S. 5-2128 Dossierfiche K. 53-2752

Wetsontwerp betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten
Olivier Henry   Josy Arens   Olivier Destrebecq   Patrick Dewael   Philippe Goffin   Gerald Kindermans   Karin Temmerman   Luk Van Biesen  

overheidscontract
openbare aanbesteding
rechtsmiddel
rechtsvordering
overheidsopdrachten
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-2752/1 Wetsvoorstel 16/4/2013
K. 53-2752/2 Amendementen 15/5/2013
K. 53-2752/3 Verslag namens de commissie 27/5/2013
K. 53-2752/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/5/2013
K. 53-2752/5 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 29/5/2013
K. 53-2752/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/5/2013
5-2128/1 5-2128/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 31/5/2013
5-2128/2 5-2128/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/6/2013
5-2128/3 5-2128/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/6/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/4/2013   Indiening Doc. K. 53-2752/1
18/4/2013   Inoverwegingneming
18/4/2013   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 138, p. 64
27/5/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-2752/3
29/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 144, p. 14-19
30/5/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 145, p. 142
30/5/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o46)
Integraal verslag nr. 145, p. 142
Doc. K. 53-2752/6
30/5/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
31/5/2013   Overzending Doc. 5-2128/1 5-2128/1 (PDF)
31/5/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
6/6/2013   Inschrijving op agenda
13/6/2013   Algemene bespreking Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
13/6/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
13/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o16) Hand. 5-107 Hand. 5-107 (PDF)
Doc. 5-2128/3 5-2128/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
31/5/2013   Verzending naar commissie
5/6/2013   Inschrijving op agenda
5/6/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Louis Siquet
5/6/2013   Inleidende uiteenzetting
een vertegenwoordiger van de eerste minister.
5/6/2013   Bespreking
5/6/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o5)
5/6/2013   Aanneming zonder amendering
5/6/2013   Vertrouwen rapporteur
13/6/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
17/6/2013   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2013   Bekendmaking (39949-39970)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/5/2013, 30/5/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/6/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/6/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/6/2013 21/6/2013, blz 39949-39970