S. 5-1901 Dossierfiche K. 53-2557

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales
Regering E. Di Rupo I  

elektrische energie
energiebeleid
kernenergie
buitengewone belasting
nucleaire industrie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2557/1 Wetsontwerp 11/12/2012
K. 53-2557/2 Amendementen 13/12/2012
K. 53-2557/3 Verslag namens de commissie 18/12/2012
K. 53-2557/4 Tekst verbeterd door de commissie 18/12/2012
5-1901/1 5-1901/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/12/2012
5-1901/2 5-1901/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/12/2012
K. 53-2557/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/12/2012
5-1901/3 5-1901/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 21/12/2012
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/12/2012   Indiening Doc. K. 53-2557/1
14/12/2012   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-2557/3
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/12/2012   Bespreking
Integraal verslag nr. 121, p. 84-85
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-21/o27)
Integraal verslag nr. 122, p. 14
Doc. K. 53-2557/5
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
13/12/2012   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
18/12/2012   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
18/12/2012   Inschrijving op agenda
18/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
18/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/12/2012   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/12/2012   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1901/1 5-1901/1 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/12/2012   Inschrijving op agenda
21/12/2012   Algemene bespreking Hand. 5-85 Hand. 5-85 (PDF)
21/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-8/o8) Hand. 5-86 Hand. 5-86 (PDF)
Doc. 5-1901/3 5-1901/3 (PDF)
20/12/2012   Verzending naar commissie
20/12/2012   Inschrijving op agenda
20/12/2012   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
20/12/2012   Bespreking
20/12/2012   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
20/12/2012   Aanneming zonder amendering
20/12/2012   Vertrouwen rapporteur
21/12/2012   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
21/12/2012   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2012   Bekrachtiging en afkondiging
28/12/2012   Bekendmaking (88515-88518)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/12/2012, 20/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 18/12/2012
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/12/2012
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 20/12/2012
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 21/12/2012 5 10/1/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/12/2012 20 25/1/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2012 28/12/2012 , blz 88515-88518

Kruispuntbank van de wetgeving