S. 5-2095 Dossierfiche K. 53-2756

Wetsontwerp houdende fiscale en financiŽle bepalingen en bepalingen betreffende de duurzame ontwikkeling
Regering E. Di Rupo I  

uitbreiding van de Europese Unie
alcoholhoudende drank
beleggingsmaatschappij
startende onderneming
Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
kansspel
invoer (EU)
ondernemer
datatransmissie
laag loon
octrooi
durfkapitaal
uitvoering arrest Grondwettelijk Hof
ambtenaar
kredietgarantie
monetaire crisis
bankcontrole
tabak
bank
fiscale stimulans
filmproductie
meewerkende echtgenoot
accijns
liquidatie van een onderneming
onderzoeksorganisme
coŲperatieve bank
koffie
onderzoek en ontwikkeling
persoonlijke gegevens
Europese Economische Ruimte
overheidssteun
belasting op inkomsten uit kapitaal
rente
obligatie
klein bedrijf
kredietinstelling
BTW-tarief
duurzame ontwikkeling
bewijs
inning der belastingen
niet-alcoholhoudende drank
audiovisuele productie
Koning en Koninklijke familie
belastingfraude
beursoperatie
onderzoeker
zelffinanciering
milieuheffing
film
verzekeringsovereenkomst
belastingaftrek
civiele aansprakelijkheid
kapitaalvermeerdering
Rampenfonds
Deposito- en Consignatiekas
Garantiefonds voor financiŽle diensten
raadpleging van informatie
overheidslening
douane-entrepot
kleine en middelgrote onderneming
fiscaal recht
delegatie van bevoegdheid
onderwijs
Griekenland
vennootschapsbelasting
fiscale controle
vervroegd pensioen
gasolie
voertuigenbelasting
terminologie
vervoer binnen de EU
BTW
toegang tot de informatie
bankdeposito
overheidsschuld
faillissement
alcohol
belasting van natuurlijke personen
onderzoeksbeleid
koopkracht
belastingaangifte
belasting der niet-verblijfhouders
programmawet
werkgelegenheidsbevordering
belastingontheffing
overdrachtsbelasting
verpakkingsproduct
EU-onderdaan
fiscaal delict
bankgeheim
regionale investering
gedelegeerde wetgeving
buitengewone belasting
verzekeringsmaatschappij
Wetboek Diverse Rechten en Taksen
investeringshulp
tabaksindustrie
onderzoeksprogramma
levensverzekering
nationale uitvoeringsmaatregel
inbreukprocedure (EU)
geldboete
financiŽle solvabiliteit
centrale bank
biobrandstof
financiŽle stabiliteit
laag inkomen
inkomstenbelasting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2756/1 Wetsontwerp 17/4/2013
K. 53-2756/2 Amendementen 24/4/2013
K. 53-2756/3 Amendementen 30/4/2013
K. 53-2756/4 Amendementen 7/5/2013
K. 53-2756/5 Verslag namens de commissie 15/5/2013
K. 53-2756/6 Tekst aangenomen door de commissie 15/5/2013
K. 53-2756/7 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 16/5/2013
K. 53-2756/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/5/2013
5-2095/1 5-2095/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/5/2013
5-2095/2 5-2095/2 (PDF) Amendementen 29/5/2013
5-2095/3 5-2095/3 (PDF) Verslag namens de commissie 29/5/2013
5-2095/4 5-2095/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/6/2013
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
17/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2756/1
15/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2756/5
16/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 142, p. 49-67 + p. 122-124
16/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-49/o0)
Integraal verslag nr. 142, p. 124
Doc. K. 53-2756/8
16/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
25/4/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
25/4/2013   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
  [S2] Behandeling door Senaat
17/5/2013   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/5/2013   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-2095/1 5-2095/1 (PDF)
21/5/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/5/2013   Inschrijving op agenda
6/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
6/6/2013   Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
6/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
6/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-19/o0) Hand. 5-106 Hand. 5-106 (PDF)
Doc. 5-2095/4 5-2095/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/5/2013   Verzending naar commissie
29/5/2013   Inschrijving op agenda
29/5/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
29/5/2013   Inleidende uiteenzetting door Koen Geens,
minister van FinanciŽn
29/5/2013   Bespreking
29/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
29/5/2013   Aanneming zonder amendering
29/5/2013   Vertrouwen rapporteur
6/6/2013   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/6/2013   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
28/6/2013   Bekendmaking (41014-41038)
5/7/2013   Erratum (42260)
5/8/2013   Erratum (48659)
17/9/2013   Erratum (65797)
25/11/2013   Erratum (87131)
27/11/2013   Erratum (92168)
25/3/2014   Erratum (23506)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 16/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/6/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/5/2013
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 18/5/2013 5 22/5/2013
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/5/2013 20 10/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2013 28/6/2013, blz 41014-41038
Errata
Op 5/7/2013, blz 42260
Op 5/8/2013, blz 48659
Op 17/9/2013, blz 65797
Op 25/11/2013, blz 87131
Op 27/11/2013, blz 92168
Op 25/3/2014, blz 23506