670/7 (PDF)
21/6/2012   Aanneming zonder amendering
15/6/2012   Verzending naar commissie
18/6/2012   Inschrijving op agenda
18/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Zakia Khattabi
18/6/2012   Bespreking
18/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
18/6/2012   Aanneming zonder amendering
18/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1670/6 5-1670/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/6/2012   Verzending naar commissie
19/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
19/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
19/6/2012   Aanneming zonder amendering
19/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1670/3 5-1670/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/6/2012   Verzending naar commissie
19/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Caroline Dťsir
19/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
19/6/2012   Aanneming zonder amendering
19/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1670/5 5-1670/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/6/2012   Verzending naar commissie
19/6/2012   Inschrijving op agenda
19/6/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Cťcile Thibaut
19/6/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
19/6/2012   Aanneming zonder amendering
19/6/2012   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1670/4 5-1670/4 (PDF)
21/6/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/6/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/6/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2012   Bekendmaking (35784-35819)
3/7/2012   Erratum (36357)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/6/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/6/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/6/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 12/6/2012
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 13/6/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2012
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 18/6/2012
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/6/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/6/2012
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/6/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 16/6/2012 5 20/6/2012
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 16/6/2012 20 5/7/2012
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/6/2012 28/6/2012, blz 35784-35819
Errata
Op 3/7/2012, blz 36357