S. 5-2313 Dossierfiche K. 53-3000

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en tot bekrachtiging van de bepalingen inzake rechtsbescherming van twee koninklijke besluiten genomen met toepassing van artikel 80, derde tot vijfde lid, van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006
Regering E. Di Rupo I  

overheidscontract
openbare aanbesteding
overheidsopdracht voor leveringen
overheidsopdrachten
gedelegeerde wetgeving

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-3000/1 Wetsontwerp 28/8/2013
K. 53-3000/2 Amendementen 9/10/2013
K. 53-3000/3 Verslag namens de commissie 17/10/2013
K. 53-3000/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/10/2013
K. 53-3000/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 24/10/2013
5-2313/1 5-2313/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/10/2013
5-2313/2 5-2313/2 (PDF) Amendementen 13/11/2013
5-2313/3 5-2313/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/11/2013
5-2313/4 5-2313/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 21/11/2013
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
28/8/2013   Indiening Doc. K. 53-3000/1
17/10/2013   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 53-3000/3
24/10/2013   Bespreking
Integraal verslag nr. 165, p. 50-54
24/10/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o46)
Integraal verslag nr. 165, p. 62-63
Doc. K. 53-3000/5
24/10/2013   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
25/10/2013   Overzending Doc. 5-2313/1 5-2313/1 (PDF)
25/10/2013   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/11/2013   Inschrijving op agenda
21/11/2013   Algemene bespreking Hand. 5-124 Hand. 5-124 (PDF)
21/11/2013   Artikelsgewijze bespreking Hand. 5-124 Hand. 5-124 (PDF)
21/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o19) Hand. 5-124 Hand. 5-124 (PDF)
Doc. 5-2313/4 5-2313/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/10/2013   Verzending naar commissie
13/11/2013   Inschrijving op agenda
13/11/2013   Aanwijzing rapporteur(s): Lieve Maes, Louis Siquet
13/11/2013   Bespreking
13/11/2013   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o2)
13/11/2013   Aanneming zonder amendering
13/11/2013   Vertrouwen rapporteur
21/11/2013   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/12/2013   Bekrachtiging en afkondiging
19/12/2013   Bekendmaking (99678-99679)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 24/10/2013
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/11/2013
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 13/11/2013
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/12/2013 19/12/2013 , blz 99678-99679

Kruispuntbank van de wetgeving