S. 5-1119 Dossierfiche K. 53-1458

Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling
Regering Y. Leterme II  

toerisme
bescherming van de consument
periode-eigendom
eigendomsverkrijging
vakantie
reclame
onroerend eigendom
rechtsingang
contract
clausule
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 53-1458/1 Wetsontwerp 16/5/2011
K. 53-1458/3 Verslag namens de commissie 15/6/2011
K. 53-1458/4 Tekst verbeterd door de commissie 16/6/2011
K. 53-1458/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 23/6/2011
5-1119/1 5-1119/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 27/6/2011
5-1119/2 5-1119/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/7/2011
5-1119/3 5-1119/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 14/7/2011
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
16/5/2011   Indiening Doc. K. 53-1458/1
15/6/2011   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 53-1458/3
23/6/2011   Bespreking
Integraal verslag nr. 41, p. 39-41
23/6/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 41, p. 86
Doc. K. 53-1458/5
23/6/2011   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
24/6/2011   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/6/2011   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 5-1119/1 5-1119/1 (PDF)
27/6/2011   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
7/7/2011   Inschrijving op agenda
14/7/2011   Algemene bespreking Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
14/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o1) Hand. 5-30 Hand. 5-30 (PDF)
Doc. 5-1119/3 5-1119/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/6/2011   Verzending naar commissie
5/7/2011   Inschrijving op agenda
5/7/2011   Aanwijzing rapporteur(s): Peter Van Rompuy, Louis Siquet
5/7/2011   Bespreking
5/7/2011   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o0)
5/7/2011   Aanneming zonder amendering
5/7/2011   Vertrouwen rapporteur Doc. 5-1119/2 5-1119/2 (PDF)
14/7/2011   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/7/2011   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/8/2011   Bekrachtiging en afkondiging
16/9/2011   Bekendmaking (59985-59998)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 23/6/2011
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 14/7/2011
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 5/7/2011
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 25/6/2011 15 11/7/2011
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 28/6/2011 60 25/11/2011
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/8/2011 16/9/2011 , blz 59985-59998

Kruispuntbank van de wetgeving